home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Icke-kemisk ogräsreglering i radodlade grödor

{Project} Icke-kemisk ogräsreglering i radodlade grödor. [Physical weed control in row-grown vegetable crops.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Fogelberg, Fredrik, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Projektets syfte är att undersöka olika icke-kemiska ogräsbekämpningsmetoder i radodlade grödor i syfte att ge lantbrukarna underlag till vilken metod som kan vara lämplig för en viss gröda.
Det är önskvärt att försöken utförs på olika typer av jordar, t.ex. mulljord, sandjord och lättlera och på olika geografiska platser representerande hela Sverige. Försöksplatser är Torslunda försöksstation och Säbyholm. 
Två metoder studeras – ogräsharvning och radhackning med skrappinnar. Båda metoderna är enkla och kan troligen användas i många grödor. Kunskaper saknas idag om metodernas lämplighet för ett stort antal grödor. Vi vet lite om huruvida ogräsharvning kan tillämpas i t.ex. morot och böna (åkerböna, brun böna) eller om det går att behandla raps med skrappinnar.
Försöken utförs generellt i form av blockförsök med fyra upprepningar. Parcellerna behandlas mekaniskt och jämförs med ett kontrolled per block. Statistisk analys med multifaktor-ANOVA, och i vissa fall paired sample. Registering av ogräs sker före och efter behandling.
Ogräsharvning utförs i följande grödor: morot, sockerbeta, frösådd lök (endast på Öland), dill, böna (brun böna på Öland, åkerböna på Ekhaga), raps, rödbeta, vårvete (endast i Uppland).
Behandling av grödorna sker i två utvecklingsstadier, registrering av total bekämpningseffekt och effekt på de tre mest dominanta ogräsen. Skörden registreras.
Radhackning med skrappinnar utförs i följande grödor: morot, sockerbeta, dill, böna (brun böna på Öland, åkerböna på Ekhaga), raps, rödbeta.
Behandling av grödorna sker i två utvecklingsstadier, registrering av total bekämpningseffekt och effekt på de tre mest dominanta ogräsen. Skörden registreras.


Summary translation

The aim of the project is to study torsion weeding and weed harrowing in carrot, onion, dill, bean, oilseed rape, sugar beet and red beet. Treatments are being carried out at two development stages. Weed control effect and yield will be evaluated.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Sciences, SLU
P.O. Box 44
SE-230 53 Alnarp
Fredrik.Fogelberg@vv.slu.se
Keywords:ogräsharvning, radhackning med skrappinnar, morot, lök, dill, böna, raps, beta, torsion weeding, weed harrowing, carrot, onion, dill, bean, oilseed rape, beet
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Science
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7550
Deposited On:15 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page