home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " I. 6 (CARMINA) Cultivation in ridges and mixed cropping"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 26.

Journal paper

Bugge Henriksen, Christian; Mølgaard, Jens Peter and Rasmussen, Jesper (2004) Inter-row subsoiling increases marketable yield in potatoes. Darcof e-news.

Bugge Henriksen, Christian; Rasmussen, Jesper and Søgaard, Carsten (2005) Kemink subsoiling before and after planting. Soil & Tillage Research, 80, pp. 59-68.

Henriksen, Christian Bugge (2005) Positiv effekt af kamdyrkning. [Positive effect of ridge planting.] Økologisk Jordbrug, 25 (238), p. 4.

Henriksen, Christian Bugge (2003) Erfaringer med kamme som alternativ til pløjning. [Experiences with ridging as an alternative to ploughing.] FØJOenyt.

Henriksen, Christian Bugge; Rasmussen, Jesper; Jørgensen, Martin Heide and Thomsen, Henning Carlo (2005) Ridge planting of maize shows promising yield increase. DARCOFenews.

Henriksen, Christian Bugge; Rasmussen, Jesper; Jørgensen, Martin Heide and Thomsen, Henning Carlo (2004) Majs på kamme viser lovende merudbytte. FØJOenyt.

Henriksen, Christian Bugge; Rasmussen, Jesper and Mølgaard, Jens Peter (2005) The effect of timing of ridging on soil inorganic nitrogen and potato tuber yield and quality. Soil & Tillage Research. [Submitted]

Henriksen, Christian Bugge; Rasmussen, Jesper and Søgaard, Carsten (2005) Ridging in autumn as an alternative to mouldboard ploughing in a humid-temperate region. Soil & Tillage Research. [In Press]

Mølgaard, Jens Peter (2004) Dyrkning på kamme en interessant mulighed i økologien. [Ridge tillage is a interesting prospect in organic farming.] FORVM (14).

Mølgaard, Jens Peter (2004) Kamdyrkning af hestebønner. FØJOenyt.

Rasmussen, Jesper (2003) Punch planting, flame weeding and stale seedbed for weed control in row crops. Weed Research, 43, pp. 393-403.

Thomsen, Henning C. (2001) Kan hestebønner forsinke skimmelangreb. Kartoffelproduktion, 27 (4), pp. 6-7.

Vinther, F.P. and Dahlmann-Hansen, L. (2005) Effects of ridging on crop performance and symbiotic N2 fixation of fababean (Vicia faba L.). Soil Use and Management, 21, pp. 205-211.

Newspaper or magazine article

Bugge Henriksen, Christian (2003) Alternativ til pløjning - Erfaringer med kamme som alternativ til pløjning. [Alternative to ploughing - Experiences with ridges as an alternative to ploughing.] Økologisk Jordbrug, April 2003, 23 (287), p. 6.

Henriksen, Christian Bugge (2004) Dybe jordløsninger i kartofler. Økologisk Jordbrug, August 2004, 24 (317), p. 6.

Kildested, Lars (2005) Vilde merudbytter til forbavsede forskere. Agrologisk, January 2005, 23 (1), pp. 6-8.

Mølgaard, Jens Peter (2004) Kamdyrkning af hestehønne. [Faba been grown on ridges.] DJF-nyheder, March 2004, - .

Working paper

Henriksen, Christian Bugge; Mølgaard, Jens Peter and Rasmussen, Jesper (2004) The effect of autumn ridging and inter-row subsoiling on potato tuber yield and quality. Working paper. [Completed]

Conference paper, poster, etc.

Bugge Henriksen, Christian (2000) Er kamme et alternativ til pløjning? Speech at: Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Akademiråds efterårsseminar, Foulum, Denmark, November 8. 2000.

Christian Bugge, Henriksen (2000) Kamme - et alternativ til pløjning? In: P. Dam, Hans (Ed.) Tidsskrift for Landøkonomi, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, 187 (4), pp. 311-314.

Henriksen, C.B. and Rasmussen, J. (2002) Kamdyrkning (drill) – et økologisk alternativ. In: Cottis, T. (Ed.) Den nasjonale kongres for økologisk jordbrug, Rapport nr. 3 - 2002, Høgskolen i Hedmark, pp. 61-68.

Rasmussen, Jesper (2000) Alternative jordbearbejdningsmetoder. Speech at: Seminaret "Jordbearbejdning og jordfrugtbarhed", Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Bygholm Landbrugsskole, 19. september 2000.

Rasmussen, Jesper and Henriksen, Christian Bugge (2002) Kamdyrkning i stedet for pløjning. Speech at: Nasjonal kongress for økologisk landbruk, Hamar, Norge, 21.-22. februar.

Rasmussen, Jesper and Henriksen, Christian Bugge (2000) Jordløsninger - er det svaret? Speech at: Økologikongres 2000. Troværdighed og succes, Hotel Pejsegården i Brædstrup, 1. og 2. november 2000.

Report

Larsen, Lone Urbrand (2003) Langtidseffekter af dyb jordløsning. [Long-term effects of deep soil loosening.] Institut for Jordbrugsvidenskab , Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Thesis

Dahlmann-Hansen, Lisbeth (2002) Hestebønnes tidlige rodudvikling ved dyrkning i kamme. [Early root growth in faba bean grown on ridges.] Thesis, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole , Department of Agricultgural Sciences. KVL. [Unpublished]

This list was generated on Fri Jun 21 06:58:38 2024 CEST.