home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke

{Project} Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke. [Weed control in organic farming - a study of perennial sow-thistle.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Lundkvist, Anneli, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en/


Summary

Reglering av perenna ogräs som åkermolke (Sonchus arvensis L.), åkertistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) och i viss mån kvickrot (Elymus repens (L.) Gould) är en av de större utmaningarna inom ekologisk odling. Speciellt i norra Sverige har åkermolke blivit ett av de allra besvärligaste ogräsen på gårdar med ekologisk inriktning, vilket dels påverkar avkastningen i växtföljden som helhet dels foderkvaliteten i hö och ensilage.
Många studier har gjorts kring kvickrot och åkertistel och vi vet tämligen väl hur dessa ogräsarter fungerar samt hur man kontrollerar dem på effektivaste sätt. När det gäller åkermolke har det dock gjorts betydligt färre studier. Det man vet är att åkermolke är som känsligast för störning vid 5-7 bladsstadiet samt att den går in i en fysiologisk vila på sensommaren/hösten. Detta gör det svårt att reglera den med mekanisk jordbearbetning på hösten. Vi saknar däremot kunskap om samspelseffekter dvs. hur åkermolke reagerar på bl.a. konkurrens från olika grödor/grödblandningar i kombination med varierande jordbearbetnings- och avslagnings-strategier.
I detta projekt kommer vi därför att undersöka hur tillväxt och utveckling hos åkermolke påverkas av konkurrens från olika grödor i kombination med varierande strategier för mekanisk jordbearbetning och avslagning. Målet är att kunna utveckla effektiva metoder för reglering av åkermolke i ekologisk odling inom de regioner där denna ogräsart idag utgör ett stort problem.


Summary translation

Regulation of perennial weeds like sow-thistle (Sonchus arvensis L.), creeping thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.), and common couch (Elymus repens (L.) Gould) is one of the greatest challenges in organic farming. In northern parts of Sweden in particular, S. arvensis has become one of the most difficult perennial weeds to control on organic farmland. Several studies have been performed on how to control C. arvense and E. repens. However, fewer experiments have been performed on S. arvensis and much research remains to be done in this area, for example detailed studies in a controlled environment on the influence of competition from crops in combination with mechanical control on the growth and development of S. arvensis.
In the experiments planned here, we are therefore going to study how S. arvensis is affected by various crops, cultivation techniques and mowing. The aim is to develop more efficient weed control methods for S. arvensis in organic farming.

EPrint Type:Project description
Location:Dept of Crop Production Ecology, SLU
P.O. Box 7043
SE-750 07  Uppsala
Anneli.Lundkvist@evp.slu.se
Keywords:samspelseffekter, konkurrens, mekanisk jordbearbetning, avslagning, Sonchus arvensis, synergetic effects, competiton, cultivation techniques, mowing
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7603
Deposited On:19 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page