home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion

{Project} Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion. [Vitamin status of dairy cows in organic production.] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Johansson, Birgitta and Nadeau, Elisabet, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Syntetiska vitaminer får, enligt rådets förordning (EG) nr 1804/1999, inte användas till idisslare inom ekologisk djurproduktion i hela EU, från och med augusti 2000. Förbudet är borttaget from hösten 2005, men ekologisk produktion syftar till att allt foder ska komma från naturliga källor. EU-förordningen medger dessutom inte bruk av produkter som har framställts med användning av genetiskt modifierade organismer och/eller produkter som härletts ur sådana organismer. Av konsumentskäl använder vi inte fiskprodukter som fodermedel i Sverige. Dessa krav begränsar möjligheterna att använda naturligt förekommande vitaminer.
I ett pågående tvåårigt samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Danmark (SJV 25-1367/03 ”Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion”) undersöks effekter av att inte tillsätta syntetiska vitaminer i fodret. Syftet med projektet är att studera försörjningen av vitamin A, D och E hos mjölkkor som utfodras med 100 % ekologiskt foder utan tillsats av vitaminer. Studien pågår under två hela laktationer, inklusive stall- och betesperioder. Försöket genomförs på Tingvall, en ekologisk försöks- och demonstrationsgård som tillhör Hushållningssällskapet Väst. Korna är delade i två grupper med 25 kor per grupp, där en grupp fodras utan syntetiska vitaminer medan kontrollgruppen ges syntetiska vitaminer enligt rekommendation. I försöket studeras bl.a. effekter på mjölkavkastning, mjölksammansättning (fett, protein, urea och cellhalt) och hälsa. Analys av lukt- och smakförändringar utförs på samlingsprover vid var provmjölkning. Dessutom följs kornas vitaminstatus i blodplasma och mjölk, under sinperiod, vid kalvning, i tidig, mellan och sen laktation. Fodret (inklusive betesprov) analyseras för innehåll av vitaminer och näringsvärde. Projektet har pågått sedan november 2003 och kommer att slutredovisas i slutet av 2006.


Summary translation

In August 2000 EU decided to prohibit the use of synthetic vitamins in feed for ruminants in organic production. Currently, the law is withdrawn. However, organic production aims for natural feeding, which makes it important to investigate the use of synthetic vitamins. The purpose of this study was to find out if Swedish dairy cows could secure their needs of vitamins during two lactations, when fed 100 % organic feeds without any supplementations of synthetic vitamins.
The study was a cooperation among researchers from Sweden and Denmark and was carried out at Tingvall Research Farm. Fifty cows were included and divided into two treatment groups. The treatment groups were one control group, that was fed synthetic vitamins, and one group, that was fed no vitamin supplementation. Milk and blood samples were taken before and during lactations, and vitamin A, D and E contents were analysed. Registrations were made on e.g. milk yield and composition and organoleptic analyses were performed. Cow health and fertility were registered. All feedstuffs were analysed for vitamins and nutritional composition. Body weights were recorded once a month and body conditions of the cows were scored at the same time.
The study was conducted from November 2003 to December 2005. Presently, data is analysed and will be presented at the end of 2006. The project was financed by the Swedish Board of Agriculture.

EPrint Type:Project description
Location:Animal Environment and Health
P.O. Box 234   
SE-532 23 Skara
Birgitta.Johansson@hmh.slu.se
Elisabet.Nadeau@hmh.slu.se
Keywords:without synthetic vitamin supplement, milk and blood samples, vitamin A, D, E, organoleptic analyses
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Environment and Health
Research funders: Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Start Date:1 November 2003
End Date:31 March 2006
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7613
Deposited On:27 Apr 2006
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page