home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Biodiversitet och ekosystemtjänster efter övergång till ekologisk produktion

{Project} Biodiversitet och ekosystemtjänster efter övergång till ekologisk produktion. [Biodiversity and ecosystem services after transitions to organic production.] Runs 2007 - 2009. Project Leader(s): Bengtsson, Jan; Bommarco, Riccardo and Smith, Henrik.

Full text not available from this repository.


Summary

Många studier från bl.a. våra forskargrupper visar att ekologisk odling ofta ökar den biologiska mångfalden, men att effekten varierar mellan organismgrupper och i olika landskapstyper. Effekten är större i intensivt uppodlade landskap än i mosaiklandskap. En mycket viktig faktor har dock inte kontrollerats i tidigare studier, nämligen tiden sedan övergången från konventionell till ekologisk odling. Beroende på olika organism-gruppers egenskaper, spridningsförmåga och på landskapets mångfald av biotoper, kan det ta upp till ett decennium eller mer för att effekten av en förändring i odlings-systemet helt ska slå igenom på den biologiska mångfalden. En tillförlitlig utvärdering av effekten av t.ex. ekologisk odling på diversitet och ekosystem-tjänster kräver följaktligen studier av både hastigheten och storleken på dessa förändringar. Med grund i våra tidigare Formas-finansierade och pågående projekt kommer vi att empiriskt studera dessa problem baserat på landskapsekologisk och metapopulations/samhälles-teori. Vi ska studera kärlväxter, markdjur, och insekter som rovdjur och pollinatörer, samt de ekosystemtjänster dessa utför. En gradient i tid-sedan-omställning ska korsas med de landskapsheterogenitets-gradienter vi tidigare har studerat. Vi ska också arrangera en workshop med näringsrepresentanter om hur jordbruksstöd som ekologisk odling kan utformas i framtiden. Projektet är av stor vikt för utvärdering av eko-odling och landskapsförändringar på biologisk mångfald.


Summary translation

Recent studies show that organic farming usually increases diversity, but that the effect varies among organism groups and with landscape context. In mosaic landscapes the effects on diversity are small, while it has larger effects in intensively farmed landscapes. However, one crucial factor - the time since transition from organic to conventional farming - has not been controlled in earlier studies. It is likely that, depending on the traits and dispersal ability of different organisms and on the landscape context, it may take a decade or even more for effects of changes in farming systems to be fully manifested. A reliable assessment of the long-term effects of farming systems like organic farming on biodiversity and ecosystem services thus requires knowledge of both the speed and magnitude of changes in diversity and species composition in different landscapes. Building on our previous (Formas-funded) and ongoing projects, we will examine this problem based on recent developments in metacommunity and landscape ecology. We will examine plants, soil animals, predatory insects, pollinators and two ecosystem services along a time-since-transition gradient crossed with the large-scale gradient in landscapes established in our previous projects. We will also arrange a workshop with Swedish stakeholders on organic farming in the next EU-CAP. The project is of great importance for understanding long-term effects of organic farming and landscape change on biodiversity.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Ecology, SLU
Box 7044
750 07 Uppsala
Jan.Bengtsson@ekol.slu.se
Keywords:tid sedan omläggning, hastighet och storlek på förändring, långtidseffekter, time since conversion, speed of change, magnitude of change, long term effect
Subjects: Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
Sweden > University of Lund
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2007-1674
Start Date:1 January 2007
End Date:31 December 2009
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:13499
Deposited On:01 Dec 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:39

Repository Staff Only: item control page