home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

BILLEDVÆRKTØJ TIL OPTIMERING AF ØKOLOGISK PLANTEPRODUKTION En interview-undersøgelse om konsulenters erfaringer med værktøjet.

Fog, Erik (2018) BILLEDVÆRKTØJ TIL OPTIMERING AF ØKOLOGISK PLANTEPRODUKTION En interview-undersøgelse om konsulenters erfaringer med værktøjet. [Picture based tool for optimization of organic plant production. An interview survey on advisors experiences with the tool.] SEGES
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N , Organic Innovation.

[img] PDF - Danish/Dansk
711kB

Online at: http://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-3/nuthy/

Summary

I projektet ”Nuthy – Nutrients for higher organic crop yields” er HighCrop-billedværktøjet afprøvet. Billedværktøjet er udviklet til at fremme en effektiv rådgivning i retning af at opnå højere udbytter i økologisk planteproduktion. Ni økologikonsulenter afprøvede billedværktøjet med hver deres landmandskunde, og deres erfaringer er opsamlet gennem efterfølgende telefoninterviews. Landmændene tog godt imod forsøget med billedværktøjet, som de fandt var sjovt at arbejde med. Det var også let for dem at bruge det, og det viste sig meget velegnet til at beskrive de mål, som landmanden og hans familie har for bedriften og dens udvikling, og det har stor værdi for konsulentens forståelse af bedriften og for at få aftalt de rigtige konsulentydelser. Forsøget viste også, at det kræver god forberedelse og noget øvelse, for at konsulenten får det optimale ud af billedværktøjet. Interviewene afslørede på den anden side, at det er en stor udfordring for konsulenterne at afsætte tid til at lære at bruge billedværktøjet. Samtidig er fortrolighed med værktøjet en forudsætning for at kunne udbyde rådgivning med billedværktøjet som en fakturerbar ydelse, hvilket er en nødvendighed, for at kunne prioritere det. På basis af interviewundersøgelsen anbefales det derfor, at billedværktøjet anerkendes af ledelserne på rådgivnings-centrene for dets evne til at sikre en høj samklang mellem landmandens mål og konsulenternes ydelser, og at ledelserne iværksætter dels træning i at bruge værktøjet og udvikling af de rådgivningsydelser med billedværktøjet, som vil kunne sælges til landmandskunderne.

Summary translation

The High Crop Picture Tool has been tested in the Nuthy project. The tool has been developed to facilitate advising on higher crop yields in organic farming. Nine organic advisers tried the tool and their experiences was collected in a survey. The farmers reacted positively on the tool that showed to be very useful to present the farmers goals for his farm. This is valuable for the adviser to fit his or her advise to the farmers need. The advisor need good preparation to handle the tool efficiently. But in a busy daily business it is difficult to achieve this. Further implementation of the picture tool is therefore dependent on a strategic choice in the advisory service to prioritize the picture tool as part of the services offered to the farmers.

EPrint Type:Report
Keywords:Advisory tool, picture tool
Subjects: Knowledge management > Education, extension and communication
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 3 > NutHY
Deposited By: Fog, Mr. Erik
ID Code:34113
Deposited On:18 Dec 2018 14:46
Last Modified:18 Dec 2018 14:46
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page