home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Vitaminstatus hos får i ekologisk produktion

{Project} Vitaminstatus hos får i ekologisk produktion. [Vitamin levels in organically reared sheep.] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Bernes, Gun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Idisslare har behov av tillförsel av vitaminerna A, D och E. Vitamin A är viktigt bl.a. för synen, fruktsamheten och immunförsvaret. Behovet tillgodoses dock normalt på bete och med en foderstat med god foderkvalitet. Lagringsskadat foder kan innehålla för låga mängder. Vitamin D finns bl.a. i soltorkat grovfoder och bildas även i huden. Det mest kända bristsymptomet är rakitis. Tillväxten påverkas också. Vid ensilageutfodring på stall under längre perioder kan tillförseln tänkas bli i lägsta laget. Hur kan man ordna D-vitamin-försörjningen om man inte får ge syntetiska tillskott? Det mest kända vitaminbehovet hos får är hos tackor i samband med lamningen. Det har att göra med lammens låga E-vitaminstatus vid födseln och alltså behov via råmjölken. Bristsymptom, t.ex. muskeldegeneration kan annars uppstå. Selen inverkar också. Kanske är det lättare att klara sig utan extra vitamintillskott om lamningen sker tidigt på utfodringssäsongen, eftersom det naturliga vitamininnehållet i grovfodret sjunker med lagringstiden. Projektets syfte är:
* att undersöka vitaminstatus hos tackor som får resp. inte får vitamintillskott,
* att se hur man kan vitaminförsörja tackor med tidig resp. sen lamning,
* att undersöka vitaminstatus hos vinterlamm som får resp. inte inte får vitamintillskott,
* att undersöka om UV-lampor kan användas för att tillföra D-vitamin till vinterlamm.
Projektet genomförs i Röbäcksdalens fårbesättning. Såväl tackor som lamm för vinterlammsuppfödning följs under hela året, för att även se betessäsongens inverkan. Foder och blod analyseras. Djurens konsumtion, viktsutveckling och hälsa registreras. Samråd sker med motsvarande forskargrupp på mjölkkosidan.


Summary translation

Ruminants are dependent on getting the vitamins A, D and E with their feed rations. In this project we have studied blood vitamin status in organically reared sheep fed under different vitamin regimes. We have used the sheep herd at the Department of Agricultural Research of Northern Sweden. The herd consists of 56 crossbred ewes. Feed intake, animal weight and health has been monitored, as well as the vitamin content of feedstuff and blood at several occasions. The feed rations have been based mainly on silage. Barley, peas and rapeseed cake has been used during pregnancy, lactation and lamb growth.
Experiment 1 (2003/2004)
Ewes were divided into three treatment groups:
- no extra vitamins.
- natural vitamin E during late pregnancy, also extra hay during this period.
- standard ration of synthetic vitamins in the mineral feed, extra vitamin E during late pregnancy.
The ewes were housed in September, mated in December/January, they lambed in May/June and went on pasture from 1-2 weeks after lambing. No evident differences between the treatments can be seen.
Experiment 2 (2004)
Lambs were divided into two treatment groups
- no extra vitamins.
- standard ration of synthetic vitamins in the mineral feed.
No evident differences between the treatments can be seen.
Experiment 3 (2004/2005)
Ewes were divided into two treatment groups:
- mating in October.
- mating in December/January.
The ewes did not get any vitamins apart from what came from the feed rations. The group that lambed early had better lambing results. The difference in time of year has also some part in this. The early group had higher amounts of alfatocopherol (vitamin E) in the blood during pregnancy. A month after lambing the late group was on pasture and had higher blood vitamin levels than the early ones.
Experiment 4 (2004/2005)
Ewes were divided into two treatment groups:
- feed ration based on hay.
- feed ration based on silage.
The ewes lambed in May/June. The silage fed ewes had higher levels of alfatocopherol in their blood in mid pregnancy. In late pregnancy this was evened out, probably due to the rapeseed feeding. Blood vitamin A was somewhat higher in the silage group.
Experiment 5 (2005)
Lambs were divided into five groups getting different proportions of synthetic and natural alfatocopherol. The uptake was monitored through blood samples and also taking samples of muscles, liver etc at slaughter. No results are yet ready.

EPrint Type:Project description
Location:Agricultural Research for Northern Sweden, SLU
P.O. Box 4097
SE-904 03 Umeå
Gun.Bernes@njv.slu.se
Keywords:natural and synthetic vitamins A, D and E, feed intake, weight, health, vitamin content of blood, lambing results
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Sheep and goats
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Research funders: Sweden > Swedish Board of Agriculture SJV
Start Date:1 January 2003
End Date:31 December 2006
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7612
Deposited On:20 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page