home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Økologisk landbruk "mellom bakkar og berg"

Downloads

Downloads per month over past year

Solemdal, Liv and Ebbesvik, Martha (2015) Økologisk landbruk "mellom bakkar og berg". Landbrukstidende, 2015 (1), pp. 18-19.

[img] PDF - Submitted Version - Norwegian/Norsk
182kB

Summary

Ut fra ei tidsrekke på over 20 år, er det ikke store endringer i engavlinger etter omlegging til økologisk drift ved Tingvoll gard. Avlinga varierer og det er interessant å følge med om avlingsnivået ved første og andre slått fortsatt vil ha en svak nedadgående trend, eller om det har stabilisert seg i forhold dagens driftsopplegg og slåtteregime. I tillegg til å analysere innholdet av næringsstoffer i jorda er det viktig å sørge for at kløveren trives, at det ikke blir for mye ugras og at enga fornyes ofte nok for å opprettholde avlingsnivået.
Tallmaterialet fra Tingvoll gard dokumenterer en god ressursutnytting regnet ut fra næringsbalanse per daa og nitrogen-effektivitet. Disse parametrene peker likevel mot et større overskudd av næringsstoffer de siste åra, noe som skyldes en høyere andel innkjøpt fôr.
Dagens forpaktere på Tingvoll gard ønsker å være mer selvforsynt med fôr enn hva som har vært tilfelle de siste åra. Utfordringen blir å opprettholde økonomi og en høy melkeproduksjon på redusert andel innkjøpt fôr.


EPrint Type:Newspaper or magazine article
Keywords:engavlinger, næringsbalanse, ressursutnytting
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Crop husbandry > Production systems
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Organic Food and Farming Division
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Deposited By: Ebbesvik, Martha
ID Code:34756
Deposited On:01 Mar 2019 12:34
Last Modified:01 Mar 2019 12:34
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page