Oversigt over resultater fra FØJO BAR-OF WP1 2003
  Pl@nteInfos hjemmeside

Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Plantebestand skala 1-10, 10=fuld bestand, senest opdateret den 0110
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Modtagelighed for bygrust, pct dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Modtagelighed for meldug, pct dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Modtagelighed for skoldplet, pct dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Modtagelighed for bladplet, pct dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Strålængde til begyndende aks, cm, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Ukrudt, pct dækket jordareal, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Andre ukrudtsarter, planter pr. ring, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Fuglegræs, planter pr. ring, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Hanekro, planter pr. ring, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Mælde, planter pr. ring, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Pileurt, ssp., planter pr. ring, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Stedmoder, planter pr. ring, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Ærenpris, planter pr. ring, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Andre ukrudtsarter, pct. dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Fuglegræs, pct. dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Hanekro, pct. dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Pileurt, ssp., pct. dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Rodukrudt, Tidsler, Padderok m.fl, pct. dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Stedmoder, pct. dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Ærenpris, pct. dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Fremspiring, dato, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Skridning, dato, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Ramularia, pct dækning øverste 3 blade, senest opdateret den 0110
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Merudbytte i øko. contra konv. dyrkning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Udbytte ved økologisk dyrkning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Modenhed, dato, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Nedknækning aks, skala 0-10, 10=helt nedknækket, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Nedknækning strå, skala 0-10, 10=helt nedknækket, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Rumvægt, gram pr. liter, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Protein, pct, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Stivelse, pct, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Kornvægt, mg pr. korn, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Storkenæb, planter pr. ring, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Storkenæb, pct. dækning, senest opdateret den 2010
Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003, Lejesæd, skala 0-10, 10=helt i leje, senest opdateret den 2010


Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk