home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Introduktion av kväveeffektivitet, ogräskonkurrens och allelopati i förädlingsmaterial av korn och vete med inriktning på ekologisk odling

{Project} Introduktion av kväveeffektivitet, ogräskonkurrens och allelopati i förädlingsmaterial av korn och vete med inriktning på ekologisk odling. [Introduction of N-use efficiency, weed competition and allelopathy in breeding of barley and wheat for organic farming.] Runs 2001 - 2004. Project Leader(s): Bertholdsson, Nils-Ove, Svalöf Weibull AB .

Full text not available from this repository.


Summary

Sortmaterialet för ekologisk odling skiljer sig från sortmateialet för konentionell odling främst i två egenskaper; stor ogräskonkurrensförmåga och stort kväveutnyttjande. Projektet syftar därför till att göra direkta selektioner på dessa egenskaper i de konventionella förädlingsprogrammen för vete och korn. Selekterade genotyper kommer sedan att utvärderas i ekologiska försök. Selektionen görs i första hand på en ökad rottillväxt vilket i ett inledande projekt påvisats ge både stort kväveutnyttjande och stor ogräskonkurrensförmåga, det senare främst beroende på att genotyper med snabb tillväxt väljs i selektionen baserad på rottillväxt. För att ytterligare förbättra konkurrensförmågan avser vi även att identifiera genotyper med stor allelopatisk förmåga, d.v.s. förmåga att hålla tillbaka ogräsen genom att utsöndra olika kemiska substanser. I projektet kommer hundratals olika genotyper med korn och vete, gamla som nya, att testas med ett nytt biotest som utprovats i ett föregående projekt. Resultaten från detta projekt visar att en kombination av tidig tillväxt och allelopati ökar konkurrensförmågan hos sorten.


Summary translation

Cultivars used in organic farming differ from cultivars in conventional farming in two ways; they need large weed competition ability and large N-use efficiency.
In the project direct selections for these traits are hence introduced to the conventional breeding programs. Selected lines are then tested on organic farms. Root selections are used as the first selection criteria and early vigour as the second. To improve weed competition ability a step further, sources of allelopathy are loked for to be introduced in the programs.

EPrint Type:Project description
Location:Svalöf Weibull AB
SW laboratory
SE-268 81 Svalöv
nils-ove.bertholdsson@swseed.com
Keywords:root selections, early vigour
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds
Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Research affiliation: Sweden > Other organizations
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-1896
Start Date:1 January 2001
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7537
Deposited On:19 Apr 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page