home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "RoCo"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 31.

{Project} RoCo: Roots and Compost, - organic crop production under reduced nutrient availability. [Rødder og kompost, - økologisk dyrkning med begrænset næringsstoftilgængelighed.] Runs 2011 - 3013. Project Leader(s): Kristensen, Kristian Thorup.

Andresen, Marianne; Dresbøll, Dorte Bodin and Thorup-Kristensen, Kristian (2015) Cultivar differences in early spatial distribution of wheat, onion and lettuce roots. [draft]

Bertelsen, Anne Sjørup (2012) Forbedring af bagekvaliteten af økologisk mel ved forskellige tilsætninger. [Improvement of the baking quality of organic flour by different additives.] Aarhus University , Department of Food .

Burgt, G.J.H.M. and de Visser, Richard (2013) Manual NDICEA 6.0.16. Gartnerirådgivningen.

de Visser, Richard (2013) Program til bedre rådgivning om sædskifter i økologisk jordbrug. ICROFS nyt, August 2013 (3), pp. 11-12.

Jensen, Lars Stoumann (2010) Mere optimal udnyttelse af forfor og kalium i såvel jord som alternative gødningskilder. Keynote presentation at: Økologi Kongres, Vingsted Centret, Vejle, 23-24 november, 2011.

Kidmose, Ulla; Jensen, Sidsel; Mejnertsen, Peter; Jørgensen, Johannes Ravn and Thorup-Kristensen, Kristian (2015) Baking performance and sensory quality of organic wheat cultivars. Journal of Cereal Science, xx (xx), xx-xx. [draft]

Kidmose, Ulla; Jensen, Sidsel and Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Betydningen af komposttype for kvaliteten af økologisk hvedebrød. INyt, August 2013, 3, pp. 6-7.

Kidmose, Ulla; Jensen , Sidsel; Mejnertsen, Peter; Jørgensen, Johannes Ravn and Thorup-Kristensen, Kristian (2015) The effect of nutrient supply on the baking quality of organic wheat cultivars. Journal of cereal science, xx (xx), xxx-xxx. [Unpublished]

Lassen, Jesper (2015) Technologies in organic farming: consumers' values and acceptance. In: Know your food! – Food Ethics and Innovation, Wageningen Academic Publishers, Eursage Congress Proceedings. [Unpublished]

Lassen, Jesper (2013) Er jeg klam, hvis jeg er til slam? Hvad siger forbrugerne? Hvordan kommunikeres genbrug af affald til fødevareproduktion? Speech at: Økologi-Kongres 2013, Vingsted hotel og konferencecenter, 27. november 2013.

Lassen, Jesper (2013) Udfasning - Rettidig omhu? Økologi & Erhverv, 26 April 2013, 33 (521), p. 17.

Lassen, Jesper (2013) Mellem bedrag og den rette kurs. Speech at: Oplæg ved Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013, Horsens, 2. marts 2013.

Lassen, Jesper (2012) En velbevaret hemmelighed - Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning. Speech at: Årsmøde for økologikonsulenter, Kaløvig Center, dec. 6. 2012.

Lassen, Jesper and Oelofse, Myles (2018) Knowledge and precaution. On organic farmers' assessment of new technology. Sociologia Ruralis, 58 (2), pp. 351-369.

Lemming, Camilla; Oberson, Astrid; Hund, Andreas; Stoumann Jensen, Lars and Magid, Jakob (2016) Opportunity costs for maize associated with localised application of sewage sludge derived fertilisers, as indicated by early root and phosphorus uptake responses. Plant and Soil, 2016, pp. 201-217.

Lemming, Camilla; Oberson, Astrid; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2014) Maize root growth and P uptake dependency on spatial distribution of sewage sludge, sewage sludge ash, and TSP. Poster at: Phosphorus in Soils and Plants, Montpellier, 26-29 August 2014.

Messmer, Monika; Hildermann, Isabell; Thorup-Kristensen, Kristian and Rengel, Zed (2012) Nutrient management in organic farming and consequences for direct and indirect selection strategies. In: Lammerts van Bueren, E.T. and Myers, J. R. (Eds.) Organic crop breeding. Wiley-Blackwell, Chichester, UK, chapter 2, pp. 15-38.

Oelofse, Myles; Jensen, L.S. and Magid, Jakob (2013) The implications of phasing out conventional nutrient supply in organic agriculture: Denmark as a case. Organic Agriculture, 3 (1), pp. 41-55.

Thorup-Kristensen, Kristian (2015) RoCo - Økologisk planteavl med mindre gødning. In: Skovsbøl, Ulla (Ed.) Ny viden om økologi - Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015. ICROFS, Tjele, Denmark, pp. 46-49.

Thorup-Kristensen, K. (2015) Sorten bestemmer planters rodvækst. Økologi & Erhverv, 23 January 2015, 559, p. 10.

Thorup-Kristensen, K. and Dresbøll, D.B. (2015) Kompost af byaffald er velegnet som P-gødning og til jordforbedring. LandbrugsAvisen, 12 February 2015.

Thorup-Kristensen, Kristian (2014) Rødder og kompost, økologisk planteproduktion under begrænset næringsstofforsyning. [Roots and Compost - organic crop production under reduced nutrient availability.] In: Ny viden om økologi. Resultater fra forskningsprogrammerne RDD 1 (Danmark) og CORE Organic (EU). . [draft]

Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Combining agronomic and breeding approaches for improved nutrient use efficiency. In: Bekker, Heiko (Ed.) Proceedings of the EUCARPIA conference "Breeding for nutrient use efficiency", p. 5.

Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Rodvækst og sorter til økologi. [Root growth and cultivars for organic farming.] Økologi & erhverv, 8 May 2013, p. 12.

Thorup-Kristensen, Kristian (2011) RoCo. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Completed]

Thorup-Kristensen, Kristian (2011) RoCo 2011-2013: Rødder og kompost, økologisk dyrkning med begrænset tilgængelighed af næringsstoffer. [RoCo 2011-2013: Roots and compost, organic crop production with limited access to plant nutrients.] ICROFS.

Thorup-Kristensen, Kristian; Andresen, Marianne and Dresbøll, Dorte Bodin (2014) Sorter med bedre rodvækst til økologisk dyrkning. [Cultivars with improved root growth for organic production.] ICROFS nyt, 31 December 2014, p. 1. [draft]

Wang, Yaosheng; Andersen, Sven Bode; Thorup-Kristensen, Kristian; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2018) Low-P solution culture can be used for screening root growth vigor in soil for high nutrient uptake of spring wheat varieties. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil & Plant Science, 68 (2), pp. 130-138.

Wang, Yaosheng; Thorup-Kristensen, Kristian; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2016) Vigorous Root Growth Is a Better Indicator of Early Nutrient Uptake than Root Hair Traits in Spring Wheat Grown under Low Fertility. Plant and Soil, 7, p. 865.

Wang, Yaosheng; Thorup-Kristensen, Kristian; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2014) Genetisk variation af rødder og rodhår mellem sorter af vårhvede. ICROFS nyt, 2014 (2), pp. 1-3.

This list was generated on Sat Jul 20 19:31:37 2024 CEST.