home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Utnyttjande av stora givor vallfoder till får

{Project} Utnyttjande av stora givor vallfoder till får. [Large amounts of forage in sheep feeding.] Runs 2006 - 2008. Project Leader(s): Bernes, Gun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Idisslare har behov av tillförsel av vitaminerna A, D och E. Vitamin A är viktigt bl.a. för synen, fruktsamheten och immunförsvaret. Behovet tillgodoses dock normalt på bete och med en foderstat med god foderkvalitet. Lagringsskadat foder kan innehålla för små mängder.
Vitamin D finns bl.a. i soltorkat grovfoder och bildas även i huden. Det mest kända bristsymptomet är rakitis. Tillväxten påverkas också. Vid ensilageutfodring på stall under längre perioder kan tillförseln tänkas bli i lägsta laget. Det mest kända vitaminbehovet hos får är hos tackor i samband med lamningen. Det har att göra med lammens låga E-vitaminstatus vid födseln och alltså behov via råmjölken. Bristsymptom, t.ex. muskeldegeneration kan annars uppstå. Selen inverkar också. Projektets syfte är: - att undersöka vitaminstatus hos tackor som får resp. inte får vitamintillskott. - att se hur man kan vitaminförsörja tackor med tidig resp. sen lamning. - att jämföra en höbaserad och en ensilagebaserad foderstat till tackor. - att undersöka vitaminstatus hos vinterlamm som får resp. inte får vitamintillskott. - att undersöka vinterlamms upptag av olika former av vitamin E (alfatokoferol). Projektet genomförs i Röbäcksdalens fårbesättning. Såväl tackor som lamm för vinterlammsuppfödning följs. Foder och blod analyseras. Djurens konsumtion, viktsutveckling och hälsa registreras. Vi har kontakt med motsvarande forskargrupp på mjölkkosidan. Projektet har som mål att se vilken vitaminstatus som kan uppnås hos ekologiskt uppfödda tackor och lamm utan tillskott av syntetiskt framställda vitaminer. De naturliga vitaminkällorna är inte alltid särskilt lätta att använda och är dessutom ofta dyra. Rutinmässigt ges bl.a. E-vitamin/selen-preparat till tackor i samband med lamningen för att tillgodose framförallt de nyfödda lammen behov. I de flesta vanligen använda mineralfoder som ges till såväl tackor som lamm finns en viss mängd vitaminer. Vad händer om vi inte ger dessa syntetiskt framställda tillskott? Hur väl klarar sig djuren på den vitamintillförsel som en ekologisk foderstat med god foderkvalitet kan erbjuda? Är det ekonomiskt försvarbart att i stället ge någon form av naturligt vitamintillskott? Det är frågor som vi hoppas kunna besvara i detta projekt.


Summary translation

Swedish lamb production is mainly based on forage. However, during pregnancy, lactation and for rapidly growing lambs rather large amounts of concentrates can be used. The aim of this project is to study whether also these parts of the production can be accomplished without concentrates. In organic production this is even more interesting, as organically accepted concentrate feeds often are expensive and not always easy to find. In the project three different feed rations will be studied; one without any concentrates, one with maximum concentrate allowance according to the Swedish organic rules (KRAV), and one in between those. Feed intake and health status of the ewes will be studied, as well as lambing result and lamb growth. The lambs will be born in February/March and will only be raised indoors. They will get the same feed ration as their mother, or change to another after weaning. We will closely monitor the nutritional status of the ewes during late pregnancy and lactation.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Research for Northern Sweden
P.O. Box 4097
SE-904 03 Umeå
Gun.Bernes@njv.slu.se
Keywords:hay, silage, feed rations, feed intake, vitamins, health status, lambing result, lamb growth
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Sheep and goats
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Research funders: Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Start Date:1 January 2006
End Date:31 December 2008
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:7753
Deposited On:11 Nov 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page