home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " I. 4 (NIMAB) Enhanced bread wheat production"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 67.

Berntsen, Jørgen; Olesen, Jørgen; Petersen, Bjørn Molt and Eriksen, Jørgen (2003) Simulation of nitrate leaching from an organic dairy crop rotation with different manure types and loads. In: Abstracts for the 12th N workshop, IGER. [Unpublished]

Christensen, B.T. (2004) Tightening the nitrogen cycle. In: Schjønning, P.; Elmholt, S. and Christensen, B.T. (Eds.) Managing Soil Quality - Challenges in Modern Agriculture. CABI, chapter 3, pp. 47-67.

Christensen, B.T. (2001) Physical fractionation of soil and structural and functional complexity in organic matter turnover. European Journal of Soil Science, 52 (3), pp. 345-353.

Christensen, Bent T. (2000) Hvad forstås ved begrebet jordens frugtbarhed. Tidsskrift for Landøkonomi, 187 (4), pp. 276-279.

Emanuelson, J.; Wollenweber, B.; Jørgensen, J.R.; Andersen, S.B.F. and Jensen, C.R. (2003) Wheat grain composition and implications for bread quality. DIAS Report, no. 92. .

Eriksen, J (2001) Eftervirkning af kløvergræs. In: Bilag til Efterårskonference 2001, p. 64.

Eriksen, J (2001) Nitrate leaching and growth of cereal crops following cultivation of contrasting temporary grasslands. Journal of Agricultural Science, 136, pp. 271-281.

Eriksen, J (2001) Ompløjning af græsmarker kan give stor udvaskning. Økologisk Jordbrug, 2001, 242, p. 6.

Eriksen, J and Mogensen, J (2001) Forfrugtsværdi og N-udvaskning efter ompløjning af flerårige græsmarker med forskellige forhistorier. DJF-rapport, no. 46. DJF .

Eriksen, J and Mogensen, J (2001) Ompløjning af afgræsningsmarker. Grøn Viden Markbrug, no. 237. DJF .

Eriksen, J and Sørensen, P (2002) Eftervirkning af afgræsningsmarker og husdyrgødning. In: Intern DJF rapport, DJF, 157, pp. 25-30.

Eriksen, J. (2004) Efficient use of grassland nitrogen. DARCOFenews (1).

Eriksen, J. (2004) Udvaskning før og efter ompløjning af kløvergræs. Månedsmagasinet Mark, January 2004, 1, p. 18.

Eriksen, J. (2003) Afgræsningsmarkers eftervirkning. FØJOenyt (2).

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Kristensen, K. (2004) Nitrate leaching from an organic dairy crop rotation: the effect of manure type, N-input and improved crop rotation. Soil Use and Management, 20, pp. 48-54.

Eriksen, J. and Jensen, L.S. (2001) Soil respiration, nitrogen mineralisation and uptake in barley following cultivation of grazed grasslands. Biology and Fertility of Soils, 33, pp. 139-145.

Eriksen, J. and Vinther, F.P. (2004) Nitrate leaching and N2-fixation in grasslands of different composition, age and management. In: Hatch, D.J.; Chadwick, D.R.; Jarvis, S.C. and Roker, J.A. (Eds.) Controlling nitrogen flows and losses, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, pp. 434-436.

Eriksen, J. and Vinther, F.P. (2003) Nitrate leaching and N2-fixation in grasslands of different composition, age and management. In: Abstracts for the 12th N Workshop. Exeter 21-24 September.

Eriksen, J. and Vinther, F.P. (2002) Nitrate leaching in grazed grasslands of different composition and age. In: MULTI-FUNCTION GRASSLANDS – Quality Forages, Animal Products and Landscapes . European Grassland Federation, pp. 682-683.

Eriksen, J.; Vinther, F.P. and Søegaard, K. (2004) Nitrate leaching and N2-fixation in grasslands of different composition, age and management. Journal of Agricultural Science, 142, pp. 141-151.

Guggenberger, Georg; Christensen, Bent T. and Rubæk, Gitte H. (2000) Isolation and characterization of labile organic phosphorus pools in soils from the Askov long-term field experiments. Journal of Plant Nutrition & Soil Science, 163 (1), pp. 151-155.

Hansen, E.M.; Thorup-Kristensen, K. and Jørgensen, J.R. (2003) Grønne marker. In: I Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab. , pp. 198-203.

Hansen, H.B.; Møller, B.; Andersen, S.B.; Jørgensen, J.R. and Hansen, Å. (2004) Grain Characteristics, Chemical Composition, and Functional Properties of Rye (Secale cereale L.) As Influenced by Genotype and Harvest Year. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52 (8), pp. 2282-2291.

Hansen, J.P.; Eriksen, J. and Jensen, L.S. (2005) Residual nitrogen effect of a dairy crop rotation as influenced by grass ley management manure type and age. Soil Use and Management (21), pp. 278-286.

Hansen, P.M.; Jørgensen, J.R. and Thomsen, A. (2002) Predicting grain yield and protein content in winter wheat and spring barley using repeated canopy reflectance measurements and partial least squares regression. The Journal of Agricultural Science, 139 (03), pp. 307-318.

Jørgensen, J.R. (2003) Kvalitetsmål i korndyrkningen. Speech at: Studiebesøg: Bestyrelse for Landbrugets Kornforædlingsfond, Forskningscenter Flakkebjerg, 31. juli 2003.

Jørgensen, J.R. (2003) Kvalitetsmål i korndyrkningen. Speech at: Forsøgsstrategimøde 2003, Scandinavian Congress Center, Århus, 16. januar 2003.

Jørgensen, J.R. (2003) Tidlig såning af vintersæd. In: I Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab. , pp. 76-81.

Jørgensen, J.R. (2002) Agronomy and grain quality. Speech at: Øresund Food Network Seminar: Innovative whole grain cereal products with health profile, Scandic Star Hotel, Lund, Sweden, 2-3 December 2002.

Jørgensen, J.R. (2002) Variation i indholdsstoffer i korn. Speech at: Workshop om "Frø- og kornkvalitet", Forskningscenter Flakkebjerg, 18. december 2002.

Jørgensen, J.R. (2001) Dyrkning af nøgen havre og højlysin byg. Speech at: Proteinafgrøder i økologisk jordbrug - dyrkning og fodring, Snoghøj IT-højskole, 28 November 2001.

Jørgensen, J.R. (2001) Handels- og forbrugsmønstre i Danmark. In: Waagepetersen, J.; Petersen, J.B.; Knudsen, L.; Deneken, G. and Jørgensen, J.R. (Eds.) Produktion af kvalitetshvede i Danmark, en oversigt over problemer og muligheder. DJF rapport Markbrug, no. 53. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Plant Biology, chapter 2, pp. 22-24.

Jørgensen, J.R. (2001) Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter. In: Waagepetersen, J.; Petersen, J.B.; Knudsen, L.; Deneken, G. and Jørgensen, J.R. (Eds.) Produktion af kvalitetshvede i Danmark, en oversigt over problemer og muligheder. DJF rapport Markbrug, no. 53. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Plant Biology, chapter 3, pp. 25-32.

Jørgensen, J.R. (2001) Kvalitet af sidstindlejret protein i kernen ved ekstra kvælstofgødskning. In: Waagepetersen, J.; Petersen, J.B.; Knudsen, L.; Deneken, G. and Jørgensen, J.R. (Eds.) Produktion af kvalitetshvede i Danmark, en oversigt over problemer og muligheder. DJF rapport Markbrug, no. 53. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Plant Biology, chapter 10, pp. 67-70.

Jørgensen, J.R. (2001) Proteinafgrøder i økologisk jordbrug - nøgen havre og højlysin byg. Speech at: Møde vedr. demonstrationsprojekt om proteinafgrøder i økologisk jordbrug, Økologiens Hus, 5 April 2001.

Jørgensen, J.R. (2000) Er der lighedstegn mellem proteinprocent og kvalitet af hvede til human konsum? In: Bilag til Efterårskonference 2000, p. 36.

Jørgensen, Johannes Ravn (2004) Hvor stor forskel er der i kvaliteten på de dyrkede sorter - er nye sorter bedre end gamle? Speech at: Økologiske feltdage på Forskningscenter Flakkebjerg 2004, DJF, Forskningscenter Flakkebjerg, 15. juni – 17. juni 2004.

Jørgensen, Johannes Ravn (2004) Kvalitet, variation mellem sorter, marker og i marker. In: Månedsmagasinet Mark, 1, p. 16.

Jørgensen, Johannes Ravn (2004) Muligheder for dansk brødkorn af god kvalitet. Vision og virkelighed. In: Fog, Erik and et al. (Eds.) Vision og virkelighed - kongresbilag, pp. 163-164.

Nørbæk, R.; Folsted, D.; Bleeg, I.S.; Christensen, B.T.; Brandt, K. and Kondo, T. (2003) Flavone C-glycosides, phenolic acids and nitrogen content in leaves of barley subject to organic fertilization treatments. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51 (3), pp. 809-813.

Olesen, J.E.; Sørensen, P.; Thomsen, I.K.; Eriksen, J.; Thomsen, A.G. and Berntsen, J. (2004) Integrated nitrogen input systems in Denmark. In: Mosier, A.R.; Syers, J.K. and Freney, J.R. (Eds.) Agriculture and the nitrogen cycle: assessing the impacts of fertilizer use on food production and the environment. SCOPE, no. 65. Island Press, , chapter 9, pp. 129-140.

Pedersen, L. (2003) Dyrkningsforholdenes indflydelse på bagekvaliteten. Speech at: Møde vedr. demonstrationsprojekter i Økologisk Landsforening, Økologiens Hus, 13. marts 2003.

Pedersen, L. (2003) Kvalitet af hvede til brød - Kvalitetsmål og indflydelse af dyrkningsbetingelser. Speech at: Økologiske feltdage, Landscentret, Planteavl, Forskningscenter Årslev, 20. juni 2003.

Pedersen, Aenior sceintist Lene (2002) Quality assessment of organic wheat. In: Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks JordbrugsForskning.

Pedersen, Scientist Lene and Thomsen, Senior scientist Ingrid Kaag (2003) Properties of gluten from organic wheat measured by oscillation. Speech at: Nordic Rheology Conference, Torshavn, The Faroe Islands, 2-3 June 2003.

Petersen, J (2005) Competition between weeds and spring wheat for 15N-labelled nitrogen applied in pig slurry. Weed Research, 45, pp. 103-113.

Petersen, J. (2003) Weed - spring barley competition for applied nitrogen in pig slurry. Weed Research (43), pp. 33-39.

Petersen, J. and Eskesen, K. (2002) Afgrøde og ukrudt konkurrerer om kvælstof. Poster at: Åbent hus, Foulumgård, 13 june 2002. [Unpublished]

Petersen, Jens (2005) Nedfældet kvælstof skal placeres tæt ved afgrøden. Agrologisk, January 2005, 1.

Petersen, Jens (2005) Kvælstofoptagelse i afgrøde og ukrudt ved placeret handels- og husdyrgødning. Paper at: Plantekongres 2005.

Petersen, Jens (2003) Konkurrence om gødningskvælstof. [Weed and crop competition for fertilizer N.] Økologisk Jordbrug, January 2003, 280, p. 4.

Petersen, Jens (2002) Ukrudt stjæler gødningskvælstof. [Weeds steel fertilizer N.] Landsbladet, November 2002, 47, p. 32.

Petersen, Jens (2002) Konkurrence mellem afgrøde og ukrudt om tilført husdyrgødningskvælstof. In: DJF-rapport nr. 64 Markbrug, Danmarks JordbrugsForskning, pp. 119-127.

Rasmussen, K. (2002) Influence of liquid manure application method on weed control in spring cereals. Weed Research (42), pp. 287-298.

Schjønning, P.; Thomsen, I. K.; Moldrup, P. and Christensen, B. T. (2003) Linking Soil Microbial Activity to Water- and Air-Phase Contents and Diffusivities. Soil Science Society of America Journal, 67, pp. 156-165.

Thomsen, I. K. (2002) Kan kvælstofmineraliseringen styres ved jordløsning? Poster at: Markvandring Foulumgaard, Foulumgaard, 13. juni 2002. [Unpublished]

Thomsen, I. K.; Schjønning, P. and Christensen, B. T. (2003) Mineralization of 15N-labelled sheep manure in soils of different texture and water contents. Biology and Fertility of Soils (37), pp. 295-301.

Thomsen, I. K.; Schjønning, P.; Olesen, J.E. and Christensen, B. T. (2003) C and N turnover in structurally intact soils of different texture. Soil Biology & Biochemistry, 35 (6), pp. 765-774.

Thomsen, I.K. and Sørensen, P. (2006) Interactions between soil organic matter level and soil tillage in a growing crop: N mineralization and yield response. Soil Use and Management (22), pp. 221-223.

Thomsen, I.K. and Sørensen, P. (2006) Tillage-induced N mineralization and N uptake in winter wheat on a coarse sandy loam. Soil & Tillage Research (89), pp. 58-69.

Thomsen, Ingrid Kaag (2003) Kun lille N-effekt af jordløsning i vårbyg. Landbrugsmagasinet Landsbladet, June 2003, p. 32.

Thomsen, Ingrid Kaag and Sørensen, Peter (2004) Jordløsning i vækstsæsonen øger ikke N mineraliseringenen. FØJOenyt (4).

Thomsen, Ingrid Kaag and Sørensen, Peter (2004) Tillage in the growing season is ineffective as a tool of increased soil N mineralization. DARCOFenews (1).

Thomsen, Senior scientist Ingrid Kaag (2003) Kvælstofmineralisering efter jordløsning i vinterhvede. [Nitrogen mineralization as affected by soil disturbance in winter wheat.] Speech at: Markvandring, Forskningscenter Foulum, 12. juni 2003.

Watson, C.A.; Öborn, I.; Eriksen, J.E. and Edwards, A.C. (2005) Perspectives on nutrient management in mixed farming systems. Soil Use and Management (21), pp. 132-140.

Wollenweber, B. and Jørgensen, J.R. (2003) Ændret sortsvalg i korn. In: I Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab. , pp. 70-75.

Zangenberg, M.; Hansen, H.B.; Jørgensen, J.R. and Hellgren, L.I. (2004) Cultivar and Year-to-Year Variation of Phytosterol Content in Rye (Secale cereale L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52 (9), pp. 2593-2597.

This list was generated on Wed Jun 12 06:35:14 2024 CEST.