home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Research Funding

Group by: No Grouping | Leaders | Start Date | Document Language
Number of items at this level: 19.

{Project} BERAS: Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS) - Local ecological consumer-producer cooperation for sustainable rural development. [Itämeren alueen ekologisesti kierrättävä maatalous ja yhteiskunta (BERAS) - Kuluttajien ja paikallisten luomutuottajien yhteistyö osana maaseudun kestävää kehitystä.] Runs 2004 - 2004. Project Leader(s): Seuri, Pentti and Kuisma, Miia, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Vihanneshanke: Developing the vegetable production in Southern Savo. [Etelä-Savon vihannestuotannon kehittäminen.] Runs 2004 - 2004. Project Leader(s): Hintikainen, Veikko, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Sustainable production of greenhouse vegetables with organic fluid fertilizer and mycorrhiza. [Kestävää kasvihuonevihannestuotantoa luomuliuoslannoitteen ja mykorritsan avulla.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Kapuinen, Petri and Vestberg, Mauritz, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} BERAS: Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS) - Evaluation of environmental consequences and recommendations for improvements. [Itämeren alueen ekologisesti kierrättävä maatalous ja yhteiskunta (BERAS) - Paikallisten luonnonmukaisten elintarvikkeiden toimitus- ja tuotantoketjun ympäristövaikutusten arviointi ja parannusehdotukset.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Seuri, Pentti, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Diversity of weeds - the role and management in arable ecosystems. [Rikkakasvien monimuotoisuuden merkitys ja hallinta peltoekosysteemissä.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Salonen, Jukka, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Enhancing and testing soil quality. [Maan toiminnallisen viljavuuden edistäminen ja mittaaminen.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Tolonen, Kaisa, ProAgria Association of Rural Advisory Centres .

{ Programme part} Luomuohjelma: Research Program for Organic Food and Farming in Finland. [Luomututkimusohjelma 2003-2005.] Runs 2003 - 2004. Programme Leader(s): Jaervenpaeae, Markku and Nykaenen, Arja.

{ Programme part} Luomuohjelma: Research Program for Organic Food and Farming in Finland. [Luomututkimusohjelma 2003-2005.] Runs 2003 - 2004. Programme Leader(s): Järvenpää, Markku and Nykänen, Arja.

{ Programme part} Luomuohjelma: Research Program for Organic Food and Farming in Finland. [Luomututkimusohjelma 2003-2005.] Runs 2003 - 2004. Programme Leader(s): Jaervenpaeae, Markku and Nykaenen, Arja.

{ Programme part} Luomuohjelma: Research Program for Organic Food and Farming in Finland. [Luomututkimusohjelma 2003-2005.] Runs 2003 - 2004. Programme Leader(s): Jaervenpaeae, Markku and Nykaenen, Arja.

{ Programme part} Luomuohjelma: Research Program for Organic Food and Farming in Finland. [Luomututkimusohjelma 2003-2005.] Runs 2003 - 2004. Programme Leader(s): Jaervenpaeae, Markku and Nykaenen, Arja.

{ Programme part} Luomuohjelma: Research Program for Organic Food and Farming in Finland. [Luomututkimusohjelma 2003-2005.] Runs 2003 - 2004. Programme Leader(s): Järvenpää, Markku and Nykänen, Arja.

{ Programme part} Luomuohjelma: Research Program for Organic Food and Farming in Finland. [Luomututkimusohjelma 2003-2005.] Runs 2003 - 2004. Programme Leader(s): Järvenpää, Markku and Nykänen, Arja.

{Project} Specialisation of organic farms through co-operation. [Luomutilojen erikoistuminen yhteistyön avulla.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Lätti, Markku, Work Efficiency Institute .

{Project} Development and processing of organic cheese products. [Luomujuustojen kehittäminen ja valmistus.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Ryhänen, Eeva-Liisa, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} The estimation of nutrient leaching from different agricultural management practices. [Erilaisten maatalouskäytäntöjen ravinnehuuhtoutumien arviointi.] Runs 2002 - 2003. Project Leader(s): Esala, Martti, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Grain dryer for organic farming. [Luomukuivuri.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Haapala, Hannu, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Quality beef from heifers - Part 1. The effect of organic wheat-common vetch whole-crop silage on the performance and carcass and meat quality of beef heifers. [Laatulihaa hiehoista - Osa 1. Luomukasvustosta valmistettu vehnä-rehuvirnasäilörehu teuraaksi kasvatettavien hereford-hiehojen vieroituksen jälkeisessä ruokinnassa.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Manninen, Merja, MTT Agrifood Research Finland .

{Project} Environmental impacts of organic farming. [Ympäristökuormitus luonnonmukaisessa viljelyssä.] Runs 2001 - 2004. Project Leader(s): Turtola, Eila, MTT Agrifood Research Finland .

This list was generated on Tue Jul 16 21:43:48 2024 CEST.