home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Fjäderfägödsel: innehåll av växtnäring och spårelement samt utveckling av provtagningsmetodik

{Project} Fjäderfägödsel: innehåll av växtnäring och spårelement samt utveckling av provtagningsmetodik. [Poultry manure: content of plant nutrients and trace elements and development of the sampling procedure.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Salomon, Eva, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, JTI .

[thumbnail of Fjäderfä.pdf] PDF - English
528kB


Summary

Resurshushållning av växtnäring innebär att stallgödsel ska utnyttjas så effektivt som möjligt i växtodlingen samtidigt som den negativa påverkan på omgivande miljö ska minimeras. Gödsel från fjäderfä produceras ofta på specialiserade enheter med liten egen odlingsareal. Fjäderfägödsel har därför blivit en handelsvara. För närvarande arbetar Jordbruksverket med att ta fram nya föreskrifter som gäller vid förmedling av gödsel. Ekonomiskt representerar växtnäringen i hönsgödsel ett stort värde. Ökad kunskap om fjäderfägödselns innehåll av växtnäringsämnen och spårelement gör det lättare att sätta rätt pris på produkten vid försäljning och att anpassa gödselgivan till grödans behov. Anpassning av givan till grödans behov och markförhållanden minimerar risken för växtnäringsförluster och anrikning av spårelement i växtodlingen. Syftet med projektet är att för fjäderfägödsel:
* Värdera denna som handelsvara.
* Ge aktuella och tillförlitliga såväl medelvärden som extremvärden för halter av växtnäringsämnen och spårelement.
* Ge rekommendationer för en balanserad tillförsel till åkermark.
* Validera provtagningsmetodik.
* Göra en inventering av använda metoder för analys av urinsyra.
Provtagare för uttag av representativa gödselprover från fast nöt- och svingödsel valideras på och anpassas för fast fjäderfägödsel. Gödselprover från cirka 60 producenter samlas in. I urvalet ingår ekologiska såväl som konventionella producenter, olika typer av djurhållning och gödselhantering. Provtagning görs i välfyllt gödsellager. Några producenter provtas flera gånger per år för att spegla variationen över året. Gödseln analyseras på ts- & askhalt samt totalhalt av C, N, S, P, K, Mg, Ca, Zn, Cu, Co, Cr, Ni, Pb, Cd, Hg, Se och NH4-N. En inventering av metoder för analys av urinsyra ingår också.


Summary translation

Poultry manure are often produced on large, specialized units with small areas of crop production. Therefore poultry manure is a commodity. The aim of the project is to value the poultry manure and give reliable ratios on the element content of poultry manure. Also to give recommendations on spreading amounts of poultry manure to farmland in order to promote a balanced supply of nutrients and trace elements. The aim is also to validate sampling technique for poultry manure. Samples of poultry manure are collected from 60 producers including different systems for production of meet and egg, and for manure handling. For 5 producers the poultry manure is sampled 4 times during a year in order to illustrate variation within a year. Following elements are analysed in the poultry manure: Dry matter content, ash, pH, NH4-N, total-N, P, P, C, S, Mg, Ca, Zn, Cu, Co, Cr, Ni, Pb, Cd, Hg and Se.

EPrint Type:Project description
Location:Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering
P.O. Box 7033
SE-750 07 UPPSALA
eva.salomon@jti.slu.se
Keywords:validera provtagningsmetodik, validate sampling techniques
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Poultry
Farming Systems > Farm nutrient management
Crop husbandry > Composting and manuring
Research affiliation: Sweden > Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering JTI
Research funders: Sweden > Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research SLF
Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Start Date:1 January 2003
End Date:31 December 2005
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7711
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:12 Apr 2010 07:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics