home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Smaktestning av skorvresistenta äpplesorter

{Project} Smaktestning av skorvresistenta äpplesorter. [Consumer Evaluation of Scab Resistant Apple Cultivars.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Jönsson, Åsa and Nybom, Hilde, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Det är av flera skäl önskvärt att öka den ekologiska produktionen av äpplen. Regeringens mål är att tjugo procent av jordbruksarealen ska brukas ekologiskt år 2005. De äpplesorter som används i de konventionella odlingarna idag är framtagna under en tid då bekämpningsmedel löste alla problem med skadegörare. Restriktioner har dock införts och flera bekämpningsmedel är inte längre tillåtna. De flesta befintliga äpplesorterna går överhuvudtaget inte att odla utan bekämpning med fungicider. Det är därför mycket viktigt att hitta nya sorter som förutom att de är resistenta mot skorv också smakar bra och accepteras av konsumenten. Ett smaktest genomfördes vid Kiviks äpplemarknad under 2002 och 2003. Besökare fick smaka på fem olika äpplesorter och gradera utseende, fasthet, saftighet, smak och helhetsintryck. En av sorterna var Aroma som fungerade som standard. År 2002 testades 11 sorter och 2003 14 sorter. Detta projekt har som mål att ta reda på vilka nya skorvresistenta äpplesorter som konsumenten föredrar. Tillsammans med skörderesultat och lagringsstudier ger provsmakning information om vilken/vilka sorter som kan rekommenderas till kommersiell odling. Resultat från projektet kommer även att kunna användas av odlare vid marknadsföringen av de nya sorterna. Resultatet kommer att sammanställas och presenteras i en vetenskaplig artikel. Troligen kommer även en svensk populärvetenskaplig artikel att skrivas.


Summary translation

Several new apple (Malus x domestica) cultivars are grown in trials at the research stations of SLU/Kivik and at SLU/Balsgård in Sweden. Some of these cultivars are resistant to apple scab, which has the potential to reduce the use of fungicides and may render the cultivars suitable for organic growing. It is difficult to know in advance if new apple cultivars will be accepted by consumers. A new cultivar can be easy to grow, produce large yields and have a strong resistance towards diseases but this is of no importance if the consumers do not like the cultivar and will not buy it. A sensory evaluation of scab resistant apple cultivars was carried out in order to investigate their consumer acceptance in 2002 and 2003. The well-known and popular cultivar ‘Aroma’ was included in the evaluation as a standard. Each year in September a big apple fair is arranged in the major apple growing district of Österlen in Sweden. The consumer evaluation was carried out at this apple fair. The cultivars were divided into three groups in 2002 and four groups in 2003 of five cultivars. ‘Aroma’ was included in each group. Each consumer tasted all five cultivars in one of these groups. The consumers were asked to score each cultivar for appearance, firmness, juiciness, taste and overall impression on a 100-mm hedonic line scale. The result will be published in a scientific paper in 2005. The results can be used when marketing new cultivars.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Science
Balsgård
SE-291 94 Kristianstad
asa.jonsson@vv.slu.se
HIldeNybom@vv.slu.se
Keywords:acceptance by consumers, sensory evaluation, appearance, firmness, juiciness, taste
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Production systems > Fruit and berries
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Science
Research funders: Sweden > Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research SLF
Start Date:1 August 2002
End Date:31 August 2005
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:8412
Deposited On:11 Nov 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:32

Repository Staff Only: item control page