home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling

{Project} Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling. [Band Fertilizing and Combinated Drilling of Liquid Fertilizer for Cereals in Organic Farming.] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Lundin, Gunnar, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering .

Full text not available from this repository.


Summary

Många ekologiska gårdar har begränsad djurhållning och är därför hänvisade till gröngödslingsgrödor och inköpt växtnäring för att åstadkomma fungerande odlingssystem. Den inköpta växtnäringen ger ekoodlarna möjlighet till flexibilitet och marknadsanpassning. Vidare ökar förutsättningarna för snabb omläggning från konventionell till ekologisk odling.
En möjlighet att minska kostnaderna för inköpt växtnäring är att minska förädlingsgraden, exempelvis beträffande gödselmedlens torkning och granulering. Exempel på sådana produkter är olika typer av flytande gödselmedel, bl.a. vinass. Gödselmedlets låga förädlingsgrad ställer jämförelsevis höga krav på spridningstekniken.
Inom konventionell odling medför radmyllning, och i ännu högre grad kombisådd, ökat utnyttjande av konstgödselns växtnäringsinnehåll. Fördelarna kan förväntas vara ännu större för vinass vars kväve huvudsakligen är organiskt bundet, med långsam omsättning i kombination med risk för ammoniakförluster. Förutom de direkta effekterna på grödan torde de angivna metoderna även ha positv inverkan på mängden fröogräs.
Under senare tid har det i Sverige utvecklats utrustningar vilka gör det möjligt att realisera radmyllning respektive kombisådd av vinass. I fältförsök kvantifieras i vilken mån dessa tekniker kan förbättra utbytet i den ekologiska spannmålsodlingen.


Summary translation

Vinasse is a bi-product from baking yeast production, among other things. This liquid is rich in plant nutrients and its use as a fertilizer may have potential to increase the yield and quality of cereals in organic farming. The use of band-spread vinasse in combination with seed drilling is evaluated in a three-year long project. In conventional farming the use of band spreading of fertilizer, especially in combination with seed drilling leads to more efficient utilization of the plant nutrients in mineral fertilizers. These advantages can be expected to be even larger when fertilizing with vinasse, where the nitrogen is primarily organically bound.
The study is conducted in collaboration with HS Landsbygdskonsult in Uppsala and Kurt Hansson, a farmer in Sala.

EPrint Type:Project description
Location:Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering
P.O. Box 7033
SE-750 07 UPPSALA
gunnar.lundin@jti.slu.se
Keywords:vinasse, seed drilling
Subjects: Farming Systems > Buildings and machinery
Crop husbandry > Composting and manuring
Research affiliation: Sweden > Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering JTI
Research funders: Sweden > The Rural Economy and Agricultural Societies
Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Start Date:1 January 2003
End Date:31 December 2006
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7710
Deposited On:19 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page