home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Status omkring grundvandsbeskyttelse ved omlægning til økologisk jordbrug

Downloads

Downloads per month over past year

Hansen, Birgitte; Ernstsen, Vibeke and Henriksen, Hans Jørgen (Eds.) (2001) Status omkring grundvandsbeskyttelse ved omlægning til økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 10. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

[img] PDF - English
1MB

Online at: http://www.foejo.dk/publikation/rapport/Rap_10.pdf

Summary

Omkring 35% af Danmarks areal er i dag udpeget som områder med særlige drikkevands-interesser. I den kommende regionplan 2001 skal amterne bl.a. udpege nitratfølsomme indvindningsområder inden for disse områder. Senere skal amterne udføre en detail-kortlægning af grundvandsressourcerne, ligesom der skal udarbejdes indsatsplaner med et tiårigt sigte. Indsatsen, som formodentlig vil koste i nærheden af en mia. kroner, vil blive finansieret via gebyrer på vandindvindningstilladelser. Der skal med andre ord ske en kraftig styrkelse af indsatsen for at beskytte og bevare grundvand til drikkevands-vandsformål i Danmark.
Økologisk jordbrug er en oplagt mulighed i forbindelse med grundvandsbeskyttelse. Det skyldes primært forbudet mod pesticidanvendelse, men også at der er en række centrale målsætninger om at der i driften skal tages hensyn til miljø- og naturværdier. Et centralt spørgsmål er imidlertid, i hvilken udstrækning økologisk drift beskytter grundvandet mod nitrat, hvilket må være en forudsætning for at opretholde jordbrugs-produktionen i nitratfølsomme indvindningsområder. Her mangler der viden om de præcise muligheder med økologisk jordbrug og grundvandsbeskyttelse, men meget tyder på, at det er nødvendigt at tilpasse økologisk jordbrug til lokale forhold relateret til klima, jordbund, geologi etc.


EPrint Type:Report
Keywords:grundvandsbeskyttelse, omlægning
Subjects: Environmental aspects > Landscape and recreation
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > V.1 (SYNERGY) Coordination and synergy
Deposited By: Christensen, MR Palle
ID Code:3037
Deposited On:22 Jul 2004
Last Modified:12 Apr 2010 07:29
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page