home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Dikväveoxidemissioner från ekologisk odling styrda av kväveeffektiviteten i systemet

{Project} Dikväveoxidemissioner från ekologisk odling styrda av kväveeffektiviteten i systemet. [Nitrous oxide emissions from organic farming driven by nitrogen use efficiency.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Klemedtsson, Leif, Göteborg University .

Full text not available from this repository.


Summary

Ger ekologisk odling mer eller mindre emission av dikväveoxid än annan odling, och vad är det som påverkar emissionens storlek? För att få kunskap om storleken på emissionen och vad som styr den krävs fältmätning och arbete med modellering. Två motstridiga hypoteser kan formuleras för förluster från ekologisk odling: 1) större förluster än i odlingssystem med handelsgödsel pga fel "timing" mellan tillgängligt N och grödans behov, eller 2) lägre emissioner pga lägre N-flöde i systemet.
I projektet ska vi 1) kvantifiera emissioner och kväveutlakning i relation till kväveutnyttjande i växtföljder med gröngödslingsgröda 2) kvantifiera nyckelprocesserna som styr utlakning, produktion och emission av kväveoxider, dvs. grödors N-upptag, nitrifikation, markrespiration, C/N-mineralisering och klimat 3) framtagna data ska användas till förbättring och validering av COUP-modellen i syfte att använda modellen för analys av ekologisk odling.


Summary translation

Knowledge is needed concerning emission of the greenhouse gas N20 from organic farming. The effect on emissions of the use of green manure as well as other common management practices in organic farming is far from understood today. There is a need for measurement of fluxes and finding the driving variables causing the emission. Here we will
1) Determine the effect of organic farming on nitrous oxide emissions and N-leaching in relation to N-use efficiency in the crop pequence green manure-winter oil seeds-winter wheat.
2) Determine the key processes of the soil which controls the N20 production and emission; nitrogen uptake by roots, nitrification, soil respiration, C/N mineralisation and abiotic parameters.
3) Generated data will improve/validate the Coup model for emissions from soil ecosystems in organic farming - the model can then be used to improve the management strategy of -organic farming at the same time minimizing N20 emission.
Changed management options of the organic farms may be suggested from the results.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Botany
Göteborg University
P.O. Box 461
SE-405 30 Göteborg
leif.klemedtsson@botany.gu.se
Keywords:N20, N-leaching, N-use efficiency, green manure, winter oil seeds, winter wheat, nitrification, soil respiration, mineralisation, kväveläckage, kväveeffektivitet, gröngödsling, markrespiration, mineralisering, fältmätning, modellering
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > University of Göteborg
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0449
Start Date:1 July 2004
End Date:30 June 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7165
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page