home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Förbättrat skydd mot skadeinsekter genom nyttjande av synergieffekter mellan biologisk kontroll och styrd växtföljd

{Project} Förbättrat skydd mot skadeinsekter genom nyttjande av synergieffekter mellan biologisk kontroll och styrd växtföljd. Runs 0007 - 0009. Project Leader(s): Rämert, Birgitta and Anderson, Peter.

Full text not available from this repository.


Summary

I denna studie vill vi utveckla ett odlingssystem som ger förutsättningar att öka och sedan bibehålla höga populationer av naturliga fiender inom gården och samtidigt genom en styrd växtföljd bryta skadegörarnas populationsutveckling. Detta skapar en god synergieffekt för reglering av skadegörarpopulationer, ökad produktionssäkerhet och förbättrad ekonomi för grönsaksodlarna. Studien kommer att kombinera kunskap från tillämpad forskning inom biologisk kontroll med kunskap från kemisk ekologi. Parasitstekeln Trybliographa rapae (Hymenoptera:Figitidae) är en viktig populationsregulator av skadegörare inom släktet Delia, som innefattar t.ex. lilla kålflugan (D. radicum), lökflugan (D. antiqua) och borststjälkflugan (D. platura) som angriper bönor. Vuxna T. rapae är beroende av god tillgång till nektar. Med ökad tillgänglighet av nektar kan livsbetingelserna för parasitsteklar och deras förmåga att parasitera skadegörare förbättras markant. Genom att efterlikna ett perent odlingssystem för parasitstekeln T. rapae med en växtföljd bestående av kål, lök och bönor ges parasitstekeln kontinuerlig tillgång till sitt värddjur Delia spp. över åren. Samtidigt samodlas grödorna med perenna blomsterremsor som nektarkälla till parasitstekeln. Dessa blomsterremsor kommer även att fungera som övervintringsplatser till predatorer av skadegörarna.


Summary translation

In this study we will develop a novel ecologically-based management system that relies on combined effects of conservation biological control and pest lifecycle disruption. We propose to develop a system where two key pests of cabbage and onion (Delia radicum and D. antiqua) [Diptera: Anthomyiidae], respectively are controlled using 1) crop rotation to disrupt their lifecycles and 2) semi-permanent selective flowering strips to enhance the parasitoid Trybliographa rapae [Hymenoptera: Figitidae] and soil inhabitant generalist predators. This system is novel because the parasitoid T. rapae attacks both Delia pests and, therefore, is not disrupted by the crop rotation and provides a less disturbed system. Semi-permanent flowering strips will provide nectar resources and overwintering sites for natural enemies. This will enable stabile populations of the parasitoid T. rapae and general predators. This study will combine knowledge of applied research in conservation biology control and chemical ecology. We will accomplish laboratory studies, semi-field experiments and large scale field experiments and the experiments will be analysed and synthesized into the context of the agroecosystem.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Plant Protection Biology, SLU
Box 102
230 52 Alnarp
birgitta.ramert@ltj.slu.se
Keywords:Conservation biological control, Semihabitat, Sensory cues, Delia spp, Trybliographa
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Science
Research funders: Sweden > Formas
Start Date:1 January 0007
End Date:31 December 0009
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:13493
Deposited On:12 May 2008
Last Modified:11 Jan 2010 09:32

Repository Staff Only: item control page