home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Automatiskt bindsle för nötkreatur, utveckling av prototyp

{Project} Automatiskt bindsle för nötkreatur, utveckling av prototyp. [Automatic binding for cattle, development of prototype.] Runs 2006 - 2007. Project Leader(s): Lindgren, Kristina, Swedish Institute of Agricultural Engineering .

Full text not available from this repository.


Summary

Ekologiska mjölkproducenter med uppbundna kor har ett stort behov av en smidig lösning för släppning och fastsättning av mjölkkor eftersom korna regelbundet ska släppas lösa under alla årstider. Syftet med projektet är att utveckla en prototyp till ett bindsle som innebär att uppbundna kor kan släppas och sättas fast på ett sätt som är arbets- och tidsbesparande, ger god arbetsmiljö och är djurvänligt samtidigt som kostnaden är rimlig. I projektet utvecklas två av förslagen från en förstudie vidare till prototyper i JTI´s verkstad. Förslagen är: Flexibel lina och halsbandslås respektive Jyden självfång eller Dan Fang med förkortningsbart grimskaft. Om båda förslagen verkar lovande testas de sedan i en ekologisk besättning. Alternativt testas den mest lovande lösningen. Vid provningen registreras djurens beteende, lantbrukarens arbetsställningar, risk för skador, arbetstid och lyckade släppningar och fastsättningar bedöms. Om provningen utfaller positivt är avsikten att i ett nytt projekt följa upp med en provning med ett större antal bindslen. De fabrikat av sommarlåsning som finns på marknaden idag kan inte lösa behoven eftersom de inte ger kon möjlighet att lägga sig och att röra sig fritt ut och in över foderbordet. Om korna ska vistas inne längre stunder eller bara vara ute på dagen mellan mjölkningarna måste sommarlåsningen monteras bort och det blir extra arbete med uppbindning. Lantbrukarna har poängterat att det är viktigt att en person enkelt kan släppa korna ut och in vid det dagliga arbetet och att detta också innebär mindre olägenhet vid sjukdom och vid ledighet då avbytare anlitas. En automatiserad året- runt låsning skulle underlätta för en person att klara arbetet själv. Dessutom skulle det eliminera arbetsmomentet med släppning och fastsättning som visat sig vara riskfyllt och medfört olämpliga arbetsställningar. Målsättningen för bindsleprototypen är att en ko automatiskt binds fast då hon för in huvudet över foderbordet. Det ska också vara möjligt att på ett enkelt sätt släppa korna, helst ska det gå att välja mellan att släppa endast en ko eller flera kor i taget. Om en fullständig automatisering innebär för högt pris på produkten kommer prototypen att innehålla enkla manuella moment för att nå ett rimligt pris. De manuella momenten ska kunna utföras i en god arbetsställning och med en låg olycksrisk.


EPrint Type:Project description
Location:Swedish Institute of Agricultural Engineering
P.O. Box 7033
S-750 07 UPPSALA
kristina.lindgren@jti.slu.se
Keywords:animal behaviour, injury risk, labour demanding, skaderisk, ergonomi, arbetsbesparande, tidsbesparande
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Sweden > Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering JTI
Research funders: Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Start Date:1 January 2006
End Date:31 December 2007
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:7759
Deposited On:28 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page