home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Förfruktens betydelse för växtpatogeners dynamik, styrning av växtnäring och kvalitet, i maltkorn

{Project} Förfruktens betydelse för växtpatogeners dynamik, styrning av växtnäring och kvalitet, i maltkorn. [The effects of the preceding crop on plant disease dynamics, control of nutrients and quality, in malting barley.] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Bergkvist, Göran, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Två av svårigheterna för att uppnå precision i ekologisk odling är de begränsade möjligheterna att styra växtnäringstillförseln och utvecklingen av växtsjukdomar.
Vårt mål med projektet är att i växthus- och fältstudier med fyra förfrukter: vete, vete+rödklöver, havre och raps och med två patogenmodellorganismer Bipolaris sorokiniana och Fusarium culmorum öka kunskapen om sjukdoms- och växtnäringsdynamik för ökad precision i ekologisk produktion av maltkorn.
Vid starten av projektet kommer vi att utveckla och validera diagnossystem som gör det möjligt att finna svamparna direkt i växtmaterialet även om inte några symptom utvecklats. I förstudier i växthus och kärlgård ska vi bedöma de fyra förfruktsgrödornas påverkan på patogenerna och deras spridning i kornplantan. Effekten i fält ska mätas i tvååriga försök där vi första året odlar förfruktsgrödor som vi smittar på konstgjord väg och andra året odlar maltkorn.


Summary translation

There is an increasing demand for organically produced malting barley. The right choice of preceding crop is essential to reduce disease problems and to use residual nitrogen effects in an efficient manner. The aim of the project is, with greenhouse and field studies, with four preceding crops: wheat, wheat + red clover, oats, and rape and two model pathogens Bipolaris sorokinana and Fusarium culmorum, to increase the knowledge of disease and nutrient dynamics for better precision in organic production of malting barley. In greenhouse experiments the influence of the four preceding crops on the pathogens and how the pathogens are spread within the plant will be studied using PCR. Two-year field trials will be started and the second year malting barley will be fertilised with organic fertilisers in amounts corresponding to 0. 20, 100 and 150 kg N/ ha. The pathogens will be introduced through artificially inoculated cut straw at the sowing time of the preceding crops and analysed continuously in the different crops. Microbiological characterisations of soil samples will make it possible to define indicators for suppressiveness.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology, SLU
P.O. Box 7043
SE-755 97 Uppsala
Goran.Bergkvist@vpe.slu.se
Keywords:Bipolaris sorokiniana, Fusarium culmorum, disease dynamics, nutrient dynamics, indicators for suppressiveness, PCR, artificial inoculation, sjukdomsdynamik, växtnäringsdynamik,
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0483
Start Date:1 January 2003
End Date:1 January 2006
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7156
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page