home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " VI.2 (BAR_OF) Characteristics of spring barley varieties for organic farming"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 86.

Østergård, H. and Fontaine, L. (Eds.) (2006) Cereal crop diversity: Implications for production and products. ITAB, Paris. Proceedings of COST SUSVAR workshop, La Besse, Paris (FR), 12-15 Jun 2006.

Askegaard, M.; Thomsen, I.K.; Berntsen, J.; Hovmøller, M.S. and Kristensen, K. (2011) Performance of spring barley varieties and variety mixtures as affected by manure application and their order in an organic crop rotation. Acta Agriculturae Scand Section B - Soil and Plant Science, 61, pp. 421-430.

Askegaard, Margrethe; Støvring, Mogens and Berntsen, Jørgen (2006) Performance of spring barley in an organic mixed crop rotation. Paper at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

Backes, Dr. Gunter (2002) Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen. [Use of DNA marker in plant breeding.] In: Corell, Anders; Kjær, Lars Byrdal and Frederiksen, Henrik Buus (Eds.) DJF rapport Markbrug, Danmarks JorgsbrugsForskning, 78, pp. 62-66.

Backes, G.; Kristensen, K. and Østergård, H. (2007) Association mapping for barley traits related to organic farming. In: Østergård, H.; Backes, G. and Kovács, G. (Eds.) Proceedings of the COST SUSVAR workshop, Velence, Hungary, pp. 118-122.

Berntsen, Scientist Jørgen and Thomsen, Senior scientist Ingrid Kaag (2003) Egenskaber af vårbygsorter til økologisk jordbrug. [Characteristics of spring barley varieties in organic farming.] Speech at: Markvandring, Forskningscenter Foulum, 12. juni 2003.

Büchse, A.; Krajewski, P.; Kristensen, K. and Pilarczyk, W. (2007) Trial setup and statistical analysis. In: Donner, D. and Osman, A. (Eds.) Cereal variety testing for organic and low input agriculture. COST860-SUSVAR, Risø National Laboratory, Denmark, TS1-TS27.

Hansen, Preben Klarskov (2007) Using multi-temporal sensor-based measurements in early growth stages to estimate potential yield of spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties in competition with weeds. Working paper, Department of Integrated Pest Management, University of Aarhus, Faculty of Agricultural Sciences . [Unpublished]

Hansen, Preben Klarskov (2005) Forskelle i bygsorters tolerance overfor ukrudtsharvning. [Differences in tolerance to weed harrowing by spring barley varieties.] FØJOenyt, 2.

Hansen, Preben Klarskov (2005) Beregning af konkurrenceindeks (KI). [Calculation of competitive index (KI).] In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2005. Korn bælgsæd og olieplanter. Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgvning, Landcentret, Planteavl , 7, 21 & 31.

Hansen, Preben Klarskov (2005) Suggested outline of the thesis "Crop-Weed interactions determined by sensor techniques"(COMSENS). Paper at: Midtterm Seminar, KVL, 25. October 2005.

Hansen, Preben Klarskov (2005) Tolerance to weed harrowing in spring barley genotypes. In: Proceedings from the 13th European Weed Research Society (EWRS) Symposium, CD-ROM.

Hansen, Preben Klarskov (2004) Beregning af konkurrenceindeks i vinterhvede og vårbyg (KI). [Calculation of competitive index for winter wheat and spring barley.] Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl .

Hansen, Preben Klarskov (2003) Beregning af konkurrenceindeks (KI). [Calculation of competitive index (KI).] In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2003. Korn bælgsæd og olieplanter. Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgvning, Landcentret, Planteavl , p. 7.

Hansen, Preben Klarskov; Kristensen, Kristian and Rasmussen, Ilse A. (2005) Forsøgsbeskrivelse af specialforsøg BAROF WP2 2005. [Description of the specieal field experiment BAROF WP2 2005.] Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Integrated Pest Management.

Hansen, Preben Klarskov; Kristensen, Kristian and Rasmussen, Ilse A. (2004) Forsøgsbeskrivelse af specialforsøg BAR-OF WP2 2004. Danmarks JordbrugsForskning , Afdeling for Plantebeskyttelse.

Hansen, Preben Klarskov; Kristensen, Kristian and Willas, Jakob (2006) Forskellige sorters konkurrenceevne overfor ukrudt. [Competitiveness in different varieties against weeds.] In: Sammendrag af indlæg 3. Danske Plantekongres. Herrning 10.-11. Januar 2006, Danmarks JordbrugsForskning & Landcentret, pp. 342-343.

Hansen, Preben Klarskov and Rasmussen, Ilse A (2005) Sorters vekselvirkning med miljøet, betydning af mekanisk ukrudtsbekæmpelse. [Genotype*Environment interaction, importance of mechanical weed control.] Speech at: BAR-OF netværksmøde, Forskningscenter Risø, 14. december 2005.

Hansen, Preben Klarskov and Rasmussen, Ilse A. (2003) Design og sortsvalg i specialforsøg BAROF-WP2 – Ukrudtskonkurrence. Danish Institute of Agricultural Sciences , Dept. of Crop Protection.

Hansen, Preben Klarskov; Rasmussen, Ilse A.; Holst, Niels and Andreasen, Christian (2007) Tolerance of four spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties to weed harrowing. Weed Research, 47 (3), pp. 241-251.

Hansen, Preben Klarskov; Rasmussen, Ilse A.; Holst, Niels and Andreasen, Christian (2006) Tolerance to weed harrowing in four spring barley varieties. [Submitted]

Hansen, Preben Klarskov; Rasmussen, Ilse A.; Kristensen, Kristian and Willas, Jakob (2004) Forslag til forsøgsdesign for WP1 2004 og 2005 på Forskningscenter Flakkebjerg. [Proporsal of experimental desing for WP1 in 2004 and 2005 at Research Centre Flakkebjerg.] Danmarks JordbrugsForskning , Afdeling for Plantebeskyttelse.

Hansen, Preben Klarskov; Willas, Jakob and Kristensen, Kristian (2008) A weed suppressive index for spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties. Weed Research Oxford, 48, pp. 225-236.

Hovmøller, M.S.; Berntsen, J. and Kristensen, K. (2006) Impact of foliar diseases in organically grown barley: Influence of fertilization, nutrient content in leaves, varietal disease resistance characteristics and yield potential. Working paper. [Unpublished]

Hovmøller, M.S.; Berntsen, J. and Thomsen, I. (2005) Bladsygdomme på byg afhænger af sort, placering i sædskiftet og gødningstype. [Foliar diseases in barley depend on host cultivar, location in crop rotation and type of fertilization.] Føjoenyt, February 2005.

Hovmøller, M.S.; Pinnschmidt, H.; Willas, J. and Østergård, H. (2005) Assessment of disease in low-input cereal cropping systems and variety trials. Paper at: Assessment of varietal characteristics in diverse crops and low-input especially organic growing systems, Edinburgh, 3-6 July 2005.

Hovmøller, M.S.; Thomsen, I.; Kristensen, K. and Østergård, H. (2006) Værdien af sygdomsresistens i økologisk dyrket vårbyg. [Value of disease resistance in organically grown spring barley.] In: Jespersen, J.B. and Pedersen, C.Å. (Eds.) Sammendrag af indlæg Plantekongres 2006, Dansk Landbrugsrådgivning & Danmarks JordbrugsForskning, pp. 344-346.

Jensen, Jakob Willas (2005) Sortsforsøg 2005 - Korn, bælgsæd og olieplanter. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2005 - Korn, bælgsæd og olieplanter. , p. 38.

Jensen, Jakob Willas (2004) Økologisk sortsafprøvning af vårbyg. . Online at http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/april04/afprovning.html.

Jensen, Jakob Willas (2004) Sortsforsøg 2004 - Korn, bælgsæd og olieplanter. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2004 - Korn, bælgsæd og olieplanter. , p. 33.

Jensen, Jakob Willas (2003) FØJO II BAR-OF - Vårbyg 2003. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2003 - Korn, bælgsæd og olieplanter. Forsøg, undersøgelser og analyser. , pp. 34-35.

Jensen, Jakob Willas (2002) Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2002 - Korn, bælgsæd og olieplanter. Forsøg, undersøgerlser og analyser. , pp. 43-44.

Jensen, Jakob Willas and Deneken, Gerhard (2005) Results of yield trials with spring barley. . Online at http://www.planteinfo.dk/Obsparceller/foj2005.html.

Jensen, Jakob Willas and Deneken, Gerhard (2004) Results of yield trails with spring barley. . Online at http://www.planteinfo.dk/obsparceller/foj2004.html.

Jensen, Jakob Willas and Deneken, Gerhard (2002) Results of yield trails with spring barley. . Online at http://www.planteinfo.dk/obsparceller/foj2002.html.

Jensen, Scientist-VCU_testing Jakob Willas and Deneken, Scientist Gerhard (2003) Results of yield trails with spring barley. . Online at http://www.planteinfo.dk/obsparceller/foj2003.html.

Kiær, Lars P.; Skovgaard, Ib M. and Østergård, Hanne (2012) Effects of inter-varietal diversity, biotic stresses and environmental productivity on grain yield of spring barley variety mixtures. Euphytica, 185 (1), pp. 123-138.

Kristensen, K. (2003) Statistical aspects of experimental designs implemented in designs. Danish Institute of Agricultural Sciences , Biometry Research Unit, Department of Animal Breeding and Genetics. [Unpublished]

Kristensen, K. and Willads, J. (2005) Incomplete split-plots in variety trials - based on alpha-designs. Speech at: PAGEN Workshop, Poznan, Poland, October 11-13, 2005.

Kristensen, K.; Willas, J.; Jørgensen, L.N. and Gislum, R. (2003) Anvendelse af ufuldstændige blokforsøg. [Use of incomplete block designs.] In: Intern rapport, Danmarks JordbrugsForskning, Danish Institute of Agricultural Sciences, Foulum, Denmark, 184, pp. 69-77.

Kristensen, Dr. K. (2003) Incomplete split-plots in variety trials - based on a-designs. In: Biuletyn Oceny Odmian, 31, pp. 7-17.

Kristensen, Kristian and Willads, Jakob (2003) Experiences with incomplete block designs in Denmark. Speech at: 49. Biometriches Kolloquium, Wuppertal, Germany, 18.-21. March 2003.

Kristensen, Kristian (2012) Incomplete split-plots in designs with many entries – a compromise between split-plots and randomized complete block designs. Euphytica, 183 (3), pp. 401-413.

Kristensen, Kristian; Bigongiali, Federica and Østergård, Hanne (2008) Efficiency of incomplete split-plot designs – a compromise between traditional split-plot designs and randomised complete block design. In: Proceedings of IAMFE 2008, pp. 47-53.

Kristensen, Kristian and Ericson, Lars (2008) Importance of growth characteristics for yield of barley in different growing systems: will growth characteristics describe yield differently in different growing systems? Euphytica, 163 (3), pp. 367-380.

Kristensen, Kristian and Ericson, Lars (2007) Relation between growth characteristics and yield of barley in different environments. In: Lammerts van Bueren, E.T.; Goldringer, I. and Østergård, H. (Eds.) Plant breeding for organic and sustainable, low-input agriculture: dealing with genotype-environment interactions, Wageningen University, p. 16.

Kristensen, Kristian and Ericson, Lars (2007) Will growth characteristics describe yield differently in different environments? In: Østergård, Hanne; Backes, Gunter and Kovacs, Geza (Eds.) Procedings of the COST SUSVAR workshop on Varietal characteristics of cereals in different growing systems with special emphasis on below ground traits, pp. 45-48.

Løes, Anne-Kristin and Østergård, Hanne (2004) Endelig en COST-aksjon med økologisk siktemål. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), 1/8-19. [In Press]

Nielsen, N.E.; Thomsen, I.K. and Berntsen, J. (2004) Sortsforskelle i næringsstofoptagelse, vækst og kerneudbytter af vårbyg til økologisk dyrkning. [Differences in spring barley cultivars as regards nutrien utilization, growth and yields in organic farming.] FØJOenyt. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Nielsen, Professor N.E.; Thomsen, Senior Scientist I.K. and Berntsen, Senior Scientist J. (2004) Do nutrient uptakes and grain yields differ between spring barley varieties grown for organic farming as mono-crop and in mixture: Characteristics of spring barley varieties for organic farming. Working paper. [Unpublished]

Nielsen, Dr. Niels Erik; Thomsen, Senior scientist Ingrid Kaag and Berntsen, Scientist Jørgen (2003) Characteristics of spring barley varieties for organic farming. Nutrient acquisition and crop performance. [Næringsstofoptagelse og afgrøde-performance.] Working paper, Department of Agricultural Sciences, The Royal Veterinary and Agricultural University . [Unpublished]

Pinnschmidt, H.O. (2006) Skadetærskler for bygbladplet, stribesyge og spiringsfusariose. [Damage thresholds for net blotch and leaf stripe on barley and seedling blight on wheat.] Working paper, Crop Protection, DJF . [Unpublished]

Pinnschmidt, H.O. (2006) Tærskler til udsædsbåren bygbladplet. [Thresholds for seed-borne barley net blotch.] Working paper, Plant Protection, Danish Institute of Agricultural Sciences . [Unpublished]

Pinnschmidt, H.O. (2004) Analysis of multivariate genotype - environment data using Nonlinear Canonical Correlation Analysis. Speech at: COST 860 SUSVAR Focus Finding Workshop, University Kassel-Witzenhausen, 11-13 October 2004.

Pinnschmidt, H.O.; Hovmøller, M.S. and Østergård, H. (2006) Approaches for field assessment of resistance to leaf pathogens in spring barley varieties. Plant Breeding, 125, pp. 105-113.

Pinnschmidt, H.O.; Nielsen, B.J. and Hansen, H.J. (2005) Quantitative relationships in the infection cycle of seed-borne net blotch. In: Abstract booklet of the 5th ISTA - SHC seed health symposium 10-13 May, Angers, France, ISTA, p. 7.

Pinnschmidt, Hans; Vollmer, Jeanette H.; Hovmøller, Mogens S.; Munk, Lisa and Østergård, Hanne (2002) Multiple diseases, host resistance and the role of variety mixtures for disease control in organically grown spring barley. In: Proceedings of the 1. international symposium on organic seed production and plant breeding, p. 73.

Pinnschmidt, Hans O.; Nielsen, Bent J. and Hansen, Henrik J. (2005) High damage potential of seed-borne spot blotch in organically grown spring barley in Denmark. DARCOFenews (1).

Pinnschmidt, Hans O.; Nielsen, Bent J. and Hansen, Henrik J. (2004) Resistente bygsorter begrænser problemer med bladplet i økologisk såsæd. [Resistent barley varieties limit the problems related to net blotch in organic seed production.] FØJOenyt (3).

Pinnschmidt, Hans O.; Vollmer, Jeanette H.; Østergård, Hanne and Munk, Lisa (2007) Net blotch severity is best assessed at early grain filling with respect to its effect on grain weight of spring barley. DARCOFenews.

Rasmussen, I. (2005) Når man skal vælge vårbygsort. [How to choose spring barley variety.] Økologisk Jordbrug, April 2005, 25 (335), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2003) Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Danish Institute of Agricultural Sciences , Dept. of Crop Protection.

Rasmussen, Ilse A.; Halberg, Niels; Hermansen, John and Østergård, Hanne (2005) Givtig blanding af forskere og græsrødder ved økologi-kongres i Australien. FØJOenyt (5).

Rasmussen, Ilse A. and Hansen, Preben Klarskov (2005) Index beregner hvor godt økologisk vårbyg konkurrerer med ukrudt. [An index calculates how well organic spring barley competes against weeds.] FØJOenyt, 3.

Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Hansen, Preben Klarskov and Holst, Niels (2004) Langsigtet balance i ukrudtsbestanden. [Long-Term balance in the weed population.] In: Seminar om Planteværn 2004, Landbrugsafgrøder, Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret, Planteavl, pp. 12-15.

Rasmussen, Ilse A.; Østergård, Hanne; Willas, Jakob; Nielsen, Niels Erik; Hansen, Preben Klarskov; Hovmøller, Mogens and Backes, Gunter (editor): Rasmussen, Ilse A. (Ed.) (2004) Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Danish Institute of Agricultural Sciences , Dept. of Crop Protection.

Rendtorff, Janne and Holm, Høgni (2004) Påvirkninger af ukrudt og sygdom på udbyttet af økologiske sortsblandinger. [The effects on yield of oprganically grown variety mixtures by weed and disease.] Thesis, Roskilde Universitetscenter , Hus 13.2. . [Unpublished]

Thomsen, Ingrid Kaag; Berntsen, Jørgen and Nielsen, Niels Erik (2005) Kerneudbytte af vårbygsorter og sortsblandinger under forskellige gødningsniveauer. [Grain yield of spring barley cultivars as influenced by nutrient availability.] FØJOenyt.

Vollmer, J.H.; Pinnschmidt, H.O.; Munk, L. and Østergård, H. (2005) Simultaneous epidemic development of scald and net blotch on single leaf layers of a spring barley crop. Poster at: 9th international workshop on plant disease epidemiology, Landerneau, France, 11-15 April 2005.

Vollmer, J.H.; Østergård, H.; Pinnschmidt, H. and Munk, L. (2005) Vekselvirkning mellem plantesygdomme påvirker sygdomsudviklingen. [Interaction between plant pathogens influences development of disease.] FØJOenyt, 6.

Vollmer, Jeanette and Østergård, Hanne (2004) Studies of interaction between pathogens. Paper at: 11th International Cereal Rusts & Powdery Mildews Conference, John Innes Centre Norwich, UK, 22-27 August 2004.

Vollmer, Jeanette Hyldal (2006) Interactions between fungal plant pathogens on leaves. Especially simultaneous development of Rhynchosporium secalis and Drechslera teres on barley. PhD thesis, The Royal Veterinary and Agricultural University; Risø National Laboratory; Danish Institute of Agricultural Science . Risø National Laboratory.

Østergård, H.; Kristensen, K. and Jensen, J.W. (2005) Prediction of grain yield of spring barley varieties by disease and growth characteristics from VCU testing. In: Köpke, U.; Niggli, U.; Neuhoff, D.; Carnish, P. and Lockeretz, W. (Eds.) Researching Sustainable Systems, pp. 154-157.

Østergård, H. (2005) Composition of variety mixtures in barley and wheat. In: http://www.cost860.dk/activities/workshops/Assessment/default.asp.

Østergård, H. and Backes, G. (2006) Changes in variety composition in spring barley mixtures over years. In: Østergård, H. and Fontaine, L. (Eds.) Proceedings of COST SUSVAR workshop on cereal crop diversity: Implications for production and products., ITAB, France, p. 69.

Østergård, H. and Jensen, J. Willas (2006) Sortsblandingers udbyttestabilitet og udbyttepotentiale. In: Proceedings Plantekongres 2006, Herning 10-11. januar 2006, pp. 340-341.

Østergård, H. and Jensen, J.W. (2005) Increased yield and yield stability in variety mixtures of spring barley. DARCOFenews.

Østergård, H. and Jensen, J.W. (2005) Characteristics of spring barley varieties and crop diversity for organic farming and variety testing. In: Belicka, I. (Ed.) Proceedings from ENVIRFOOD Seminar on “Environmental friendly food production system: requirements for plant breeding and seed production” May 31-June 3, 2005, Talsi, Latvia,, pp. 14-19.

Østergård, H.; Kristensen, K.; Hovmøller, M.S. and Jensen, J.W. (2004) Disease severity and grain yield of spring barley variety mixtures grown under organic and conventional conditions. Paper at: Workshop on Resistance of cereals to biotic stresses., IHAR Radzikóv, Poland, November 28 - December 1, 2004. [Unpublished]

Østergård, H.; Kristensen, K. and Jensen, J.W. (2005) Stability of variety mixtures of spring barley. In: Lammerts van Bueren, E.T.; Goldringer, I. and Østergård, H. (Eds.) Proceedings of the COST SUSVAR/ECO-PB Workshop on Organic Plant Breeding Strategies and the Use of Molecular markers, 17-19 January 2005. Driebergen, The Netherlands, pp. 28-30.

Østergård, H.; Kristensen, K.; Pinnschmidt, H.O.; Hansen, P.K. and Hovmøller, M.S. (2008) Predicting spring barley yield from variety-specific yield potential, disease resistance and straw length, and from environment-specific disease loads and weed pressure. Euphytica, 163, pp. 391-408.

Østergård, Hanne (2002) Characteristics of spring barley varieties for organic farming. In: Proceedings of the 1. international symposium on organic seed production and plant breeding, p. 72.

Østergård, Hanne; Bardtrum, Lars and Jensen, Jakob Willas (2004) Sortsblandinger af byg til økologisk jordbrug. [Variety mixtures of barley for organic farming.] FØJOenyt, Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (2).

Østergård, Hanne and Jensen, Jakob Willas (2004) Characteristics of spring barley varieties for organic farming. In: Vollmann, J.; Grausbruber, H. and Ruckenbauer, P. (Eds.) Genetic variation for plant breeding, Proceedings of the 17th EUCARPIA General Congress, 8-11 September 2004, Tulln-Austria, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria, p. 483.

Østergård, Hanne; Kristensen, Kristian; Willas, Jakob and Deneken, Gerhard (2002) Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning. Forskningsnytt om økologisk landbruk, 2002 (5), pp. 7-8.

Østergård, H.; Finckh, M.R.; Fontaine, L.; Goldringer, I.; Hoad, S.P.; Kristensen, K.; Lammerts van Bueren, E.T.; Mascher, F.; Munk, L. and Wolfe, M.S. (2009) Time for a shift in crop production: embracing complexity through diversity at all levels. Journal of the Science of Food and Agriculture (J Sci Food Agric), doi: 10.1002/jsfa.5784, 89, pp. 1439-1445.

This list was generated on Thu Jul 18 08:13:43 2024 CEST.