home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Lungmask hos nötkreatur inom ekologisk produktion

{Project} Lungmask hos nötkreatur inom ekologisk produktion. [Lungworm, Bovine dictyocaulosis in cattle whithin organic production.] Runs 2000 - 2004. Project Leader(s): Höglund, Johan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Det finns indikationer om att lungmaskinfektion hos nötkreatur fått ökat genomslag i landet under senare år. Vissa aspekter rörande parasiten smittvägar är dock oklara under svenska drifts- och klimatförhållanden. Syftet med projektet är att klargöra faktorer som påverkar spridning och förekomst av lungmaskinfektioner i svenska nötkreatursbesättningar. Vår forskning har visat att vilda idisslare inte är smittreservoarer för nötkreaturens lungmaskart, vilket står i motsats till den tidigare uppfattningen. Kännedom om de frilevande larverna förmåga att övervintra på betesmarkerna är däremot fortfarande bristfällig. Lokala anpassningar avseende resistens mot yttre faktorer och hur denna motståndskraften påverkas av genflödet mellan parasitpopulationer skall karakteriseras med molekylärbiologiska tekniker. Studierna förväntas ge kunskap om det finns naturliga och praktiska förutsättningar för att initiera ett utrotningsprogram.


Summary translation

In organic agriculture there is a demand to minimise the use of medicines for the animals and to maximise the time that the animals spend outdoors. Exposure to pasture-borne parasites increases, and the animals are not dewormed. There are signs which indicate that lungworm infection has increased in Sweden, not least in connection with organic production. Previous research showed that, contrary to what had been believed, wild ruminants are not the reservoirs for the species of lungworm in cattle. The object of this project is to elucidate the epidemiological and ecological factors which affect the spread and occurrence of lungworm infections in Swedish cattle. This knowledge is essential for the development of effective control measures. The project shall also state whether the conditions exist for the initiation of an eradication programme.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:pasture-borne parasites, epidemiological and ecological factors, eradication programme, betesburna parasiter, frilevande larver, övervintring på bete, lokala anpassningar, resistens, utrotningsprogram
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Production systems > Beef cattle
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-1991
Start Date:1 December 2000
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7145
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page