home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Närproducerade proteinfodermedel och vitaminförsörjning till mjölkkor

{Project} Närproducerade proteinfodermedel och vitaminförsörjning till mjölkkor. [Locally produced protein feeds and vitamin supply for dairy cows.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Johansson, Birgitta and Nadeau, Elisabeth, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Nya EU-regler skärper kraven på ekologisk mjölkproduktion. I dag får foderstaten innehålla 5 % konventionellt foder, men år 2005 måste djuren utfodras med 100 % ekologiskt foder. Dessutom får syntetiska vitaminer, enligt rådets förordning (EG) nr 1804/1999, inte användas till idisslare inom ekologisk djurproduktion i hela EU, från och med augusti 2000. För närvarande råder en generell dispens från förbudet mot syntetiska vitaminer.
Studien kommer att genomföras på Tingvall, en ekologisk försöks- och demonstrationsgård som tillhör Hushållningssällskapet Väst. Försöket startar sommaren 2005 och ska pågå under två hela laktationer. Foderstaten är 100 % ekologisk och innehåller kallpressad rapskaka. Som övrigt proteinfodermedel kommer utfodring av ärtor att jämföras med åkerböna (år 1) respektive lupin (år 2). Dessutom jämförs effekter av att ge korna ett tillskott framställt ur naturliga vitaminkällor, med att inte ge något tillskott av vare sig naturliga eller syntetiska vitaminer.
Syfte och målsättning:
* Att visa på hur olika närproducerade proteinfodermedel kan kombineras i en 100 % ekologisk foderstat för att optimera för täckning av kons protein- och vitaminbehov, utan att få störningar i mjölkproduktionen och negativa effekter på kornas hälsa.
* Att undersöka om statusen av vitaminerna A, D och E är tillfredsställande hos mjölkkor, som utfodras med 100 % ekologiskt foder utan tillsats av syntetiska vitaminer, men med ett naturligt vitaminpreparat framställt ur naturliga vitaminkällor.
* Att studera hur mjölkavkastning, mjölkens sammansättning, mjölkkvalité och djurhälsa påverkas av en utfodring med 100 % ekologiskt foder där ett naturligt vitaminpreparat är tillsatt jämfört med kor som utfodras utan tillsats av vitaminer.


Summary translation

New EU regulations are forcing organic dairy producers to find ‘new’ protein sources. In 2000, the use of hexane-extracted feed was prohibited in organic dairy production, which ended the use of protein meals. The aim of organic farming is to compose a diet of 100% organic feed. It can be difficult to find high-quality organic protein feeds, since there is a shortage of organically produced feed with a high AAT-content. It would be convenient and economical to be able to produce protein feed locally. Cold pressed rapeseed cake is an excellent protein source in organic dairy production and results of our new study will hopefully show that field beans, peas and lupin are also useful protein sources.
There is a general ban on the use of synthetic vitamins in organic production in the whole EU but currently there is an exemption from this ban. It is of great interest to find new solutions.
The study will be performed at Tingvall Organic Dairy Research Farm (Hushållningssällskapet Väst) and will run for two lactations.
Peas will be compared to field beans during the first lactation and to lupin during the second lactation. Both groups will be fed minerals without synthetic vitamins.
Half the cows in each group will be fed semi-natural vitamin E for 3-4 weeks before calving to 2-3 weeks after calving. Blood and milk samples will be analysed for vitamins to examine the effects of adding semi-natural vitamin E during the critical time around calving. Milk yield, milk composition, health and fertility will be registered to determine effects of protein source.

EPrint Type:Project description
Location:Dept of Animal Environment and Health, SLU
P.O. Box 234
SE-532 23 Skara
Birgitta.Johansson@hmh.slu.se
Keywords:rapeseed cake, beans, peas, lupin, semi-natural vitamin E
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Environment and Health
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7607
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page