home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Effektiv användning av DNA-markörer för förbättrad utveckling av friska plantor

{Project} Effektiv användning av DNA-markörer för förbättrad utveckling av friska plantor. [Efficient use of DNA markers for improved development of healthy plants.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Tuvesson, Stine, Svalöf Weibull AB .

Full text not available from this repository.


Summary

DNA-markörer är det bästa verktyget för dokumentation av genetisk variation och i strävan att säkra genetisk mångfald i jordbruket. Via inkorsning av landraser och vildtyper av korn och vete utnyttjas naturligt förekommande unika resistens- och allelopatikällor och dessutom tillförs genetisk variation till odlinsmiljön. Med DNA-markörer kan önskade, naturligt förekommande gener mycket effektivare och snabbare kombineras i miljövänliga sorter med långvarig och hållbar resistens som följd. Odling av korn och vete på 2000-talet kräver mindre fungicider och herbicider och har en utökad genetisk variation.
Det som i dag begränsar användningen av DNA-markörer är tillgången till kopplade markörer för viktiga egenskaper. Projektet har som mål att med automatiserad mikrosatellitanalys väsentligt effektivisera framtagandet av kopplade DNA-markörer för resistensegenskaper och allelopati i korn och vete. Resultaten utnyttjas direkt för näste generations miljövänliga spannmål.


Summary translation

Long term breeding goals are directed towards intensified use of landraces and wild relatives of wheat and barley as donors of important agronomic characters. Such exploitation of natural gene sources in crop development broadens genetic diversity in the cultivated environment and leads to improved disease resistance and allelopathy thereby reducing the use of fungicides, herbicides and insecticides in cereal cultivation.
DNA markers are efficient tools in the study of genetic diversity. Markers also provide a means of monitoring desired resistance genes in various genetic backgrounds and at the same time characterize the genetic background of the receiver. Selection for more than one resistance gene for the same disease can only be performed efficiently by the use of linked markers. What limits the use of DNA markers today is the access to markers linked to traits of interest.
The project has the objectives to automate linked marker development to disease resistance and to allelopathy in wheat and barley. Use of markers will speed up the selection of desired recombinants. In our case the combination of genes from natural sources for disease resistance and allelopathy for the efficient breeding of more environmentally friendly wheat and barley cultivars.

EPrint Type:Project description
Location:Svalöf Weibull AB
SW laboratory
SE-268 81 Svalöv
stine.tuvesson@swseed.se
Keywords:automate linked DNA marker development, disease resistance, allelopathy, wheat, barley
Subjects: Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Research affiliation: Sweden > Other organizations
Research funders: Sweden > Other organizations
Sweden > Formas
Start Date:1 March 2002
End Date:31 December 2005
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:8115
Deposited On:11 Nov 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page