home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ekomjölk: tillväxt, kvävedynamik och förändringar i fodervärde hos ekologiska blandvallar med rödklöver, käringtand och gräs

{Project} Ekomjölk: tillväxt, kvävedynamik och förändringar i fodervärde hos ekologiska blandvallar med rödklöver, käringtand och gräs. [Organic milk: Growth, N dynamics and changes in nutritional quality in mixed leys with red clover, birdsfoot trefoil and grass for organic milk produktion.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Gustavsson, Anne-Maj, Swedish Universiy of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Syftet med projektet är att klargöra hur rödklöverns och käringtandens fiberegenskaper, kolhydratfördelning, proteinhalt, proteinkvalitet, smältbarhet och vitamininnehåll förändras under olika år på olika platser beroende på vädret (nederbörd, solinstrålning, temperatur). Förändringarna hos både gräsets och baljväxternas foderkvalitet undersöks med hjälp av skördetidsstudier i ekologisk vall. Eventuellt kommer andra kriterier att styra valet av optimal skördetidpunkt än för en kvävegödslad konventionell vall. Dessutom undersöks hur tidpunkten för första skörd påverkar konkurrensen mellan gräs och baljväxt, samt avkastning och näringsvärde i återväxtskörden. Konkurrensen påverkas troligtvis av hur stort inflytande väderfaktorerna har på utvecklingsrytmen hos rödklöver, käringtand och gräs. Vidare studeras hur vallåldern påverkar baljväxtandel, totalskörd och näringsvärde.


Summary translation

This project is a part of a joint programme on Swedish organic dairy production with the aim to reach a production based on locally produced, 100 % organic feeds. In this subproject we have the goal to:
-Study red clover, birds foot trefoil, timothy and meadow fescue. We are studying the effects of weather factors (precipitation, radiation and temperature) on the content of: carbohydrate fractions; crude protein fractions; quality of crude protein and fiber; digestibility; vitamins; lignin and ash.
-Study the effects of harvest time on feed quality in mixed leys with legumes and grass for organic dairy production.
-Study if the timing of first cut will affect population dynamics between grass and legumes, and to what extent production and quality of secend cut will be affected,
-Study if ley age will affect legume proportion, yield and quality.

EPrint Type:Project description
Location:Agricultural Research for Northern Sweden, SLU
P.O. Box 4097
SE-904 00 Umeå
Anne-Maj.Gustavsson@njv.slu.se
Keywords:weather factors, harvest time, ley age, crude protein, digestibility, vitamins, lignin, population dynamics, secend cut, legume proportion, väderfaktorer, skördetid, konkurrens, avkastning, återväxtskörd, baljväxtandel
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0397
Start Date:1 July 2004
End Date:30 June 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7144
Deposited On:26 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page