home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

System för utegående slaktsvin i ekologiskt lantbruk, djurmiljö, hushållning av växtnäring och arbetsmiljö

{Project} System för utegående slaktsvin i ekologiskt lantbruk, djurmiljö, hushållning av växtnäring och arbetsmiljö. [Outdoor pig systems in organic agriculture: animal environment, plant nutrient management and working environment.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Salomon, Eva, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, JTI .

Full text not available from this repository.


Summary

Det saknas idag kunskap om och erfarenheter av hur system för utegående slaktsvin ska utformas. Viktigt i sammanhanget är att få en helhetsbild. Projektets övergripande mål är därför att identifiera och rekommendera gemensamma strategier för att uppnå en god djurmiljö och en god arbetsmiljö samt hushållning med växtnäring i system för utegående slaktsvin. Vad gäller djurmiljön ligger fokus på hur systemets utformning påverkar grisens hälsa och beteende. Målet på arbetsmiljödelen är att identifiera var hälsoriskerna finns och föreslå förändringar i arbetsmetod och teknik. Syftet med växtnäringsdelen är att svara på varför, var och när det finns en risk för växtnäringsförluster samt föreslå strategier för en förbättrad hushållning av växtnäring. Projektet börjar med en ingående studie på två existerande gårdar, som var och en representerar två olika system för uppfödning av utegående slaktsvin.


Summary translation

Is it possible, at one and the same time, to achieve good animal environment, management of plant nutrients and good working environment in systems for free range slaughter pigs? The task of this project, in the longer term, is to recommend strategies for this. How does the design of the system affect the health, behaviour and defecation and urinating behaviour of pigs? Why, where and when is there a risk of plant nutrient losses - and how can management of plant nutrients be improved? Are there areas associated with serious health risks in the working environment- and how are these to be changed? To start with, studies will be made on two farms which represent two different systems for the fattening of free range pigs.

EPrint Type:Project description
Location:Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering
P.O. Box 703
SE-750 07 Uppsala
eva.salomon@jti.slu.se
Keywords:free range, nutrient losses
Subjects: Farming Systems > Farm nutrient management
Animal husbandry > Production systems > Pigs
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Sweden > Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering JTI
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-3748
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7269
Deposited On:25 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page