home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "BIOCONVAL"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 40.

Journal paper

Nordentoft, Steen; Fischer, Christian Holst and Bjerrum, Lotte (2014) Reduction of bacterial pathogens in poultry manure by Musca domestica fly larvae. Applied and Enviromental Microbiology. [Completed]

Newspaper or magazine article

Bjerrum, Lotte; Fischer, Christian Holst and Nordentoft, Steen (2013) Larvae for layers. ICROFS news, May 2013, 2, pp. 14-15.

Engberg, Ricarda M.; Riber, Anja B. and Nordentoft, Steen (2014) Fluelarver som proteinfoder til økologisk fjerkræ. Økologi & Erhverv, 14 November 2014, 555, p. 10.

Grønkjær, Arne (2012) Dyrkning af fluelarver som kosttilskud til økologiske høns. ICROFS nyt, 1 November 2012 (2), pp. 6-7.

Holst Fischer, Christian (2013) Fluelarver kan bliver til hønsefoder. Landbrugsavisen, 13 September 2013, p. 1.

Johansen, Niels Finn (2012) Larver er kosttilskud til høns. Dansk Erhvervsfjerkræ, 1 September 2012, 9, pp. 450-452.

Nielsen, Karen Munk (2013) Dagens ret 4 gram larver. Økologi og Erhverv, 23 May 2013, 523, p. 15.

Nordentoft, Steen (2013) Stuefluens larver kan inaktivere uønskede bakterier i gødning. ICROFS nyt, November 2013, 4, pp. 6-7.

Nordentoft, Steen (2012) Insekter - fra skadedyr til nyttedyr. Landbrugsavisen, 9 November 2012, .

Working paper

Fischer, Christian Holst and Friis-Holm, Lotte Bjerrum (2012) Report on completed/demonstrated rearing system - Farmergødning/Bånlev. Working paper. [Completed]

Fischer, Christian Holst and Friis-Holm, Lotte Bjerrum (2012) Report on design plan for rearing system. Working paper. [Completed]

Johansen, Niels Finn (2012) Forsøgsprotokol for praksisafprøvning af larvefodring v2. Working paper, Videncentret for Landbrug . [Completed]

Johansen, Niels Finn (2012) Forsøgsprotokol for praksisafprøvning af larvefodring v1. Working paper, Videncentret for Landbrug . [Completed]

Nordentoft, Steen (2012) Beskrivelse af en fluelarveinfektionsmodel. Working paper, DTU Fødevareinstiuttet . [Completed]

Conference paper, poster, etc.

Bjerrum, Lotte and Fischer, Christian Holst (2014) The BioConVal project: Conversion of chicken manure by fly larvae. Keynote presentation at: Insects - a new driver in bioeconomy, Aarhus, Denmark, 13th November.

Holst Fischer, Christian; Bjerrum, Lotte and Lars-Henrik, Heckmann (2014) Efficiency and scalability in producing feed from manure using the common housefly. Keynote presentation at: Insects to feed the world, Ede, The Netherlands, 14-17 May 2014.

Johansen, Niels Finn (2014) BIOCONVAL - praksisforsøg. Keynote presentation at: Slutmøde, 9. maj 2014. [Completed]

Johansen, Niels Finn (2013) Fodring af høns med bælgplanter og fluelarver. Keynote presentation at: Økologi-Kongres 2013, 27-28 november 2013. [Completed]

Johansen, Niels Finn (2013) Inspirationstur 31. oktober 2013. Keynote presentation at: [Completed]

Nordentoft, S. (2011) BIOCONVAL. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Submitted]

Nordentoft, Steen (2013) BioConval – Conversion of manure to high value poultry feed. Keynote presentation at: Second international conference on organic food quality and health research, Warsaw, Poland, 5-7 June 2013. [Completed]

Nordentoft, Steen; Cederberg, Tommy Licht; Fischer, Christian Holst and Bjerrum, Lotte (2014) Accumulation of Dioxins and PCB in House Fly larvae (Musca domestica) reared in poultry manure and used in feed for organic laying hens. Poster at: [Submitted]

Nordentoft, Steen; Cederberg, Tommy Licht; Fischer, Christian Holst and Bjerrum, Lotte (2014) Accumulation of dioxins and PCB in house fly larvae (Musca domestica) reared in poultry manure and used in feed for organic laying hens. Poster at: Dioxin 2014, Madrid, August 31st - September 5th 2014. [Submitted]

Nordentoft, Steen and Hald, Birthe (2013) Composting poultry manure by fly larvae (Musca domestica) eliminates Campylobacter jejuni from the manure. Poster at: CHRO 2013, Aberdeen, 15-19 september 2013.

Report

Bjerrum, Lotte and Fischer, Christian Holst (2014) Biokonverteret fjerkrægødning – stabilisering og gødningsanalyser. Teknologisk Institut .

Engberg, Ricarda M.; Nordentoft, Steen and Riber, Anja B. (2014) Fodring med fluelarvemel og levende fluelarver i økologisk hønseopdræt. .

Johansen, Niels Finn (2014) Fodring af økologiske høner med fluelarver, praksisforsøg. Videncentret for Landbrug .

Johansen, Niels Finn and Engberg, Ricarda M. (2014) Nutritional value of fly larvae and larvae meal. Videncentret for Landbrug .

Nordentoft, Steen (2014) Parasites and fly larvae in Poultry manure. National Food Institute, Technical University of Denmark .

Nordentoft, Steen (2014) Report on the impact on the intestinal flora when feeding organic layer chicken fresh larvae. National food institute, DTU .

Nordentoft, Steen (2014) Report on the microbial changes in manure and inside larvae during composting. National food institute, DTU .

Nordentoft, Steen (2014) Report on the possibilities to decontaminate living fly larvae v.2. DTU Fødevareinstituttet .

Nordentoft, Steen (2014) Risk assessment of using live Musca domestica larvae as feed for ecological egg layers. DTU Fødevareinstituttet .

Nordentoft, Steen and Engberg, Ricarda M. (2014) Feeding chickens fly larvae (Musca domestica) protein improves gut health and performances. National Food Institute, Technical University of Denmark .

Skovgaard, Henrik (2014) Overlevelse af æg fra stueflue Musca domestica udsat for konstante køletemperaturer. Aarhus Universitet .

Project description

{Project} BIOCONVAL: Integrated larvae production for feed in organic egg production. [Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion.] Runs 2011 - 2013. Project Leader(s): Hansen, Arne Grønkjær , Teknologisk Institut .

Audio

Bjerrum, Lotte and Fischer, Christian Holst (2014) Fluelarver forhindrer øko-høns i at hakke i hinanden. .

Other

Bjerrum, Lotte (2012) Præsentation af status for Bioconval til Organic RDD 14.12.12. . [Completed]

Bjerrum, Lotte (2011) Nyt 100% Proteinfoder til Økologiske Æg- og Kyllingeproduktion. Teknologisk Institut .

Bjerrum, Lotte and Fischer, Christian Holst (2013) Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion. Teknologisk Institut . [Completed]

This list was generated on Sat Sep 18 14:28:31 2021 CEST.