home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Sprutteknikens betydelse vid användning av oljor och såpor mot skadegörare i frukt- och bärproduktion

{Project} Sprutteknikens betydelse vid användning av oljor och såpor mot skadegörare i frukt- och bärproduktion. [Influence of application technology on the pest control effect of oil and/or soap in fruit and berry production.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Svensson, Sven Axel, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en/


Summary

Projektets syfte är att, baserat på tillämpad forskning, undersöka, utveckla och föreslå sprutteknik, inställningar och komponenter som ökar och säkerställer effekten av oljor och såpor mot skadegörare i frukt- och bärodling.
Den fysikaliska bekämpningseffekt som olja och såpa ger bygger på att man verkligen träffar skadegöraren under dess känsligaste perioder. Inledningsvis kommer vi därför att definiera insekter med känsliga stadier och som är rimligt exponerade. I anslutning till detta bedöms även vilka nyttodjur som riskerar att påverkas av sprutvätskan.
I laborativa studier kommer vi att undersöka skillnader mellan olika oljor och såpor beträffande effekt och avdödningsmekanismer samt studera olika spruttekniska faktorer. En annan central frågeställning är mängden ytspänningsnedsättande medel som behöver tillsättas oljorna för att den erhållna emulsionen skall vara tillräckligt stabil i relation till den aktuella sprutans omröringseffekt.
Efter inledande studier kommer kontrollerade försök att utföras i verkliga bestånd av frukt, hallon och jordgubbar. Försöken kommer att ske i nära samarbete med rådgivarna. Det finns ett uttalat intresse för att göra studier på rönnbärsmal och päronbladloppa, hallonänger, hallongallmygga, bladlöss samt trips i jordgubbar. Nya tekniker kommer att undersökas med avseende på sprutvätskans avsättning och biologisk effekt. De tekniska parametrarna vätskemängd, duschkvalitet, körhastighet, grödöppnare (croptilter) och karaktär på luftströmmar kommer att ingå. Vid institutionen finns experimentsprutor med stora möjligheter till variation av munstycksuppsättning, lufthastigheter, etc.


Summary translation

Oils and soaps could be used against pests in organic farming and they therefore represent potential means to reduce the use of chemical pesticides. However, their application requires total coverage of the pest, as these substances act directly through inhibiting the respiratory organs or through damaging the skin. The application methods currently in use are inadequate, resulting in an unreliable and non-uniform biological effect.
The purpose of this project is to study means and methods to improve the application technology and by this guarantee the effect. During year 1, investigations were carried out on biological effect, tank agitation and technical application methods. These will continue during years 2 and 3, combined with field experiments, implemented against important pests in raspberry, strawberry and fruit (in cooperation with growers and advisors).

EPrint Type:Project description
Location:Dept of Landscape Management and Horticultural Technology, SLU
P.O. Box 66
SE-230 53 Alnarp
Sven-Axel.Svensson@lt.slu.se
Keywords:biological effect, laboratorie studies, field experiments, tank agitation, raspberry, strawberry
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Farming Systems > Buildings and machinery
Crop husbandry > Production systems > Fruit and berries
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Landscape and Horticultural Techniques
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7600
Deposited On:20 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page