home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " II. 1 (ORDAI) Organic dairy production systems"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 42.

English

Boelling, D.; Groen, A.F.; Sørensen, P.; Madsen, P. and Jensen, J. (2003) Genetic Improvement of Livestock for Organic Farming Systems. Livestock Production Science, 80 (1), pp. 79-88.

Kristenseen, Troels; Søegaard, Karen and Kristensen, Ib Sillebak (2005) Management of grasslands in intensive dairy livestock farming. Livest. Production Science, 96, pp. 61-73.

Mogensen, Lisbeth (2004) Organic milk production based entirely on home-grown feed. Thesis, Danish Institute of Agricultural Sciences (DIAS) . .

Mogensen, Lisbeth; Ingvartsen, Klaus L.; Kristensen, Troels; Seested, Susanne and Thamsborg, Stig M. (2004) Organic dairy production based on rapeseed, rapeseed cake or cereals as supplement to silage ad libitum. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, 54 (2), pp. 81-94.

Mogensen, Lisbeth and Kristensen, Troels (2002) Effect of barley or rape seed cake as supplement to silage for high-yielding organic dairy cows. Acta agriculturae Scandinavica, A, 52 (4), pp. 243-252.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels and Danfær, Allan (2007) Prototyping of organic dairy production systems self-sufficient with feed – consequences on productivity, environment and economy. Biological Agriculture & Horticulture, 25, pp. 13-35.

Mogensen, Lisbeth and Troels, Kristensen (2003) Concentrate Mixture, Grass Pellets, Fodder Beets, or Barley as Supplements to Silage ad libitum for High-yielding Dairy Cows on Organic Farms. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, 53 (4), pp. 186-196.

Sehested, Jakob; Kristensen, Troels and Søegaard, Karen (2003) Effect of concentrate supplementation level on production, health and efficiency in an organic dairy herd. Livestock Production Science, 80 (1), pp. 153-165.

Sehested, Jakob; Monrad, J.; Søegaard, Karen and Danielsen, Viggo (2000) Performance and parasitosis in heifers grazing mixed with sows. Paper at: EAAP 2000, Session M 5.8.

Sehested, Jakob; Søegaard, Karen; Danielsen, Viggo; Roepstorff, Allan and Monrad, Jesper (2004) Grazing with heifers and sows alone or mixed: herbage quality, sward structure and animal weight gain. Livestock Production Science, 88 (3), pp. 223-238.

Soegaard, Karen; Sehested, Jakob and Danielsen, Viggo (2000) Mixed grazing with heifers and pregnant sows. Grassland Science in Europe, 5, pp. 359-361.

Su, G.; Madsen, P.; Lund, M.S.; Sørensen, D.; Korsgaard, I.R. and Jensen, J. (2006) Bayesian analysis of the linear reaction norm model with unknown covariate. Journal of Animal Science, 86, pp. 1651-1657.

Danish/Dansk

Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (Eds.) (2002) Økologisk mælkeproduktion. Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring. FØJO-rapport, no. 17. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Christiansen, Hans Christian; Danfær, Allan and Sehested, Jakob (2005) Forlænget kælvningsinterval - kan være en fordelagtig produktionsstrategi. KvægInfo, 1475, pp. 1-4.

Christiansen, Hans Christian; Danfær, Allan and Sehested, Jakob (2005) Koens reaktion på forskelle i planlagt kælvningsinterval og energiforsyning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. FØJO, chapter 2, pp. 13-26.

Ingvartsen, Klaus Lønne; Mogensen, Lisbeth and Larsen, Torben (2005) Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 3, pp. 27-40.

Kristenseen, Troels (editor): Kristensen, Troels (Ed.) (2005) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. .

Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak and Sehested, Jakob (2002) Malkekvæg som dynamo for en alsidig udvikling af økologisk jordbrug. In: Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (Eds.) Økologisk Mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 17. FØJO, chapter 4, pp. 43-57.

Kristensen, Troels and Sehested, Jakob (2002) Introduktion - perspektiver ved 100 pct. økologisk fodring. In: Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (Eds.) Økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 17. FØJO, chapter 1, pp. 9-13.

Kristensen, Troels and Sehested, Jakob (2001) Mælkeproduktion baseret på 100 procent økologisk dyrket foder. Landsbladet.

Krogh Jensen, Søren (2001) Kvægets vitaminbehov og –forsyning. In: Temadag om aktuele fodringsspørgsmål. Landbrugets rådgivningscenter , pp. 80-86.

Krogh Jensen, Søren (2001) Vitaminforsyningen hos økologiske kvæg. In: Bilag til temadag om Økologisk Mælkeproduktion. FØJO , pp. 35-37.

Madsen, Per and Villumsen, Trine (2005) Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængig af produktionssystemet. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 5, pp. 51-62.

Meinert Nielsen, Per (2002) Systemer til styring af græsoptagelsen hos køer og kvier. Thesis, KVL , Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed. .

Mogensen, Lisbeth (2005) Tilpasning af den økologiske kvægbedrift til 100% økologisk foder. Ny Kvægforskning, February 2005, 1 (3), p. 1.

Mogensen, Lisbeth (2005) Økologisk mælkeproduktion baseret udelukkende på hjemmeavlet foder. Kvæg, January 2005, p. 36.

Mogensen, Lisbeth (2004) Tema om økologisk mælkeproduktion. Økologisk Jordbrug, December 2004, p. 6.

Mogensen, Lisbeth (2004) Bedre kvalitet af grovfoder gavner kvægbedriftens økonomi. FØJOnyt, October 2004, 5, p. 3.

Mogensen, Lisbeth (2003) Hvordan søger de økologiske mælkeproducenter at sammensætte en 100% økologisk fodring. Danmarks JordbrugsForskning , Jordbrugsproduktion og Miljø.

Mogensen, Lisbeth (2003) Hvordan søger de økologiske mælkeproducenter at sammensætte en 100% økologisk fodring - resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter. FØJOnyt, 2003, 4.

Mogensen, Lisbeth and Kristensen, Troels (2005) Bedriftens økonomi, produktivitet og ressourceforbrug ved forskellige strategier for selvforsyning med foder. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 7, pp. 75-76.

Mogensen, Lisbeth and Kristensen, Troels (2001) Økologisk mælkeproduktion: Resultater fra forsøg med selvforsyning med økologisk foder. In: Økologisk kvægproduktion. Bilag til temadag. FØJO , pp. 9-12.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels and Sehested, Jakob (2002) Tilskudsfoder til vinterfodringen af økologiske malkekøer. In: Sehested, Jacob and Kristensen, Troels (Eds.) Økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 17. FØJO, chapter 3, pp. 27-42.

Mogensen, Lisbeth and Nielsen, Anders Højlund (2003) Studielandbrug sætter tal på mælkeproduktion. Økologisk Jordbrug, April 2003, p. 8.

Mogensen, Lisbeth and Nielsen, Anders Højlund (2003) Mælkeproduktion på studielandbrug. Ny Kvægforskning, 2003, 2, pp. 2-3.

Nielsen, Tina Skau; Straarup, Ellen Marie and Sejrsen, Kristen (2005) CLA og andre stoffer i mælk relateret til den humane sundhed - hvordan kan primærproducenten påvirke indholdet. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 4, pp. 41-50.

Refsgaard Andersen, Henning; Sejrsen, Kristen; Sørensen, Martin Tang; Kristensen, Troels and Straarup, Else Marie (2003) CLA-indhold i komælk. . Online at http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/aug03/cla.html.

Seested, Susanne (2001) Økologisk mælkeproduktion baseret på 100% økologisk fodring og 100% selvforsyning - konsekvenser på malkekøers fodring, produktion og sundhed i tidlig laktation med fokus på subklinisk ketose. Thesis, KVL , Husdyrbrug og husdyrsundhed. .

Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (2001) Økologisk mælkeproduktion - reduceret foderniveau og strategisk anvendelse af tilskudsfoder. In: Økologisk kvægproduktion. Bilag til Temadag, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, pp. 13-16.

Søegaard, Karen (2005) Græsmarken - afgræsningssystem, artssammensætning og kløvertræthed. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 6, pp. 63-74.

Søegaard, Karen (2004) Leder-følge system til græssende køer. FØJOenyt (2).

Søegaard, Karen (2004) Nyt afgræsningssystem virker. Økologisk Jordbrug, 2004 (310), p. 6.

This list was generated on Thu Jul 18 10:33:09 2024 CEST.