home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "RoCo"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 30.

{Project} RoCo: Roots and Compost, - organic crop production under reduced nutrient availability. [Rødder og kompost, - økologisk dyrkning med begrænset næringsstoftilgængelighed.] Runs 2011 - 3013. Project Leader(s): Kristensen, Kristian Thorup.

Andresen, Marianne; Dresbøll, Dorte Bodin and Thorup-Kristensen, Kristian (2015) Cultivar differences in early spatial distribution of wheat, onion and lettuce roots. [draft]

Bertelsen, Anne Sjørup (2012) Forbedring af bagekvaliteten af økologisk mel ved forskellige tilsætninger. [Improvement of the baking quality of organic flour by different additives.] Aarhus University , Department of Food .

Burgt, G.J.H.M. and de Visser, Richard (2013) Manual NDICEA 6.0.16. Gartnerirådgivningen.

de Visser, Richard (2013) Program til bedre rådgivning om sædskifter i økologisk jordbrug. ICROFS nyt, August 2013 (3), pp. 11-12.

Jensen, Lars Stoumann (2010) Mere optimal udnyttelse af forfor og kalium i såvel jord som alternative gødningskilder. Keynote presentation at: Økologi Kongres, Vingsted Centret, Vejle, 23-24 november, 2011.

Kidmose, Ulla; Jensen, Sidsel; Mejnertsen, Peter; Jørgensen, Johannes Ravn and Thorup-Kristensen, Kristian (2015) Baking performance and sensory quality of organic wheat cultivars. Journal of Cereal Science, xx (xx), xx-xx. [draft]

Kidmose, Ulla; Jensen, Sidsel and Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Betydningen af komposttype for kvaliteten af økologisk hvedebrød. INyt, August 2013, 3, pp. 6-7.

Kidmose, Ulla; Jensen , Sidsel; Mejnertsen, Peter; Jørgensen, Johannes Ravn and Thorup-Kristensen, Kristian (2015) The effect of nutrient supply on the baking quality of organic wheat cultivars. Journal of cereal science, xx (xx), xxx-xxx. [Unpublished]

Lassen, Jesper (2015) Technologies in organic farming: consumers' values and acceptance. In: Know your food! – Food Ethics and Innovation, Wageningen Academic Publishers, Eursage Congress Proceedings. [In Press]

Lassen, Jesper (2013) Er jeg klam, hvis jeg er til slam? Hvad siger forbrugerne? Hvordan kommunikeres genbrug af affald til fødevareproduktion? Speech at: Økologi-Kongres 2013, Vingsted hotel og konferencecenter, 27. november 2013.

Lassen, Jesper (2013) Udfasning - Rettidig omhu? Økologi & Erhverv, 26 April 2013, 33 (521), p. 17.

Lassen, Jesper (2013) Mellem bedrag og den rette kurs. Speech at: Oplæg ved Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013, Horsens, 2. marts 2013.

Lassen, Jesper (2012) En velbevaret hemmelighed - Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning. Speech at: Årsmøde for økologikonsulenter, Kaløvig Center, dec. 6. 2012.

Lassen, Jesper and Oelofse, Myles (2018) Knowledge and precaution. On organic farmers' assessment of new technology. Sociologia Ruralis, 58 (2), pp. 351-369.

Lemming, Camilla; Oberson, Astrid; Hund, Andreas; Stoumann Jensen, Lars and Magid, Jakob (2015) Early maize root and phosphorus uptake responses to localised application of sewage sludge derived fertilisers. Plant and Soil. [Submitted]

Lemming, Camilla; Oberson, Astrid; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2014) Maize root growth and P uptake dependency on spatial distribution of sewage sludge, sewage sludge ash, and TSP. Poster at: Phosphorus in Soils and Plants, Montpellier, 26-29 August 2014.

Messmer, Monika; Hildermann, Isabell; Thorup-Kristensen, Kristian and Rengel, Zed (2012) Nutrient management in organic farming and consequences for direct and indirect selection strategies. In: Lammerts van Bueren, E.T. and Myers, J. R. (Eds.) Organic crop breeding. Wiley-Blackwell, Chichester, UK, chapter 2, pp. 15-38.

Oelofse, Myles; Jensen, L.S. and Magid, Jakob (2013) The implications of phasing out conventional nutrient supply in organic agriculture: Denmark as a case. Organic Agriculture, 3 (1), pp. 41-55.

Thorup-Kristensen, K. (2015) Sorten bestemmer planters rodvækst. Økologi & Erhverv, 23 January 2015, 559, p. 10.

Thorup-Kristensen, K. and Dresbøll, D.B. (2015) Kompost af byaffald er velegnet som P-gødning og til jordforbedring. LandbrugsAvisen, 12 February 2015.

Thorup-Kristensen, Kristian (2014) Rødder og kompost, økologisk planteproduktion under begrænset næringsstofforsyning. [Roots and Compost - organic crop production under reduced nutrient availability.] In: Ny viden om økologi. Resultater fra forskningsprogrammerne RDD 1 (Danmark) og CORE Organic (EU). . [draft]

Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Combining agronomic and breeding approaches for improved nutrient use efficiency. In: Bekker, Heiko (Ed.) Proceedings of the EUCARPIA conference "Breeding for nutrient use efficiency", p. 5.

Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Rodvækst og sorter til økologi. [Root growth and cultivars for organic farming.] Økologi & erhverv, 8 May 2013, p. 12.

Thorup-Kristensen, Kristian (2011) RoCo. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Completed]

Thorup-Kristensen, Kristian (2011) RoCo 2011-2013: Rødder og kompost, økologisk dyrkning med begrænset tilgængelighed af næringsstoffer. [RoCo 2011-2013: Roots and compost, organic crop production with limited access to plant nutrients.] ICROFS.

Thorup-Kristensen, Kristian; Andresen, Marianne and Dresbøll, Dorte Bodin (2014) Sorter med bedre rodvækst til økologisk dyrkning. [Cultivars with improved root growth for organic production.] ICROFS nyt, 31 December 2014, p. 1. [draft]

Wang, Yaosheng; Andersen, Sven Bode; Thorup-Kristensen, Kristian; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2014) Low-P solution culture may assist screening of root growth vigor in soil for high nutrient uptake of spring wheat varieties. Soil Science and Plant Nutrition. [Submitted]

Wang, Yaosheng; Thorup-Kristensen, Kristian; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2014) Genetisk variation af rødder og rodhår mellem sorter af vårhvede. ICROFS nyt, 2014 (2), pp. 1-3.

Wang, Yaosheng; Thorup-Kristensen, Kristian; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2014) Root growth vigour is a better predictor than root hair traits of early nutrient uptake in spring wheat plants grown at low soil fertility. Plant and Soil. [Submitted]

This list was generated on Sat Oct 23 03:51:41 2021 CEST.