Oversigt over resultater fra FØJO BAR-OF WP1 2002
  Pl@nteInfos hjemmeside

Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Plantebestand skala 1-10, 10=fuld bestand, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Modtagelighed for bygrust, pct dækning, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Modtagelighed for meldug, pct dækning, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Modtagelighed for skoldplet, pct dækning, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Modtagelighed for bladplet, pct dækning, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Fysiologiske pletter, pct dækning, senest opdateret den 0910
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Strålængde til begyndende aks, cm, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Ukrudt, pct dækket jordareal, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Fremspiring, dato, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Skridning, dato, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Ramularia, pct dækning øverste 3 blade, senest opdateret den 0910
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Merudbytte i øko. contra konv. dyrkning, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Udbytte ved økologisk dyrkning, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Modenhed, dato, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Nedknækning aks, skala 0-10, 10=helt nedknækket, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Nedknækning strå, skala 0-10, 10=helt nedknækket, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Nedknækning aks & strå, skala 0-10, 10=helt nedknæ, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Rumvægt, gram pr. liter, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Protein, pct, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Stivelse, pct, senest opdateret den 1010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002, Oversigt, senest opdateret den 1510


Danmarks JordbrugsForskning Landbrugets Rådgivningscenter Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk