home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Proteinberikning av foderspannmål med mikrosvampar

{Project} Proteinberikning av foderspannmål med mikrosvampar. [Protein enrichment of feed grain with microfungi.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Schnürer, Johan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Mikrosvampar förbättrar foder! Mikrosvampar, dvs. mögel- och jästsvampar, kan orsaka skador på foder och livsmedel men kan också vara till stor nytta. Vardagsexempel är vanlig bagerijäst vid bröd-, öl- och vinproduktion och blå- och vitmögelsvampar som används för att göra ädelost. I andra delar av världen används mikrosvampar till många olika slags livsmedel. Nuförtiden äter också många svenskar mykoproteinet Quorn som är pressat mycel från en mikrosvamp. Mikrosvampar kan också användas som fodertillsats, t.ex. för att tillföra vitaminer. Vårt projekt syftar till att använda mikrosvampar för att utveckla inhemska alternativ till importerade foderproteinråvaror. Projektet utgör första steget i ett planerat större program för att utnyttja tiden för foderlagring till foderförbättring. Idag står soja från bl.a. Brasilien och USA för 75 % av det foderprotein som används i Sverige och EU.
Proteinberikning med hjälp av mikrosvampar kan tänkas ske både på gårdsnivå och i större kommersiell skala. Fermentation med mikrosvampar bryter ned fytinsyra vilket ökar mineral- och fosfortillgängligheten hos foderspannmål. Detta innebär att forsfortillsatser till foder kan reduceras, vilket gör att fosfatläckage från stallgödsel till miljön kan minskas. Konceptet innebär dessutom att foderspannmål kan skördas vid hög vattenhalt och att den mycket energikrävande torkningen kan undvaras. Mikrosvamparna får först växa med lufttillgång, därefter stängs systemet för syretilträde. Då tar inympade mjölksyrabakterier vid och fermenterar, det av svampenzymerna frigjorda sockret till konserverande mjölksyra och ättikssyra. Svampenzymerna fortsätter att bryta ned polymerer vilket ökar näringstillgängligheten för djuren. Protein- och vitaminberikat spannmål kan användas för att utfordra vanliga jordbruksdjur men bör också kunna ersätta utfiskningshotad foderfisk vid fiskodling.


Summary translation

Presently long range import of soybeans from USA and Latinamerica provide 75% of the protein added as feed protein in Sweden (and EU). Protein enrichment of feed grain through solid substrate fermentation with selected micro fungi (Pichia anomala, Saccharomyces cerevisiae, S. boulardi, Rhizopus oligosporus), and mineral nitrogen amendment offers a local alternative. Phosphorus in grain is partly unavailable for animal uptake as phytic acid (which also prevents uptake of Zn, Mg etc). This necessitates addition of extra phosphorus leading to phosporus leakage from manure and environmental problems in streams, lakes and the sea. Microfungal phytases can degrade phytic acid which should reduce this problem. The project should be seen as the first step in the development of a animal feed chain concept which enables use of high moisture grain (no need for energy consuming drying), for aerobic fermentation with microfungi. This is followed by an anaerobic fermentation step with lactic acid bacteria to preserve the material. This system for feed grain improvement also makes possible amendment with eg probiotic organisms.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Microbiology, SLU
P.O. Box 7025
SE-750 07 Uppsala
Johan.Schnurer@mikrob.slu.se
Keywords:Pichia anomala, Saccharomyces cerevisiae, S. boulardi, Rhizopus oligosporus, phytic acid, microfungal phytases, fytinsyra
Subjects: Crop husbandry > Post harvest management and techniques
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Microbiology
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0466
Start Date:1 July 2004
End Date:30 June 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7152
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page