home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Mångfunktionella lantbruksföretags bidrag till tillväxt på landsbygden och möjligheter till samverkan med lokala bygder, ur ett ekologiskt, social och ekonomiskt perspektiv

{Project} Mångfunktionella lantbruksföretags bidrag till tillväxt på landsbygden och möjligheter till samverkan med lokala bygder, ur ett ekologiskt, social och ekonomiskt perspektiv. [The contribution of multifunctional farms to rural development and possibilities for collaboration with local communities.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Milestad, Rebecka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://www.cul.slu.se/forskning/mangfunktionella/index.asp


Summary

Detta forskningsprojekt handlar om hur lantbruket kan bidra till och stödjas av lokala bygder. Förutom produktion av livsmedel ger lantbruket också, beroende på företagens utformning i högre eller mindre utsträckning, ekologiska, sociala och kulturella tjänster till bygderna. Sådan tjänster är t.ex.
* att hålla landskapet öppet och varierande,
* att underhålla biologisk mångfald,
* att tillhandahålla mötesplatser,
* att recirkulera näring,
* att bevara kulturarv och
* att ge sammanhang.
Dessa tjänster är viktiga för landsbygdens attraktionskraft och dess långsiktig bärkraft.
Projektet syftar till att visa på möjligheter till ökad samverkan och kommunikation mellan lantbruket och bygdegrupper för att förbättra det lokala mångfunktionella lantbrukets förutsättningar. Målet är att bygderna ska hitta sätt att stötta sina lantbruksföretag så att deras positiva funktioner i bygden kan fortsätta uppfyllas även i framtiden. Studien bidrar även med kunskap till den framtida svenska strategin för en hållbar landsbygdsutveckling som för närvarande utreds och vars slutbetänkande förväntas till november 2006, samt för den pågående revidering av miljö- och landsbygdsprogrammet.


EPrint Type:Project description
Location:CUL – Centre for Sustainable Agriculture
P.O. Box 7047
SE-750 07 Uppsala
rebecka.milestad@cul.slu.se
Keywords:biodiversity, meeting places, nutrient recirculation, cultural heritage, connections
Subjects: Food systems > Community development
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Research funders: Sweden > Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research SLF
Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Project ID:V0546099
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:7740
Deposited On:28 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page