home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Icke-kemisk kontroll av magtarmparasiter (nematoder) hos får genom kontrollerad frisläppning av den antiparasitära svampen Duddingtonia flagrans

{Project} Icke-kemisk kontroll av magtarmparasiter (nematoder) hos får genom kontrollerad frisläppning av den antiparasitära svampen Duddingtonia flagrans. [Non chemical Control of Nematode Parasites in Sheep by the Controlled Release of the Nematode Destroying Fungus Duddingtonia flagrans.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Waller, Peter, The National Veterinary Institute, SVA .

Full text not available from this repository.


Summary

Både frekvensen och allvarlighetsgraden av sjukdomar orsakade av magtarmparasiter (nematoder) har ökat i svenska fårbesättningar under senare år. Det beror delvis på en ökning av antalet ekologiska besättningar. Att enbart följa gällande regler för ekologisk husdjursproduktion utan att ta hänsyn till konsekvenserna för parasitära sjukdomar och införa alternativa kontrollmetoder är inte ekonomiskt och etiskt försvarbart.
I Sverige har omfattande undersökningar gjorts rörande en alternativ, icke-kemisk metod för kontroll av nematoder hos idisslare genom användning av en mikrosvamp (Duddingtonia flagrans). Dessa studier har till stor del genomförts i kommersiella fårbesättningar på Gotland. Resultaten har varit positiva och de medverkande fårägarna är positiva till tekniken. Som en följd av detta tilldrar sig biologisk kontroll av parasiter nu ett avsevärt intresse inom svensk husdjursproduktion.
Hittills har man gett djuren svampen i form av ett dagligt fodertillskott men denna metod är tidsödande och oflexibel. En möjlighet att komma ifrån problemet är att använda en ny teknik som håller på att utvecklas av kollegor i Nya Zeeland. Denna teknik innebär att svampsporer inkorporeras i våmkapslar som ges till djuren. På grund av den erfarenhet och expertis som finns i den svenska gruppen har man från Nya Zeeland uttryckt ett starkt intresse att testa dessa våmkapslar i ett gemensamt forskningsprojekt i Sverige.


Summary translation

Nematode parasite disease in Swedish sheep flocks has increased in prevalence and severity in recent years, which partly is due to the increase in flocks that are organically reared. Simply complying with the statutes established for organic livestock production, without due concern for the consequences of parasitic disease and adopting alternative control measures, is not economically or ethically acceptable. An alternative, non-chemical means of nematode parasite control in sheep by the use of a microfungus (Duddingtonia flagrans), has been comprehensively investigated in Sweden. This has been conducted largely with the agreement of farmers on Gotland, with good results. However the means of testing is by daily feeding of fungal material to sheep. An exciting "new-generation" approach of controlled delivery of fungal spores from intraruminal boluses is being developed by colleagues in New Zealand. Because of the experience of our Swedish research group, the New Zealanders express a keen desire to test out these devices in a collaborative research study. This proposal seeks funds for this initiative.

EPrint Type:Project description
Location:The Department of Parasitology
National Veterinary Institute
SE-751 89 Uppsala
peter.waller@sva.se
Keywords:intraruminal boluses, våmkapsel
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Sheep and goats
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Sweden > National Veterinary Institute SVA
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0467
Start Date:1 July 2004
End Date:30 June 2006
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7160
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page