home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Omläggningsförsök med äpple från IP-odling till ekologisk odling

{Project} Omläggningsförsök med äpple från IP-odling till ekologisk odling. [A South Swedish apple field converted from integrated production to organic production.] Runs 2000 - 2005. Project Leader(s): Jönsson, Åsa, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Att plantera en helt ny äppleodling är mycket kostsamt. Det dröjer lång tid innan träden ger frukt. Att lägga om en odling till ekologisk produktion kan därför vara ett bra alternativ för att snabbt få ett utbyte. Den bästa lösningen kan vara att kombinera omläggning och nyplantering.
En omläggningsstudie, från IP-odling till ekologisk odling, med de relativt motståndskraftiga sorterna Aroma och Karin Schneider är utlagd i en odling i Kivik. Målet med denna studie är att finna metoder för att på bästa sätt lägga om en odling till ekologisk produktion. För att minimera angreppen av insekter, kvalster och svamp kommer bekämpning att utföras med lämpliga medel. Skördens storlek, hållbarhet, skador på frukten och skador i träden kommer att jämföras med motsvarande träd som behandlas enligt IP-odling. Strävan är även en optimal näringstillförsel med ekologiskt godkända gödselmedel. Samtidigt kommer effekten av marktäckning med agrylväv och bark, för att kontrollera ogräset, att observeras. Fräsning, som förekommer i vissa odlingar, fungerar inte här med tanke på en stenrik jord.
Med start år 2000 lades en del av ett fält som tidigare odlats enligt IP om till ekologisk odling. De två sorterna Aroma och Karin Schneider deltar i försöket. De två ekologiskt behandlade sektionerna jämförs med två sektioner i samma fält som fortfarande behandlas enligt IP-odling. Ytterligare två sektioner behandlade enligt IP men helt skilda från detta fält används som kontroll med tanke på att de närliggande sektionerna med IP-odling kan påverkas av ett eventuellt större skadetryck från den ekologiska delen. Totalt ingår 100 träd av varje sort i försöket.
Förekomst av insekter och svamp studeras noggrant och i de ekologiska sektionerna vidtas åtgärder efter dessa observationer. IP-sektionerna sköts av personalen i Kivik på samma sätt som den övriga IP-odlingen. Insektskontroller i de olika sektionerna görs med hjälp av bankprover under växtsäsongen, framdrivning av grenar på våren, kontroll i knoppar och studier av blad. Framdrivningen av icke utslagna grenar visade ytterst få insekter och gav ingen indikation på vilket skadetryck av vilka skadegörare som fanns att vänta under säsongen. Denna kontroll avslutades därför efter två säsonger. När det gäller förekomsten av svampsjukdomar genomförs undersökningen i enlighet med den skala och på samma sätt som Boel Sandskär (Institutionen för växtvetenskap, SLU Alnarp) använt i sitt forskningsprojekt.


Summary translation

For organic apple production new scab resistant varieties would probably be much better than grown varieties in Swedish conventional and IFP orchards. Still the older varieties have some important advantages. Wholesale dealers, retailers as well as consumers know the varieties and ask for them when they buy fruit. These old varieties are also well known by the growers who, for instance, know how to cut the trees to stimulate optimal fruitset and what measures are needed to control diseases and insects. It is very expensive to plant a new orchard and it takes some years before the trees give any harvest. Converting the production method from IFP to organic production means that three seasons of organic growing must be done before the orchard are approved as organic. This means that three seasons will be lost but during this time the fruit can be sold as non-organic. If the trees are fully-grown or almost grown when the conversion begins, they ought to give a good yield after these years and money to invest in, for example, new plantings.
The Swedish government has a goal that 20 % of the total cultivated acreage in the country should be grown organically in the year 2005. Today only 14.6 ha of the apple acreage is grown according to KRAV in Sweden. This is about 1 % of the total apple acreage. ‘Aroma’ and ‘Ingrid Marie’ are the two most commonly grown apples in Sweden. ‘Amorosa’ and ‘Karin Schneider’ are red sports of these and are included in the total number of trees of ‘Aroma’ and ‘Ingrid Marie’. The goal of this investigation is to find out if ‘Aroma’ and ‘Ingrid Marie’ are suitable for organic growing in Sweden. Control of fungus diseases, insect pests, fertilisation and weeds is very important for organic growing. To be able to recommend ‘Aroma’ and/or ‘Karin Schneider’ for organic growing their tolerance towards fungus diseases as well as their tolerance to insect pests has to be investigated.
In the year 2000, a conversion trial was initiated in the south of Sweden (SLU/Kivik) using apple trees that previously had been grown according to the regulations for IFP. One of the main goals with this trial was to find out the possibility to control insects and fungus diseases with organic methods in ‘Aroma’ and ‘Karin Schneider’.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Science
Balsgård
SE-291 94 Kristianstad
asa.jonsson@vv.slu.se
Keywords:Varieties, scab resistant, tolerance to fungus diseases and insect pests, fertilisation, weeds, 'Aroma', 'Karin Schneider'
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Fruit and berries
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Science
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Crop Science
Start Date:1 February 2000
End Date:31 August 2005
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:8207
Deposited On:11 Nov 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:32

Repository Staff Only: item control page