home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ekomjölk, djurhälsa i ekologiska mjölkbesättningar

{Project} Ekomjölk, djurhälsa i ekologiska mjölkbesättningar. [Animal health in organic dairy farms.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Emanuelson, Ulf, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Ekologisk mjölkproduktion har hittills kunnat använda upp till 5 % konventionellt odlade fodermedel. Dessa konventionellt odlade fodermedel har kunnat användas under den period under mjölkproduktionen då det varit mest kritiskt med näringsförsörjningen, eftersom de 5 % beräknats på årsbasis. Möjligheten att använda konventionellt odlat foder försvinner från och med år 2005 och därmed även möjlighet att förstärka foderstaten. Det finns därför skäl att noggrant följa upp eventuella försämringar i näringsförsörjning och därtill hörande ökade risker för ämnesomsättningssjukdomar och fertilitetsrubbningar.
Kunskapsläget angående hälsostatus i svenska ekologiska mjölkbesättningar är dock dåligt och en generell kartläggning måste också göras för att få en uppfattning av nuläget.
Målsättningen med föreliggande projekt är:
* att öka den generella kunskapen om hälsoläget i svenska ekologiska mjölkbesättningar, framförallt i jämförelse med konventionella besättningar,
* att bedöma om den officiella sjukdomsregistreringen är ett användbart redskap för att (kontinuerligt) följa upp djurhälsan i ekologiska besättningar,
* att studera om krav på enbart ekologiskt odlade fodermedel ökar risken för ämnesomsättnings- och fertilitetsstörningar hos mjölkkor.
Projektet består av två delstudier där ekologiska och konventionella mjölkbesättningar jämförs: 1) epidemiologisk analys av data i befintliga register; 2) fältstudie av ett begränsat antal besättningar med noggrann registrering av hälso- och ämnesomsättningsstatus.


Summary translation

Organic milk production has been allowed to use up to 5 % conventional feeds. It is likely that the conventionally grown feeds have been used during peak lactation, when it is most problematic to meet the nutritional requirements of the dairy cow. This possibility will be terminated in 2005 and it is important to closely monitor possible problems with energy balance and associated metabolic diseases and reproductive problems that may occur as a consequence. It is also important to know the health status in organic dairy herds, something that is now missing.
The aim of this project is to:
* increase the general knowledge about the health status in organic dairy farms compared to conventional,
* evaluate the efficiency in the official health recording for organic dairy farms,
* investigate changes in health and fertility when during the transition to 100 % organic feed.
The project consists of two parts, comparing conventional and organic dairy farms: 1) an epidemiological study of existing data bases; 2) a field study of a limited number of dairy farms.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Clinical Sciences
P.O. Box 7019
SE-750 07 Uppsala
ulf.emanuelson@kv.slu.se
Keywords:epidemiology, metabolic diseases, reproductivity
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Clinical Sciences
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0421
Start Date:1 January 2004
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7133
Deposited On:17 Jan 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page