home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "ProtecFruit"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 60.

Andersen, Lillie and Petersen, Karen Koefoed (2014) PROTECFRUIT: beskyttet produktion af økologiske æbler og pærer. Aarhus Universitet, Årslev .

Bertelsen, Marianne (2017) De vidunderlige og besværlige æbler. Økologi & Erhverv, 28 September 2017, 2017 (618), p. 14.

Bertelsen, Marianne (2017) Højværdiafgrøder rykker under tag. moMentum, 15 June 2017, 2017 (2), pp. 12-15.

Bertelsen, Marianne (2016) Overdækning giver sunde æbler og pærer. Oekologi & Erhverv, 27 October 2016, 2016 (598), p. 1.

Bertelsen, Marianne (2016) En sprinklersprøjtning er hurtigt overstået. Gartnertidende, 15 January 2016, 2016 (1), pp. 36-37.

Bertelsen, Marianne (2016) Tag og markiser til overdækning af kernefrugt. .

Bertelsen, Marianne (2015) Tag over æblerne stopper svampeangreb. Gartnertidende, 1 April 2015 (5), pp. 40-41.

Bisgaard, Annemarie (2017) Tag over træerne hele året. Gartnertidende, 31 August 2017, 2017 (10), pp. 44-45.

Bisgaard, Annemarie (2017) Tag over træerne hele året. Gartnertidende, 31 August 2017, 2017 (10), pp. 44-45.

Bisgaard, Annemarie (2017) Naturlige fjender er velkomne. . Online at http://www.gartnertidende.dk/frugtbaer/nyheder/2017/naturlige-fjender-er-velkomne#.Wv64dORlKUk, accessed on: 23 May 2017.

Bisgaard, Annemarie (2016) Velbesøgt øko-temadag om æbler og pærer. Gartnertidende, Odense, DK. Online at http://www.gartnertidende.dk/frugtbaer/nyheder/2016/velbesogt-okotemadag-om-aebler-og-paerer#.WtW97eRlK70, accessed on: 14 January 2016.

Borum, Anna (2017) The effect of pre-harvest shielding and spraying on yield, scab incidence, phenolic compounds and fruit quality in organic apple production. Masters thesis, Aarhus University , Department of Food Science, AU. . [Submitted]

Edelenbos, Merete (2018) Hot water treatment (HWT) of fresh produce to prolong shelf life and reduce losses and waste. Speech at: Frutic Symposium 2018 at Fruit Logistica, Potsdam, 6th February 2018.

Edelenbos, Merete (2017) Bedre udnyttelse af produktionen og mindre spild. Speech at: Økologikongressen, Hotel Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, 30. november 2017.

Edelenbos, Merete (2017) Til kamp mod lagerråd i æbler. �kologi & Erhverv, 13 January 2017, 2017 (602), p. 12.

Edelenbos, Merete (2016) Forskellige postharvest strategier til at begrænse lagerråd. .

Edelenbos, Merete (2015) Æbleskader efter varmt vand kan afsløres tidligt. Gartnertidende, 13 August 2015, p. 1.

Hanne, Lindhard; Maren, Korsgaard; Merete, Edelenbos and Vibeke, Langer (2017) Kernefrugt - Bedre økonomi frugtproduktionen gennem management og produktinnovation. Speech at: Økologi Kongressen 2017, Kolding, 30. november 2017.

Hansen, Janne (2014) Økologisk frugtproduktion får en vitaminindsprøjtning. DCA nyheder, 17 January 2014, - .

Haug, Kirsten (2017) Pærer bliver bedst under tag. Gartnertidende, 14 December 2017, 2017 (15), pp. 28-29.

Haug, Kirsten (2017) Pærer bliver bedst under tag. Gartnertidende, 14 December 2017, 2017 (15), pp. 28-29.

Helgadóttir, Friða (2017) Negative effects of low developmental temperatures on aphid predation by Orius majusculus (Heteroptera: Anthocoridae). Biological Control, 2017 (114), pp. 59-64.

Himmelboe, Martin (2016) Development of a method for profiling of volatile organic compounds to monitor heat stress in hot water dipped apples. In: Acta Horticulturae, 1144, pp. 341-348.

Himmelboe, Martin (2015) Flygtige stoffer afslører skader på æbler. Økologi & Erhverv, 19 June 2015, 569, p. 17.

Himmelboe, Martin (2015) Måling af flygtige stoffer afslører skader på æbler. ICROFS nyt. Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/maaling-af-flygtige-stoffer-afsloerer-skader-paa-aebler/, accessed on: 19 June 2015.

Himmelboe, Martin (2015) Volatile profiling of hot water dipped apples. Poster at: III International Symposium on Postharvest Pathology, Italy, 7-11 Juni.

Jacobsen, Stíne K. (2017) Blomsterstriber giver flere nyttedyr i økologiske æbleplantager. ICROFS nyt, 1 December 2017, 2017, p. 1.

Jacobsen, Stíne K. (2017) Functional agrobiodiversity for pest control in apple. Poster at: Danish OIKOS Annual Meeting, Copenhagen University, 10/03/2017 - 11/03/2017.

Jacobsen, Stíne K. and Sigsgaard, Lene (2018) Flower strips increase the occurrence of predators in organic apple orchards. . Online at http://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/flower-strips-increase-the-occurrence-of-predators-in-organic-apple-orchards/, accessed on: 8 February 2018.

Jacobsen, Stine K. and Sigsgaard, Lene (2017) Functional agrobiodievrsity - a novel approach to optimize pest control in fruit production. Poster at: NJF Seminar 493, Riga, Latvia, 30/1-31/1, 2017.

Jacobsen, Stíne K. and Sigsgaard, Lene (2016) Functional agrobiodiversity - a novel approach to optimize pest control in fruit production. Poster at: Seminar: Future of crop protection, University of Copenhagen, Denmark, 28-10-2016.

Kjaer, Katrine Heinsvig (2017) Protecting organic fruit trees from direct rain and sun. , Green Cities conference 12-15 September, Bologna Italy.

Kjaer, Katrine Heinsvig (2017) Overdækning forbedrer frugttræers helbred. Gartnertidende, 11 May 2017, 2017 (6), pp. 40-41.

Kjaer, Katrine Heinsvig (2016) Protective rain shields alter leaf microclimate and photosynthesis in organic apple production. In: Acta Horticulturae, 1134, pp. 317-326.

Kjaer, Katrine Heinsvig (2016) Protecting apple trees from rain –better fruit quality and maintenance of yield. Speech at: ISHS 2016 - VIII International Symposium on Light in Horticulture, Michigan, USA, 22 - 26 May 2016.

Korsgaard, M. (2015) Vand kan forebygge æbleskurv. Økologi & Erhverv, 20 March 2015, 563, p. 17.

Korsgaard, Maren (2018) Hold dine frugttræer sunde - økologiske tip til sunde æbler og pærer. .

Korsgaard, Maren (2018) Gamle og nye robuste sorter af frugt og bær. Speech at: Frøsamlernes årsmøde, 2. marts 2018.

Korsgaard, Maren (2018) Det er svært at snyde æbleskurven. . Online at http://www.gartnertidende.dk/frugtbaer/faglig/2018/det-er-svaert-at-snyde-aebleskurven#.WmHhHU2oupo, accessed on: 19 January 2018.

Korsgaard, Maren (2017) Apple scab is a challenge to prevent and to predict. ICROFS, Foulum, DK. Online at http://icrofs.dk/en/aktuelt/nyheder/viewnews/artikel/apple-scab-is-a-challenge-to-prevent-and-to-predict/, accessed on: 14 December 2017.

Korsgaard, Maren (2017) Alternativer til sprøjtning af æbler. Speech at: Økologi Kongres 2017, Kolding, 29. - 30. november 2017.

Korsgaard, Maren (2017) Frugt og bær i en udfordrende sæson. Økologisk Planteavlsberetning, 1 November 2017, 2017, pp. 42-44.

Korsgaard, Maren (2017) Milde vintre giver pletfrie æbler. Økologi & Erhverv, 27 January 2017, 603, p. 9.

Korsgaard, Maren (2016) Effect of Strategic Irrigation on infection of Apple scab (Venturia inaequalis). In: Proceedings of the 17th International Conference on Organic Fruit-Growing, pp. 45-52.

Korsgaard, Maren (2015) Nyt fra forskning og forsøg i frugt. .

Lindhard, Hanne (2017) Svampe- og insektbekæmpelse med økologiske midler. .

Lindhard, Hanne (2016) Markise over æbler øger udbytte, kvalitet og overskud. Økologi & Erhverv, 17 March 2016, 2016 (585), p. 11.

Lindhard, Hanne; Bertelsen, Marianne and Jørgensen, Jens (2018) Markiser - dyre men interessante. Gartnertidende, 1 February 2018, 2018 (2), pp. 22-23.

Lindhard Pedersen, Hanne (2017) Bedre økonomi i økologisk frugtproduktion. Speech at: Økologi Kongres 2017, Kolding, 29. - 30. november 2017.

Lindhard Pedersen, Hanne (2015) Fornuftig økonomi i markiser over øko-æbler. .

Lindhard Pedersen, Hanne (2015) Øko-æbler dyppes i varmt vand i Østrig. Gartnertidende, 1 October 2015, 12, pp. 20-21.

Lindhard Pedersen, Hanne (2014) Sådan kommer du skurv til livs i øko-æbler. LandbrugsAvisen, 1 September 2014, p. 5.

Petersen, Karen Koefoed (2017) Beskyttet produktion af økologiske æbler og pærer - PROTECFRUIT. International Centre for Research in Organic Food Systems, Tjele, Denmark.

Sigsgaard, Lene (2018) Blomsterstriber og naturlige fjender - forsøg og observationer i æble. Speech at: Kernefrugt Temadag, GartneriRådgivningen A/S, Odense, 30. januar 2018.

Sigsgaard, Lene (2017) Kan vi helt undvære pesticider? .

Sigsgaard, Lene (2017) IPM strategier. [IPM strategies.] Momentum, 2 June 2017 (2), pp. 16-19.

Sigsgaard, Lene (2017) Functional agrobiodiversity – a novel approach to optimize pest control in fruit production. Landscape management for functional biodiversity, IOBC-WPRS Bulletin, 122, pp. 26-28.

Sigsgaard, Lene (2017) Functional agrobiodiversity for control of pests. In: Nordic Association of Agricultural Scientists NJF report, 11 (2).

Sigsgaard, Lene; Herz, Annette; Korsgaard, Maren and Bernd, Wührer (2017) Mass Release of Trichogramma evanescens and T. cacoeciae Can Reduce Damage by the Apple Codling Moth Cydia pomonella in Organic Orchards under Pheromone Disruption. Insects, 8 (2), pp. 1-9.

Sigsgaard, Lene and Jacobsen, Stíne K. (2017) Functional agrobiodiversity –a novel approach to optimize pest control in fruit production. In: Begg, Graham; Bianchi, Felix; Birch, Nick; Gerowitt, Bärbel; Holland, John; Lupi, Daniela; Moonen, Camilla; Ramsden, Marc and Rijn, van, Paul (Eds.) IOBC-WPRS Bulletin, International organisation for Biological Control-Western Palearctic Regional Section, Darmstadt, 122, pp. 26-28.

This list was generated on Wed Apr 17 07:24:46 2024 CEST.