home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

{Programme} MATNORGE: Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land. [The Food Programme: Norwegian Food from Sea and Land.] Runs 2006 - 2011. Programme Leader(s): Kjosbakken, Johs.

[thumbnail of the_food_programme,_RCN.pdf] PDF - English
95kB

Document available online at: http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?pagename=matnorge/Page/HovedSide&c=Page&cid=1113237093403


Summary

Konkurransedyktige og innovative næringer som leverer norsk mat for framtida er visjonen
for Matprogrammet - Norsk mat fra sjø og land. Norges forskningsråd (NFR) er ansvarlig for programmet. Kontaktperson: Johs. Kjosbakken, Telefon: +47 22 03 71 14, E-post: jkj@forskningsradet.no.
Programmet har ansvar for nærings- og forvaltningsrettet forskning i hele verdikjeden fra forbruker til primærproduksjon for landbruksbasert matproduksjon og sjømat.
Viktige tema:
• Markedsforskning
• Innovative og markedstilpassede produkter og entreprenørskap
• Produksjons-/prosessteknologi og logistikk
• Konkurransedyktig råvareproduksjon
• Helse- og livskvalitet knyttet til mat
• Innovasjon i offentlig sektor/matforvaltningen
Mål:
• Styrke innovasjon for økt konkurransedyktighet, verdiskaping og markedsorientering for
norsk matproduksjon
• Utvikle norsk matproduksjon slik at helse, kvalitet, etiske verdier, bærekraft og miljø blir godt
ivaretatt
• Bidra til at matforvaltningen har forskningsbasert og oppdatert kunnskap som grunnlag for sin
forvaltning og for utforming av nasjonalt og internasjonalt regelverk
• Bidra til styrking, arbeidsdeling og spissing slik at FoU-miljøene i sum har kompetanse på
internasjonalt nivå innenfor områder av stor betydning for utvikling av næringsliv og
forvaltning i Norge
• Utnytte mulighet for god synergi mellom de marine og de landbruksbaserte næringene
Viktige virkemidler:
Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning, forskerprosjekter, brukerstyrte innovasjonsprosjekter.
Årlig budsjett ca 130 millioner kroner. Programmet samarbeider med andre program som administreres av NFR, og med Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen.
Matprogrammet vil finansiere en betydelig del av forskningsaktiviteten innen økologisk mat og landbruk i Norge i perioden 2006-2011.


Summary translation

The vision of the Food programme, administrated by the Research Council of Norway (RCN) is competitive and innovative food industries that deliver Norwegian food for the future.
Programme manager Johs. Kjosbakken, Tel.+ 47 22 03 71 14, e-mail jkj@rcn.no
The programme is reponsible for research along the whole chain from consumers to primary producers, to serve the needs of the industries as well as the authorities, for agriculturally based food and seafood. Important topics are:
• Market research
• Innovative products designed for the market demand
• Production and process technology and logistics
• A competitive production of primary products
• Health and quality of life aspects linked to food
• Innovations in the public and food authority sector
Aims
• Strengthen innovations to increase the competitiveness, total value and market orientation of Norwegian food production
• Develop Norwegian food production to assure health and quality issues, ethical values and sustainability
• Contribute to scientific and relevant knowledge for the food authorities in their work, e.g. with with national and international standards
• Contribute to a stronger and more efficient Research- and Development sector, to assure that the participants in total are competent on an ionternational level within topics of vital interest for the development of Norwegian industries and public management
• Utilise possible synergies between the marine and agricultural sector
Importans means: Research projects, projects with user participation and user managed innovation projects.
The annual budget is 16.25 mill Euro (130 mill. NOK).
The programme cooperatwes with other RCN programmes, as well as two other public funding bodies. These are the Agricultural Agreement Research Fund (AA-funding), which is a research funding scheme established through an agreement between the farmers’ organizations and the government, and the Foundation for Research Levy on Agricultural Products (Levy funding), which is created by a small tax on agricultural products.
The Food programme will fund a large part of the research activity within organic food and farming in the programme period (2006-2011).

EPrint Type:Research Programme description
Part or Full Programme:Full programme
Keywords:RCN, Norges forskningsråd, NFR, Norway, research council
Subjects: Food systems > Food security, food quality and human health
Food systems > Markets and trade
Food systems > Processing, packaging and transportation
Crop husbandry
Animal husbandry
Food systems > Produce chain management
Food systems > Recycling, balancing and resource management
Research funders: Norway > RCN - Research Council of Norway
Related Links:http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1138785830860&pagename=ForskningsradetEngelsk%2FPage%2FStandardSidemal
Acronym:MATNORGE
Start Date:1 January 2006
End Date:31 December 2011
Deposited By: Schjøth, Johanne
ID Code:8994
Deposited On:23 Jul 2007
Last Modified:12 Apr 2010 07:33

Repository Staff Only: item control page