home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Olika baljväxtsymbioser och deras kvävefixering i fält

{Project} Olika baljväxtsymbioser och deras kvävefixering i fält. [Different legume-Rhizobia symbioses and their N2 fixation in field.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Huss-Danell, Kerstin, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Biologisk kvävefixering, då Rhizobium-bakterier i rotknölar på baljväxter omvandlar kvävgas till ammonium, har en nyckelroll i ekologisk produktion. Det är den enda biologiska process som kan tillföra kväve till ett ekosystem och därmed minska beroendet av konstgödsel. I projektet kommer kvävefixeringen hos olika baljväxter att kvantifieras i fält med hjälp av den stabila isotopen 15N. Vätgas är en biprodukt i kvävefixerings- processen. När rotknölsbakterierna inte själva kan oxidera vätgasen blir vätgasen en värdefull energikälla för markbakterier som har positiv betydelse för näringsfrigörelse i marken. Utsöndring av vätgas från olika baljväxters rotknölar kommer att studeras. Baljväxters kvävegödslande effekt i marken undersöks med mikrodialysteknik och mikrolysimetrar. Resultaten av projektet ger en väsentligt ökad kunskap om baljväxter och framförallt deras kvävefixering under realistiska odlingsförhållanden.


Summary translation

Biological nitrogen fixation is a key process because it is the only biological process that can add nitrogen to an ecosystem. In agriculture and horticulture legumes forming root nodule symbioses with Rhizobia are of great importance, but we have poor information on the quantities of nitrogen fixed by different legumes in different conditions. One aim is to obtain such information with modern isotope (15N) techniques. Hydrogen gas is a byproduct in N2-fixation, and if not recycled in the root nodules it will diffuse into soil where it becomes a very important energy source for soil microbes in their release of plant nutrients. Occurrence of hydrogen evolution will be determined (gas chromatography). Modern techniques (microdialysis, microlysimeters) will be used to clarify to what extent legumes release nitrogen compounds from roots and thus fertilize the soil directly and not only via degradation of plant residues or via animals. Results from the project will provide a considerably increased knowledge on cultivated legumes and, in particular, their nitrogen fixation.

EPrint Type:Project description
Location:Agricultural research for Northern Sweden, SLU
Box 4097
SE-904 03 Umeå
Kerstin.Huss-Danell@njv.slu.se
Keywords:hydrogen, microdialysis, microlysimeters, 15N
Subjects: Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0385
Start Date:1 July 2004
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:6265
Deposited On:28 Mar 2006
Last Modified:20 Aug 2009 14:28

Repository Staff Only: item control page