home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Selektion av genotyper med ett högt kväveutnyttjande, hög ogräskonkurrens och hög allelopati i förädlingsmaterial av vete och korn för ekologisk odling

{Project} Selektion av genotyper med ett högt kväveutnyttjande, hög ogräskonkurrens och hög allelopati i förädlingsmaterial av vete och korn för ekologisk odling. [Selection of genotypes with high N-use efficiency, weed competition and allelopathy in breeding materials of wheat and barley for organic farming.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Bertholdsson, Nils-Ove, Svalöf Weibull AB .

Full text not available from this repository.


Summary

Målsättningen är att fortsätta en påbörjad förädling av korn och vetesorter för ekologisk produktion. Hydrokulturtekniker har tidigare använts för screening av genotyper med en kraftigare tillväxt på våren av skott och rot. Dessa egenskaper har påvisats vara positiva både för kväveupptagningen och ogräskonkurrensen. Genom att utnyttja hydrokulturer är det möjligt att reducera antalet linjer som testas i ekologiska fältförsök.
De tidigare genomförda fältförsöken visar även att allelopati är en viktig egenskap både i korn och vete. Speciellt i vete bör en förädling på ökad allelopati (dvs. förmåga att hålla tillbaka ogräsen genom att utsöndra olika kemiska substanser) vara effektiv då aktiviteten endast är hälften av den hos korn. Bland 800 vetesorter har två identifierats med en aktivitet i nivå med kornets. Om egenskapen överförs till våra bästa vårveten visar modelleringar att ogräsen bör kunna halveras. Om samtidigt typer med högre initial tillväxt väljs kan ytterliggare framsteg nås.
I detta projekt kommer även möjligheten att använda markörselektion att beaktas. Användningen av markörer underlättar korsningsarbetet med mindre adapterat material då oönskade gener kan sållas bort. I det tidigare projektet (som pågick till och med 2004) har korsningar gjorts mellan korngenotyper med kraftig skott-och rotutveckling, allelopati och intressanta resistensegenskaper som ett led i genpoolsuppbyggnaden. Denna genpool används nu i den löpande förädlingen. Även detta arbete kommer att fortsätta i detta projekt bl.a. med re-selektioner i material från genpoolen av snabb initial tillväxt och hög allelopati. I projektet har även flera intressanta linjer i korn tagits fram. Dessa och nya selekterade linjer kommer att provas i ekologiska försök.
Detta projekt är alltså en fortsättning av projektet "Introduktion av kväveeffektivitet, ogräskonkurrens och allelopati i förädlingsmaterial av korn och vete med inriktning på ekologisk odling" vars syfte var att göra direkta selektioner på egenskaperna hög ogräskonkurrensförmåga och hög kväveutnyttjande i de konventionella förädlingsprogrammen för vete och korn. Detta projekt pågick till och med 2004.


Summary translation

The project is an implementation of new knowledge and methods obtained and developed in earlier SLF and SJFR projects. The methods based on hydroponic selection for N-use efficiency and weed competition and a bioassay for allelopathy selections have now been used in an on-going (until 2004) project for selection of new breeding lines in wheat and barley, to identify new gene sources for allelopathy and to improve the gene pools. The efforts will continue in this new project with special emphasis on allelopathy where the new gene sources will be used to improve weed competition in wheat. Parallel with traditional selection using the bioassay, gene markers will also be looked for. Effective markers will facilitate incorporations of genes from less adapted cultivars. In the on-going project several interesting breeding lines have been produced. These and new selected lines will be further evaluated in organic yield trials. The hydroponic screening is here an effective method to select the most interesting lines for organic production out of several hundred from the conventional breeding programme.

EPrint Type:Project description
Location:Svalöf Weibull AB
SE-268 81 Svalöv
nils-ove.bertholdsson@swseed.com
Keywords:hydroponic screening, markers
Subjects: Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Science
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-263
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7171
Deposited On:13 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page