home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten av hälsobefrämjande och toxiska sekundära metaboliter

{Project} Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten av hälsobefrämjande och toxiska sekundära metaboliter. [Impact or grown conditions on quality of vegetables regarding concentration of health-promoting and toxic secondary metabolites.] Runs 2002 - 2006. Project Leader(s): Lundegårdh, Bengt and Heeb, Anuschka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Detta interdisciplinära projekt syftar till att återigen förstärka forskningen om hur kvalitativa egenskaper av en gröda beror på odlingsmetoden och odlingssystemen som används i lantbruket. Forskningsinsatsen ska också öka förståelsen för samspelet mellan faktorer som kvalitet och sjukdomsangrepp, ogräs angrepp, jordförhållenden, klimat och odlingsmetod.
För odlaren är det av stor ekonomiskt betydelse att nå en hög grad av konsumentrelaterad kvalitet, eftersom en bra kvalitet kan motivera ett högre pris för en produkt. Det är därför viktigt att veta vilka faktorer i odlingssystemet som påverkar produktkvalitén och vilka av dessa faktorer odlaren kan styra. I denna del av projektet kommer utseende och smak att undersökas och den kemiska samansättningen mäts. Halter av socker, fenoler, glukosinolater, vitamin C och mineralämnen analyseras för varje produkt.


Summary translation

This interdisciplinary project aims to reinforce research into how the qualitative properties of crops depend on the cultivation methods and cultivation systems used in agriculture. The research is also intended to increase understanding of the interaction between parameters of quality and pests, weed infestation, soil and climatic conditions and cultivation methods.
Achieving a high degree of consumer-related quality is an important economic concern for the grower, since high quality can motivate a high price for the product. It is therefore important to obtain information on which factors in the cultivation system influence product quality and which of these factors the growers can alter. In this part of the investigation, the appearance and taste of products will be evaluated and their chemical composition will be determined. Contents of sugars, phenols, glucosinolates, Vitamin C and minerals will be analysed for each type of product.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
Bengt.Lundegardh@vpe.slu.se
Anuschka.Heeb@vpe.slu.se
Keywords:interaction between quality, pests, weed infestation, soil and climatic conditions and cultivation methods
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Values, standards and certification > Evaluation of inputs
Crop husbandry > Production systems > Vegetables
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research SLF
Project ID:456005
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2006
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:7788
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page