home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Rödsjukevaccinering i utomhusproduktion av slaktsvin och dess effekt på förekomst av ledinflammationer.

{Project} Rödsjukevaccinering i utomhusproduktion av slaktsvin och dess effekt på förekomst av ledinflammationer. [Vaccination for erysipeloid in outdoor production of pigs and the effect on polyartritis.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Engström, Fredrik, The Swedish Animal Health Service .

Full text not available from this repository.


Summary

Studien går ut på att undersöka vilken effekt vaccination mot rödsjuka har på frekvensen av ledinflammationer hos slaktsvin i utomhusproduktion. I 3 likartade besättningar med utomhusproduktion av slaktsvin delas kullarna, efter utjämning, i två lika delar med jämn könsfördelning. 50% av djuren vaccineras vid 8 samt 11 veckors ålder mot rödsjuka, resterande 50% fungerar som kontrollgrupp. Djuren märks med öronklippning, samt med tatuering. Registrering av ledförändringar görs på slakteriet och samtliga data tas från slakteriets avräkningar. Bortfall av djur samt orsak och eventuell behandling registreras fortlöpande av djurägaren. Ledinflammation, även subklinisk, medför ett smärtfullt tillstånd hos grisen vilket medför ökad stress och nedsatt välmående. Detta bör, inte minst av etiska skäl, förebyggas på bästa sätt. Undersökningar visar att besättningar med slaktsvinsuppfödning utomhus har högre frekvens ledinflammationer, jämfört med konventionell produktion. Vidare har sambandet mellan ledinflammationer hos utomhusgrisar och förekomsten av rödsjukebakterien Erysipelothrix rhusiopatiae fastställts. Trots detta samband är det idag få besättningar där slaktsvinen vaccineras. Detta verkar ha sin grund i en utbredd tro att utegrisar immuniserar sig själva, och på så sätt håller infektioner och därmed antalet ledinflammationer på en låg nivå. Hypotesen är att ovaccinerade grisar drabbas av fler ledinflammationer jämfört med vaccinerade grisar. Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan vaccination och antal ledinflammationer på grisar som lever i samma miljö. Visar resultatet att vaccinering medför nedsatt antal ledinflammationer, nedsatt antal bortfall på grund av hälta samt nedsatt antal kassationer på slakteri, kan detta användas som ett etiskt, men även ekonomiskt argument, i syfte att öka antalet vaccinationer inom produktionen av slaktsvin utomhus, och på så sätt minska risken för onödigt lidande hos dessa djur.


EPrint Type:Project description
Location:The Swedish Animal Health Service
Estridsvägen 3
SE-291 65 Kristianstad
fredrik.engstrom@svdhv.org
Keywords:Erysipelothrix rhusiopatiae, field trials
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Pigs
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Sweden > Other organizations
Research funders: Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Start Date:1 January 2004
End Date:31 December 2006
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:7761
Deposited On:28 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page