home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Betningsmedlen i stråsäd och deras effekter

{Project} Betningsmedlen i stråsäd och deras effekter. [The seed treatment agents in cereals and their effects.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Wiik, Lars and Johnsson, Lennart, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://www.ffe.slu.se/pdf/$serie/15F5R2005Betning_i_straasaed.pdf


Summary

Bakgrund
Under vårvintern hade vi ett flertal diskussioner med företrädare för olika hushållningssällskap och firmor involverade rörande utsädesbehandling. Resultatet av dessa diskussioner blev att vi under år 2005 fick möjlighet att utföra fältförsök i vårvete och korn på tre olika försöksplatser inom Mellansvenska försökssamarbetets ansvarsområde, nämligen Lanna (R-län), Vreta-Kloster (E-län) och Hedemora (W-län). Samtliga försök utfördes enligt GEP-standard.
Sammanfattning
I flertalet av försöken har behandlingarna medfört merskörd och tydlig sjukdomsbekämpning. Några anmärkningsvärda skillnader mellan preparaten kunde inte fastställas. Tyvärr kunde vi inte testa ThermoSeed mer än i Hedemora-försöken, men dessa försök visade lovande resultat framförallt mot bladfläcksjukesvampen i vårkorn.


EPrint Type:Project description
Location:Present:
Lars Wiik
Dept. of Plant Protection Biology
Box 102
SE-230 53 Alnarp
lars.wiik@ltj.slu.se
Former:
Applied Field Research
P.O. Box 7043
SE-750 07 UPPSALA
Keywords:Septoria nodorum, Fusarium spp., Drechslera teres, Ustilago nuda, Bipolaris sorokiniana, field trials
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
Research funders: Sweden > Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research SLF
Project ID:433013
Start Date:1 January 2004
End Date:31 December 2007
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:7779
Deposited On:01 Aug 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page