home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Deltagardriven forskning, Teori och praktik för svenskt lantbruk?

{Project} Deltagardriven forskning, Teori och praktik för svenskt lantbruk? [Exploring the theory och practice of participatory research in Swedish agriculture.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Eksvärd, Karin, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Arbetet innebär att syntetisera och bearbeta det arbete och den process som gruppen "Deltagardriven forskning Ekologisk växthusodling av tomat" har gjort kring vilka aspekter de menar bör ingå i vad som kan kallas ”ekologiska tomater” och vad som påverkar hur ”ekologiskt” deras egna odlingar drivs. Studien är ett exempel på hur deltagardriven forskning, med sin breda ansats, genom att arbeta med frågeställningar ur den lokala situationen kan bidra med kunskaper till de större sammanhangen, i detta fall ekologiskt lantbruk i stort. Det är också av intresse att beskriva hur deltagardriven forskning används inom ekologiskt lantbruk, i ett i-land som Sverige men framförallt hur en grupp lantbrukare ställts sig frågor ur ett större sammanhang, utanför de ekonomiska ramarna för sin verksamhet.


Summary translation

Among many ecological farmers there is a tradition of on-farm experimentation. The research work done by the farmers has played an important role for the development of ecological agriculture in Sweden. For a future development of ecological agriculture it is important to establish a close dialog between farmers, extensionists and scientists. Centre for Sustainable Agriculture (CUL), placed at SLU, Uppsala, has since 1998 coordinated the interdisciplinary project of ”Participatory research” as a tool in regional development of ecological agriculture. The overall goal of this research is to develop more diversified and sustainable agriculture production systems through the application of socio-economic and ecological analytical approaches, which will bring about more sustainable resource management. The purpose of this work is to synthesise and disseminate knowledge about ecological agriculture in order to inform farmers, scientists, and extensionists.

EPrint Type:Project description
Location:Centre for sustainable agriculture-CUL
P.O. Box 7047   
SE-750 07 Uppsala
karin.eksvard@cul.slu.se
Keywords:interdisciplinary project, regional development, synthesise and disseminate knowledge
Subjects: Knowledge management > Research methodology and philosophy > Systems research and participatory research
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Research funders: Sweden > Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research SLF
Related Links:http://www.cul.slu.se/forskning/deltagforskn/index.html
Start Date:1 January 2004
End Date:31 December 2006
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:7796
Deposited On:11 Nov 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page