home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ekologiskt lantbruk: Vägar, val, visioner. Sammanfattningar av föredrag, diskussioner och postrar

Downloads

Downloads per month over past year

View more statisticsAlm, Jessica and Ullvén, Karin (Eds.) (2003) Ekologiskt lantbruk: Vägar, val, visioner. Sammanfattningar av föredrag, diskussioner och postrar. [Swedish conference on Organic Agriculture.] Centre for Sustainable Agriculture, Uppsala. Proceedings of Konferens Ekologiskt lantbruk, Ultuna, Sverige, 18-19 november 2003.

[img] PDF - English
2MB

Online at: http://www.cul.slu.se/information/publik/konfrapport_2003.pdf

Summary

Ekologisk produktion och konsumtion har många ansikten. Produkterna finns lättåtkomliga i stormarknadens hyllor, men vi kan också köpa dem direkt hos den välbekante bonden. Helt nya former av kontakter mellan producent och konsument växer fram samtidigt som de etablerade distributionskanalerna fungerar allt bättre. Ekologiska gårdar kan vara stora eller små. Produktionen kan vara specialiserad eller mångfaldig. Satsningar på ekologiskt lantbruk kan handla om förutsättningar för överlevnad för bönder runt om i världen likväl som att skapa nya marknadsnischer för transnationella storföretag att expandera inom. Ekologiskt lantbruk utvecklas och det är oundvikligt att målkonflikter uppstår.
Att förstå, och enas om, vilken den gemensamma värdegrunden är inom den ekologiska lantbruksrörelsen underlättar valet av utvecklingsvägar. Men vi måste också lära oss mer om hur vårt ekosystem fungerar och då även hur människan fungerar och agerar i den natur som hon är en del av.
Ett uthålligt lantbruk kan bara bli möjligt i ett uthålligt samhälle. Är det då dags för det ekologiska lantbruket att ibland lyfta ögonen från jorden och ta ett större ansvar i hela livsmedelskedjan och dess kopplingar till samhället i övrigt? Behöver vi utveckla nya tankemönster och en ny syn på banden mellan natur, människa och samhälle?
Hur vill vi forma vår framtid?
Ovanstående rader uttrycker de grundtankar vi hade inför genomförandet av den åttonde konferensen om ekologiskt lantbruk på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Planeringen av konferensprogrammet föregicks av en enkätundersökning och har skett i samråd med följande grupp: Marita Axelsson, Konsumentverket; Johanna Björklund, SLU; Maria Dirke, Ekologiska Lantbrukarna; Johan Ascard och Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket; Maria Gardfjell, Coop; Andreas Gustafsson, KRAV; Karin Höök, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
I denna rapport finns inledningar till konferensens diskussioner och paneldebatter och sammanfattningar av presenterade föredrag och postrar. I nätversionen av rapporten finns även referat av diskussioner med.


EPrint Type:Proceedings
Keywords:konferens, ekologiskt lantbruk, 2003, vägar, val, visioner, Centrum för uthålligt lantbruk, CUL
Subjects:"Organics" in general
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Related Links:http://www.cul.slu.se/ekokonferensen/index.html
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:2803
Deposited On:09 Jun 2004
Last Modified:15 Apr 2011 09:23
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page