home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Höstraps i en bädd av vitklöver 

{Project} Höstraps i en bädd av vitklöver. [Winter oilseed rape established in a living mulch of white clover.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Bergkvist, Göran and Börjesdotter, Desirée, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Målet är att bidra med kunskap för utvecklingen av ett odlingssystem för ekologisk odling där det är möjligt att framgångsrikt odla höstraps och där behovet av separata gröngödslingsgrödor är mindre än i nuvarande ekologiska odlingssystem.
* Vi testar om raps som odlas efter en vitklöverdominerad vall avkastar mer och tar upp mer kväve då en del av vallen får leva kvar som bottengröda genom att mer kväve kan tas upp på våren.
* Vi testar också effekten av olika etableringstekniker för rapsen och effekten av att minska vallgrödornas och ogräsens biomassa mekaniskt på rapsens och en efterföljande höstvetegrödas tillväxt och kväveupptag.


Summary translation

The aim is to contribute knowledge to the development of an organic cropping system where winter oilseed rape can be grown successfully and where the need for specific green manure crops is lower than in common organic cropping systems.
We aim to test whether winter oilseed rape produces higher yields and takes up more nitrogen when a preceding white clover-dominated ley crop is only partly killed before sowing of the rape.
We will also test different methods of establishment of winter rape and the effect of reducing grass/clover and weed biomass mechanically in the rape on biomass production and nitrogen uptake of the rape and a succeeding winter wheat crop.

EPrint Type:Project description
Location:Dept. of Crop Production Ecology, SLU
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
Goran.Bergkvist@evp.slu.se
desiree.borjesdotter@evp.slu.se
Keywords:samodling, etableringsteknik, intercropping, methods of establishment, reducing grass/clover and weed biomass mechanically
Subjects: Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7602
Deposited On:18 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page