home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ekologisk sortprovning av spannmål, trindsäd, oljeväxter, vallgräs och potatis

{Project} Ekologisk sortprovning av spannmål, trindsäd, oljeväxter, vallgräs och potatis. [Variety Testing in Ecological Farming.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Larsson, Staffan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://www.ffe.slu.se


Summary

Moderna sorter är framtagna för att passa i ett lantbruk med stora insatser av kväve och ogräsmedel. Vi saknar erfarenheter om hur nya sorter fungerar utan dessa hjälpmedel. I den ekologiska sortprovningen provas därför sorterna i försök som ligger på ekologiska lantbruk. Resultaten har visat att många högavkastande sorter som har fungerat väl i konventionell odling, även har fungerat bra i ekologisk odling och där gett god avkastning och god konkurrens mot ogräset. Detta gäller dock inte generellt, utan t.ex. kortvuxna sorter har blivit ogräsbemängda och tappat mycket i avkastning. Resultaten visar därför att det är av stor vikt att prova sorterna i ekologisk odling som ett komplement till den konventionella sortprovningen.
Sortegenskaper av särskilt värde är: strålängd, mognadstid, tidig utveckling av bladmassa, vinterhärdighet.
Resultaten är givetvis av stort värde för den ekologiske odlaren, men även för växtförädlare och konventionella odlare.
Publicering sker på Fältforskningsenhetens hemsida: www.ffe.slu.se . Se under Resultat, Rapporter, FFE-rapporter. Där finns bl.a. en länk till den senaste pdf:en, rapport nr 10: Larsson, S., Hagman, J. 2003. Ekologisk odling. Resultat från sortförsök 1999-2002. På hemsidan finns också enskilda försöksresultat samt seriesammanställningar av det senaste årets försök. De norrländska försöken presenteras på www.njv.slu.se/pub/default.cfm


Summary translation

Since 1987 trials have been performed with variety testing in ecological farming in Sweden. Every year 4-5 trials with cereals, pulses and potatoes respectively, with 8-12 varieties in each crop were carried out. The trials, placed on private ecological farms, were conducted in basically the same way as the conventional testing with four replicates, plot size 25-30 sqm. In the trials the yield, basic quality, cultivation properties (standing power, shortness of straw, earliness of ripening, diseases etc.) were registered. In addition, the competition ability to weeds was observed.
The varieties were primarily selected according to their performance in conventional testing, but a few varieties were chosen according to expected good competition ability without prior conventional testing.
Results
The results have shown that in many cases, varieties with good performance in conventional testing were also good in ecological farming. However, many important exceptions were observed. It is not possible to rely solely on conventional testing. Most important differences in yield were caused by differences in straw length and standing power. In ecological farming, lodging is less severe due to lower nitrogen input. This means that tall varieties with high weed competition ability in some cases will surpass shorter varieties. The winter survival is also more important in ecological farming, where thin stands will have a low weed competition. Disease resistance is less important concerning e.g. mildew and leaf spot, where the lower nitrogen level causes lower attacks. Resistance to seed-borne diseases are more important.

EPrint Type:Project description
Location:Former:
Field Research Unit
Actual:
Department of Crop Production Ecology
P.O. Box 7043   
SE-750 07 Uppsala
Staffan.Larsson@vpe.slu.se
Keywords:cereals, pulses, potato, weed competition, straw length, seed-borne diseases
Subjects: Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Applied Field Research
Research funders: Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Related Links:http://www.njv.slu.se/pub/default.cfm
Start Date:1 January 2003
End Date:31 December 2005
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7713
Deposited On:22 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page