home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Automatisering av mekanisk ogräsbekämpning

{Project} Automatisering av mekanisk ogräsbekämpning. [Automation of mechanical weed control.] Runs 2002 - 2003. Project Leader(s): Baerveldt, Albert-Jan, Halmstad University .

Full text not available from this repository.


Summary

Idag rensas ogräs oftast för hand i KRAV-odlingen. Detta är relativt dyrt och det är svårt att hitta personer som vill utföra detta jobb. För att öka volymen av de ekologiskt odlade grödorna behövs det en automatisering av ogräsbekämpningen. Målet med detta forskningsprojekt är att utveckla metoder för att kunna styra en maskin så att den kan rensa ogräs mekaniskt på egen hand. Maskinen kommer att vara utrustad med två bildbehandlingssystem: en framåtriktad kamera för att kunna känna igen raderna som gör det möjligt för maskinen att exakt kunna följa raderna på egen hand. Den andra, nedåtriktade, kameran har som uppgift att kunna skilja mellan plantan och ogräs och att styra ett mekaniskt ogräsrensningsverktyg monterat på maskinen. Den centrala forskningsfrågan är att hitta tillräckligt robusta generella metoder, baserade på bildbehandling kombinerat med information från andra sensorer, som kan känna igen grödorna bland ogräset.


Summary translation

Weed control in organic agriculture needs to be automated. Today, weeds are mostly removed by hand. The project shall develop metods for guiding a machine so that it can automatically carry out weeding. The robot will be equipped with a forward-looking camera which will enable it to follow the rows, and with a downward-directed camera which has the task to distinguish between crop plants and weeds and to guide a weeding tool mounted on the machine. The central research issue is to find sufficiently robust general metods for recognising crop plants among the weeds. The methods are based on image processing and information from other sensors. The researchens will make their experiments on sugar beet and some other crops. It is hoped that the methods can be applied to other crops also, for instance to vegetables.

EPrint Type:Project description
Location:Halmstad University
IDE Section
SE-301 18 Halmstad
Albert-Jan.Baerveldt@ide.hh.se
Keywords:robot, image processing, bildbehandling
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Farming Systems > Buildings and machinery
Research affiliation: Sweden > University of Halmstad
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-1892
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2003
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7270
Deposited On:25 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page