home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Åkerböna i samodling med vårvete som helsäd: avkastning och fodervärde

{Project} Åkerböna i samodling med vårvete som helsäd: avkastning och fodervärde. [Field bean (Vicia faba L.) intercropped with spring wheat as whole crop silage: yield and fodder quality.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Ericson, Lars, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Intresset för åkerböna (Vicia faba L.) har ökat de senaste åren, både inom konventionell och ekologisk odling. För att nå ett uthålligt växtodlingssystem är ärter och åkerbönor intressanta genom sin kvävefixerande förmåga, inte minst i ekologiska system. Ärter kan drabbas av ärtrotröta om de förekommer för tätt i växtföljden, varför åkerböna är ett alternativ. Att nå mogen skörd med åkerböna kan vara ett problem, utom i de sydligaste delarna av landet. Alternativet är då att skörda den som helsädesensilage, gärna i samodling med spannmål. Syftet med forskningsprogrammet är att ge underlag till optimal skördetid för helsäd av spannmål och åkerböna. Projektet ska också utvärdera grödans fodervärde och avkastning, samt ensilerbarhet. Projektets huvuddel genomförs i fältförsök placerade i Värmland och Västerbotten. I försöken tillämpas fyra skördetider. Förutom avkastning analyseras grödans fodervärde. Andelen blad, stam och baljor, liksom grödans botaniska utvecklingsstadium bestäms också. I forskningsprogrammet ingår också en ensileringsstudie. Fodervärdet hos grödan, både vid skörd och efter ensilering utvärderas.


Summary translation

Whole crop silage is a good supplement to silage of clover and grass. In organic farming, the need for N-fixating plants makes field beans, known to give a high yield, interesting to use in this context. This project aims to evaluate mixtures of field bean and spring wheat as whole crop silage and to provide a basis for recommendations on the optimal time for harvest, to achieve the desired fodder quality.

EPrint Type:Project description
Location:Agricultural research for Northern Sweden
SLU Röbäcksdalen
P.O. Box 4097   
SE-904 03 Umeå
lars.ericson@njv.slu.se
Keywords:botaniskt utvecklingsstadium, fältstudie, optimal skördetid, ensileringsförsök, botanical stage, field trials, optimal time for harvest, fodder quality before and after ensiling
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7584
Deposited On:18 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page